Billede af Signe Fjordside

Signe Fjordside

  • Universitetsvej 1, 26.2

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

20142020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Postdoc på Socialvidenskab. Cand.scient.soc. i ’Socialvidenskab’ og ’Pædagogik og Uddannelsesstudier’.

Signe er tilknyttet børne- og ungeforsningscenteret Livet med Mobilitetshandicap (LIMO - www.ruc.dk/limo). Her har Signe ansvaret for delprojekt 2, om bevægehandicappets ressourcepotentiale.

Som Ph.d.-stipendiat var Signe tilknyttet det kombinerede forsknings- og udviklingsprojekt ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”(www.saerlig.ruc.dk). Signes Ph.d. har i denne forbindelse haft fokus på hvordan de organisatoriske rammer, logikker og praksisformer muliggør og/eller begrænser at arbejdet på anbringelsesområdet tager afsæt i et forskelsorientert og anerkendende børnesyn, sådan som det ses i Det dobbelte blik.

Signes primære forskningsinteresse er socialt arbejde med børn og unge. Og hun har tidligere foretaget undersøgelser om fx grønlandske unge; ensomme unge; unge med psykiske lidelser; anbragte unge – herunder undersøgelser med fokus på udvikling og afprøvning af forskellige inddragelses- og empowerment-orienterede aktiviteter (fx fremtidsværksteder) i relation til forskellige børne- og ungegrupper.

Signe vejleder derfor gerne projekter, der beskæftiger sig med: kvalitativ metode; afprøvning af nye kvalitative metoder og tilgange; socialt arbejde med udsatte grupper; barndom og ungdom; børneperspektiver; inddragelse; empowerment.  

Eksterne ansættelser

Fuldmægtig, Børnerådet

1 aug. 201115 okt. 2012

Emneord

  • Barndom, Ungdom, Familie
  • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
  • Pædagogik, Læring, Uddannelse
  • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • Offentlig administration, styring og forvaltning
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.