Billede af Simon Borchmann Jeg har selv ophavsret til billedet.
  • Universitetsvej 1, 43.2

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Mit primære forskningsområde er sprogbrug (tale, skrift, lytning og læsning), der indgår i beslutningsprocesser og bidrager til at regulere og koordinere handlinger i løsningen af praktiske opgaver. For eksempel piloters sprogbrug under en indflyvning, taktikmøder på et professionelt cykelhold før en etape, sprogbrug i skolingen af svæveflyveelever, brugen af manualer i løsningen af byggeopgaver og riffeljægeres brug af teknisk dokumentation. Jeg er dybt fascineret af den komplekse relation mellem en handlingsanvisende ytring på den ene side og den adfærd, den resulterer i i praksis, på den anden, og har en særlig interesse i feltet sikkerhed og menneskelige faktorer. Inden for det skitserede forskningsområde har jeg forsket i koordinering af opmærksomhed og handling, selektiv opmærksomhed, informationsstruktur, kohærens, spørgsmål, interjektioner, kortformer og direktiver ved anvendelse af en række forskellige metoder, blandt andet kognitive etnografiske feltstudier, fokuseret etnografi, deltagende observation, eye tracking, interaktionsanalyse og kvalitative og kvantitative analyser af tekstkorpora. To særligt interessante resultater er: 1) en analyse af naturlige sprogs informationsstruktur, der er baseret på økologisk psykologiske og socialpsykologiske teorier om værdier, perception, information og handlemuligheder (affordances), og 2) den observation at øvede udøvere af aktiviteter i dynamiske miljøer ikke regulerer og koordinerer handlinger via ordrer eller andre former for direktiver, men ved at koordinere opmærksomhed om handlemuligheder via deling af information om handlemuligheder.

Mit sekundære forskningsområde er skriftlig kommunikation og læsning. Inden for dette område har jeg forsket i kohærens, informationsstruktur, tekstlige inferenser, selektive opmærksomhedsstrategier, overskrifter, tekststruktur, genrer og genresystemer ved hjælp kvantitative og kvalitative analyser af tekstkorpora og læseeksperimenter, herunder kvantiative og kvalitative analyser af øjenbevægelsesdata. 

Emneord

  • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller