Intet billede af Søren Juul

Søren Juul

  • Universitetsvej 1, 25.3

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

19892013

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Opdateret efteråret 2012

Søren Juul er dr.scient.soc og cand.mag. i historie, sociologi og samfundsfag fra Københavns Universitet. Ansat som lektor ved Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet. Herudover ekstern lektor ved Den Sociale Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet.

Forskning, mv.
Mine forskningsinteresser vedrører især betingelser for samfundsmæssig sammenhængskraft i et individualiseret, kulturelt differentieret og delvist globaliseret samfund.
Min seneste forskning, herunder min sociologiske doktordisputats fra 2010/11 har sigtet på at udvikle og begrunde et normativt solidaritetsideal og i lyset af idealet at gennemføre en kritisk analyse af udviklingstendenser i samfundet. Jeg har defineret solidaritet som et overbegreb for anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft. En retfærdig anerkendelsesorden bliver i dette perspektiv forudsætningen for menneskelig selvrealisering og samfundsmæssig sammenhængskraft.

Med afsæt i idealet har jeg gennemført en kritisk analyse af samfundsudviklingen på tre niveauer: Først en analyse af udviklingen i den moderne kultur. Dernæst en analyse af velfærdsstatens og velfærdspolitikkens udvikling i Danmark med særligt fokus på social- og beskæftigelsesområdet, og endelig en analyse af velfærdspolitikkens omsætning overfor borgerne i velfærdsinstitutionerne, afgrænset til socialforvaltninger og jobcentre.

Analyserne peger på, at der på alle niveauer er en afgrund mellem det udviklede solidaritetsideal og de sociale realiteter. På den baggrund peges der på¨behovet for en omfattende samfundsmæssig, velfærdspolitisk og institutionel fornyelse. Det ses som forudsætningen for, at modernitetens destruktive muligheder kan holdes i ave, at velfærdsstatens store fortælling om gode leveforhold for alle kan realiseres, og at krænkelser i mødet mellem system og borger kan minimeres.

Med min disputats viderefører jeg temaer, der har stået centralt i min forskning gennem de seneste mange år, hvor jeg også har beskæftiget mig indgående med udviklingen i praktisk socialt arbejde, herunder de dømmekraftsformer, som præger de sociale institutioner og socialarbejdernes professionsfornuft. Herudover viderefører jeg en interesse for socialfilosofiske og videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, som naturligt indtager en fremtrædende plads i min forskning. Jeg har netop (sammen med min kollega Kirsten Bransholm Pedersen) redigeret en ny antologi "Samfundsvidenskabernes videnskabsteori. En indføring", som skal bruges på Sam.Bach, Roskilde Universitet. Sammen med Erik Riskjær (Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midt) har jeg udarbejdet rapporten "Fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte" på initiativ af Rådet for Socialt Udsatte og udgivet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet i foråret 2012. Min disputats udkommer i en engelsksproget udgave på Routledge i februar 2013.


Undervisning og Foredragsvirksomhed, mv.
Jeg underviser og holder foredrag om ovenstående og beslægtede emner, herunder også videnskabsteoretiske og metodologiske kurser på forskellige niveauer. Har holdt et utal af foredrag for ledere og praktikere i social- og sundhedssektoren og deltager i både danske og internationale forskningsmiljøer vedr. velfærdsstaten og det sociale arbejdes praksis. Var i 1996/97 Visiting Professor ved Department of Sociology, Boston University med reference til professor Allan Wolfe. Ledede i 2000-2002 forskningsgruppen "Velfærdsstat og vefærdssamfund" og senere forskningsgruppen "Retfærdighed og magt" ved Institut for Samfund og Globalisering, RUC. Er pt. tilknyttet forskningsgruppen "Venstreorientering og kritik" samme sted.

Publikation

Solidarity in Individualized Societies: Recognition, Justice and Good Judgement

Juul, S., 2013, London: Routledge. 224 s. (Routledge Advances in Sociology).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

Fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte

Juul, S. & Riskjær, E., jun. 2012, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 75 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Åben adgang
Fil

Fænomenologi

Juul, S., 2012, Samfundsvidenskabernes videnskabsteori: En indføring. Juul, S. & Pedersen, K. B. (red.). 1 udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 65-106 41 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Hermeneutik

Juul, S., aug. 2012, Samfundsvidenskabernes videnskabsteori: En indføring. Juul, S. & Pedersen, K. B. (red.). 1 udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 107-148 41 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Hvorfor videnskabsteori

Juul, S. & Pedersen, K. B., aug. 2012, Samfundsvidenskabernes videnskabsteori : En indføring. Juul, S. & Bransholm Pedersen, K. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 9-22 14 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Aktiviteter

  • 3 Foredrag og mundtlige bidrag

Anerkendelsesteori.

Søren Juul (Foredragsholder)

17 feb. 2010

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Solidarity: Recognition, Justice and good judgement

Søren Juul (Foredragsholder)

9 sep. 2009

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Anerkendelse og dømmekraft: I socialt arbejde

Søren Juul (Oplægsholder)

21 okt. 200822 okt. 2008

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Presse/medier

Arbejdsløse føler sig set ned på

Søren Juul

17/06/2013

5 elementer af Mediedækning

Presse/medie

Må vi se skævt til de offentligt forsørgede?

Søren Juul

15/02/2013

1 element af Mediedækning

Presse/medie

En trussel mod fællesskabet

Søren Juul

29/12/2012

1 element af Mediedækning

Presse/medie

En trussel mod fællesskabet

Søren Juul

29/12/2012

2 elementer af Mediedækning

Presse/medie

Danskerne tappet for kampgejst

Søren Juul

23/12/2012

1 element af Mediedækning

Presse/medie