Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Mine primære forskningsinteresser vedrører forskellige aspekter af relationer mellem virksomheders rolle og ansvar i det globale syd. Jeg har studeret multinationale virksomheders sociale ansvar i Afghanistan. Dette studie har resulteret i bidrag til de teoretiske debatter om udviklingsorienteret CSR, forretningslegitimitet, forretningsetik, governance i Areas of Limited Statehood.

Jeg har også studeret forretningsstrategier hos lokale virksomheder i den kenyanske blomsterindustri. Dette projekter integrerer og indsigter efter at bidrage til de teoretiske debatter om den globale værdikæde og technological capabilities.

Jeg har anvendt kvalitative mixed methods i mine forskningsprojekter, herunder casestudier, interviews, feltstudier og dokumentanalyse.

 

Undervisning

Jeg underviser og vejleder bachelor- og kandidatstuderende på flere kurser om CSR, forretningslegitimitet, bæredygtighed, forretningsstrategi og socialt iværksætteri.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

  • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller