Billede af Sarah Alminde
 • Universitetsvej 1, 26.2

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Forskning

Mine primære forskningsinteresser ligger inden for (kritisk) barndoms- og familieforskning. Jeg er optaget af børnesyn, børneperspektiver og inddragelse af børn og unge, samt hvordan strukturer og normer influerer på børne- og familieliv.   

Jeg har lavet flere projekter på det familieretlige felt, og er særligt optaget af hvordan børns perspektiver bliver til, positioneres og inddrages i familieretlige sager, samt hvorledes indsatsen i det familieretlige system og børns hverdagsliv influerer på hinanden.  

Jeg arbejder fortrinsvist kvalitativt med fx fremtidsværksteder, observationer, narrative interview, og er særligt interesseret i metoder til inkluderende forskning med og om børn, unge og andre.

Jeg er tilknyttet forskningsprojektet Styrket børneinddragelse i det familieretlige system – sammenhæng mellem børns hverdagsliv og indsatsen i familieretshuset.  

 

Undervisning

Jeg underviser og vejleder på Socialvidenskab og Sociale Interventionsstudier.

Derudover har jeg undervist dommere og andre jurister i børneinddragelse, samt holdt en række oplæg bl.a. i Familieretshuset, Socialrådgiverforeningen, STUK mfl. 

Emneord

 • Barndom, Ungdom, Familie
 • Børns hverdagsliv
 • Børne- og ungeperspektiv
 • Børneinddragelse
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Familieret
 • Forældreansvar
 • Skilsmisse

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller