Personlig profil

Forskning

Mit forskningsfelt er professioner, læring og samarbejde i sundhedsvæsnet. Gennem de sidste mange år har jeg arbejdet med at skabe viden om, hvordan uddannelser nye arbejdsopgaver og ændrede vilkår i sundhedsvæsenet former sundhedsprofessionelles forståelse af deres fag, arbejde og derigennem deres fagidentitet. Jeg har beskæftiget mig både med tværprofessionalitet og med enkeltprofessioner, herunder sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre. Jeg er optaget af hvordan det sundhedsprofessionelle arbejde udspiller sig i praksis, og hvilke muligheder forskellige kliniske kontekster giver for læring og faglig udvikling. Jeg arbejder på baggrund af teorier om læring som relationelle og kontekstafhængige sociale processer. Jeg arbejder involverende og som oftest i tæt samarbejde med praksispartnere indenfor alle dele af sundhedsvæsenet og uddannelsessektoren. Aktuelt er jeg leder af flere forskningsprojekter, der tematiserer læring og kompetenceudvikling i kliniske kontekster både i relation til præ-graduate klinikere, men også med fokus på læring i arbejdslivet efter endt uddannelse.

Forskning

My field of research is health professions, health education and the transformations of the health care system. Over the last 10 years, my research has focused on education of health professionals and how the changed conditions in the health care system shape the health professionals' understanding of their work and professional identity. I deploy a range of qualitative research approaches e.g ethnography and document analysis. I prefer to work in close collaboration with practice partners in all parts of the health care system. Since my book on interprofessional collaboration was published in 2016, I have given more than 30 lectures on why collaboration across professions, disciplines and sectors often prove challenging and how develop collaborative practices.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Eksterne ansættelser

Forskningsansvarlig, Rigshospitalet

1 apr. 201831 aug. 2019

Emneord

 • Sundhed, Medicin
 • Tværprofessionalitet
 • Tværfagligt samarbejde
 • Interprofessional practice
 • professionsidentitet
 • professionsuddannelser
 • Patientinddragelse
 • ulighed i sundhed
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Sundhedsuddannelser
 • Professionsuddannelser
 • professionsidentitet
 • Interprofessionel uddannelse

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller