Billede af Karen Risager
 • Universitetsvej 1, 43.3

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Undervisning:

Al slags undervisning på faget Kultur- og Sprogmødestudier

Vejledning af ph.d.-studerende

Vejledning af adjunkter

Undervisning på ph.d.-programmer og forskerskoler i Danmark og i udlandet

Undervisning på efter- og videreuddannelser inden for sprog- og kulturområdet 

 

Forskning

 

Tværvidenskabelig forskning der sammenknytter sprogsociologi/sociolingvistik med kulturstudier. Fokus på forholdet mellem sprog og kultur i moderne komplekse samfund. Det flersprogede samfund og det flersprogede individ set i en global kontekst af transnational migration og transnationale uddannelser og medier. Sprog- og kulturpædagogik med særligt henblik på den kulturpædagogiske dimension, på kulturelle repræsentationer og kulturelle identiteter i fremmed- og andetsprogsundervisning og -læring. Forholdet mellem nationale og transnationale tilgange i sproglig og interkulturel læring. Internationalisering og interkulturelle kompetencer i kritisk belysning.

 

 

Karen Risager 

CV, Publications, Refereeings, Key-notes

August 2012

 

 

KAREN RISAGER

Professor Emerita, Dr.Phil.

Roskilde University, Department of Culture and Identity

Doctoral Programme of Intercultural Studies

(BA and MA Programmes of Cultural Encounters)

risager@ruc.dk

 

 

CV – Chronology

 

Research and teaching

2012-             Member of the Scientific Committee for The International Journal of Education for Diversities (IJE4D)

2011-12         Member of the Advisory Board for the international conference on Academic Mobility and Migration (ICAMM3), Kuala Lumpur, Malaysia, July 2012

2011              Co-convenor and organiser of international Doctoral Summer School ‘Identity and Interculturality: Research Methods’, Roskilde University, July 2011 (with Cultnet)

2008-11         Member of the Advisory Board for the Handbook of Language and Intercultural Communication, ed. by Jane Jackson, Routledge, forthcoming

2008-12         Co-editor of a 10 volume encyclopedia to appear at Wiley/Blackwell’s in 2012: Encyclopedia of Applied Linguistics, responsible for the topic area Culture and Context

2008-12         Director, later ordinary member, of the working group concerning the Danish bibliometric research indicator in the fields of anthropology, ethnology, cultural encounters and minority studies

2007              Participant in a Roskilde University delegation, led by the vice-chancellor, to a number of universities in China concerning exchange and collaboration within studies of the humanities/cultural studies

2007-11         Director/member of the board of the doctoral programme Intercultural Studies, Roskilde University

2007-11         Director of the research group Intercultural Studies, Roskilde University

2007-12         Participant in the international research network and centre CALPIU: Cultural and Linguistic Practices in the International University, Roskilde University

2007-11         Member of the board of the Graduate School of Regional Studies (based at the University of Copenhagen)

2007-08         Member of the board of the Ph.D. programme Cultural Diversity and Learning, a part of The Graduate School of Education (Danish University of Education)

2006-             Reviewer for various Nordic research councils

2006-08         External examiner at the programme Master of Foreign Language Pedagogy

2005              Inaugural lecture as Professor in Cultural Encounters

2004-             Participant in the Danish cross-university research project: Learning and Integration – Adults and Danish as a Second Language

2003              Public lecture at Roskilde University’s anniversary celebration

2003-             Co-initiator and member of board in IRIS, Centre for Language and Culture Pedagogy, Department of Language and Culture

2003              Defense of Dr.Phil. thesis (appr. = the German ‘Habilitation’)

2003              Scientific consultant for the Ministry of Refugees, Immigrants and Integration, concerning courses on Danish language and culture

2002-08         External Examiner at Linguistics (Copenhagen and Aarhus Universities)

2002              Member of Roskilde University working group as part of the cross-university project: Quality and Diversity in Academia

2002-06         Member of the Language and Culture Network in Denmark, supported by the Danish Research Council for the Humanities

2002-03         External Examiner at Cultural Studies (University of Southern Denmark)

2002-09         Participant in Gradeast, Graduate School for Linguistics in Eastern Denmark

2002-09         Co-initiator and member of the board in the research group SCALPS, Department of Language and Culture (Sociolinguistics, Conversation Analysis, Language Pedagogy and Sociocultural issues)

2001-05         Member of the working group on intercultural competence in the organisation IBIS focusing on North-South collaboration and multiethnic society

2001-06         Member of the board in the Network for Cultural Studies (later: the National Network for Cultural Research and Cultural Analysis)

2001-11         External Examiner at Minority Studies (Copenhagen University)

2000-12         Teaching at Cultural Encounters

2000-02         Member of a working group on ethnic equality in universities (in The Ministry of Research, later the Ministry of Education, later the Ministry of Science, Technology and Development)

1999-             Co-initiator of RU’s Masters Programme: Cultural Encounters

1999-07         External Examiner at various educations for teachers of Danish as a second language

1998-00         Support for three years by the Danish Research Council for the Humanities to write a Dr.Phil. thesis on: The National Dilemma in Language and Culture Pedagogy. A Study in the Relationship between Language and Culture

1997-02         Responsible for the planning and organisation of the Department’s annual Ph.D. course on Globalisation, Language and Culture

1996-98         Scientific consultant for the Danish Ministry of Education, section of upper secondary education, concerning an investigation of internationalisation

1996              Member of a working group in the Ministry of Education on the description of a new study programme for teachers of Danish as a Second Language

1996-97         Organiser of an in-service course for upper secondary teachers of foreign languages: Language and Culture Pedagogy 

1996-98         Participant in (and contractor for) an international research and development project on the internationalisation of technical schools in Europe: International Teacher, supported by the Leonardo programme

1996-97         External examiner at Language and International Studies/Language and International Relations (Aalborg University)

1995              Participant in a working group in the Ministry of Education on the description of the field Danish as a second language

1994-             Co-initiator and member of the board of the periodical: Sprogforum.  Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik

1994-             Member of the International Research Network Cultnet (The Cultural Dimension of Language Education)

1994-97         External examiner at business and economic studies in relation to French

1993-95         Member of the Ministry of Educations’ commission concerning new guidelines langauge teaching in the Folkeskole (primary and lower secondary education)

1993-97         Member of the Network of Foreign Language Pedagogy, supported by the Danish Research Council for the Humanities

1992-99         Director of the Danish section of the international research project: Language Teachers’ Identity in the process of European Integration, supported by the Danish Research Council for the Humanities

1992              Member of the Vetting Committee for the section: The Cultural Component in Language Teaching at the AILA conference in Amsterdam 1993

1992-04         Member/vice-chairman in the board of ADLA, Association Danoise de Linguistique Appliquée, the Danish section of AILA

1991              Member of the board of FAU, the association of researchers within international development studies

1989-92         External examiner at the Department of Education, Copenhagen University

1989              Member of a working group developing a study programme on market economy managers (Markedsøkonomiuddannelsen)

1989-2012     Teaching at International Cultural Studies, the international variant of the Basic Education of the Humanities, Roskilde University

1985-93         Teaching at International Development Studies, Roskilde University

1984-91         Co-initiator and participant in the information centre Frankrig Information (France Information), Roskilde University

1978-80         Co-initiator and co-editor of the review TRUC

1977-             Participation in a broad range of further and in-service education, especially related to the cultural dimension of language teaching, for language teachers of all languages, at all levels and in all kinds of institutions

1975-97         Co-editor of the review ROLIG-papir (Roskilde University)

1974-97         Teaching at French studies, Roskilde University

1974-2012     Teaching at the Basic Education of the Humanities, Roskilde University

 

Study administration

2007-11         Director of the doctoral programme Intercultural Studies, several periods

2001-06         Director of studies of Cultural Encounters (BA and MA programmes)

1995-03         Chairman of the representative board of Infodok, Information Centre on Foreign and Second Language Teaching, The Danish Library of Education

1995-96         Chairman of the evaluation of French studies at Roskilde University as part of the general evaluation of studies of Romance languages in Denmark

1994-97         Roskilde University coordinator of the ERASMUS/SOCRATES network Cultural Studies

1994-03         Chairman, later member of, the board of the doctoral programme Language, Culture and Communication, Roskilde University

1986              Director of the Department of Language and Culture

1975-97         Director of studies of French in several periods

 

Affiliation                                               

2012-             Professor Emerita in Cultural Encounters, Roskilde University

2005-             Professor in Cultural Encounters, Roskilde University

2004              Transferred to Cultural Encounters, Roskilde University

1974-             Assistant Professor, from 1979 Associate Professor, in language pedagogy with reference to French, at the Department of Language and Culture, Roskilde University

1972-74         Part-time teacher at University of Copenhagen Extension Courses

1971-74         Library assistant at the Department of Linguistics, University of Copenhagen

1971-74         Part-time teacher at the Department of Linguistics, University of Copenhagen

 

Education                                                                     

2003              Dr.phil., Roskilde University

1979              French (supplementary subject), University of Copenhagen

1975              General linguistics (main subject), University of Copenhagen

1966              High School Certificate, Modern Languages, Rysensteen Gymnasium, Copenhagen

 

Born in Copenhagen 1947

 

 

 

Publications and refereeing

 

 

Monographs, authored or co-authored

 

1. Bermann, Tamar, Birgitte Lau, Karen Risager & Niels Erik Wille (1977). Litteratursøgning og biblioteksbenyttelse. Kompendium. Roskilde Universitetscenter, Institut for Socialisation, sprogbrug og videnskab. 104 pp.

2. Andersen, Helga & Karen Risager (1981). Kommunikativ kompetens. Introduktion til begrebet kommunikativ kompetens med særligt henblik på fremmedsprogspædagogik (Serie om fremmedsprog20). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 60 pp.

3. Risager, Karen (1987). Cultural Studies and Foreign Language Teaching in Denmark (ROLIG-pa­pir 41). Roskilde University Centre, Department of Languages and Culture. 46 pp. 

4. Risager, Karen and Jørgen U. Sand (1994). Sigles. Ordbog over franske forkortelser. Aarhus: Systime. Diskette. 

5. Aktor, Leon & Karen Risager (1999). Kulturforståelse i folkeskolens sprogundervisning.  (Theory Book, 44 pp. & Resource Book, 111 pp.). Albertslund: Malling Beck. 

6. Michael Byram & Karen  Risager (1999). Language Teachers, Politics and Cultures. Clevedon: Multilingual Matters. 206 pp. ISBN 1-85359-441-5.

7. Risager, Karen (2003). Det nationale dilemma i sprog- og kulturpædagogikken. Et studie i forholdet mellem sprog og kultur. Copenhagen: Akademisk Forlag. 558 pp.

8. Risager, Karen (2006). Language and Culture: Global Flows and Local Complexity. Clevedon: Multilingual Matters. 212 pp. ISBN 1-85359-858-5.

9. Risager, Karen (2007). Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. Clevedon: Multilingual Matters. 270 pp. ISBN 978-1-85359-0.

10. Munk, Linda Svenstrup, Karen Risager & Niels Erik Wille (2008). Den sproglige verden. Sprogsociologi, sprogpsykologi, sprogfilosofi. Aarhus: Systime. 112 pp. ISBN: 978-87-616-2034-7.

 

 

Anthologies, edited or co-edited

 

1. Bermann, Tamar, Birgitte Lau, Karen Risager & Niels Erik Wille (eds) (1979). Library User Instruction and the Teaching of Research Methodology. Report on a Seminar held at Roskilde University Centre, Denmark, Nov. 5-7, 1976. Roskilde University Centre. 134 pp.

2. Niels Haastrup & Karen Risager (eds) (1979). Om anvendelse af sprogvidenskabelig viden i erhvervsfunktioner uden for skolesystemet. Rapport fra den 4. studiekonference i nydansk gramma­tik og sprogbeskrivelse, Roskilde Højskole, 6.-8. april l979 (ROLIG-papir16). 105 pp.  

3. Risager, Karen & Ulf Telemann (eds) (1981). Kønsspecifik sprogbrug - hvad er det? (ROLIG-papir26). 150 pp. 

4. Kristiansen, Marianne, Karen Risager & Karen Sonne Jakobsen (eds) (1984). Umoderne sprog? - Om fremmedsprog i gymnasiet. Copenhagen: Gyldendal (Gyldendals sprogbibliotek). 155 pp. 

5. Risager, Karen, Anne Holmen & Anna Trosborg (eds) (1993). Sproglig mangfoldighed. Om sproglig viden og bevidsthed. ADLA (Association Danoise de Linguistique Appliquée). Roskilde: Roskilde University Centre, Department of Languages and Culture. 117 pp.

6. Bülow-Møller, Rie, Anne Holmen & Karen Risager (eds) (1995). Sprogundervisning i de højere uddannelser. ADLA (Association Danoise de Linguistique Appliquée), Roskilde: Roskilde University Centre, Department of Languages and Culture. 82 pp.

7. Preisler, Bent, Anne Fabricius, Hartmut Haberland, Susanne Kjærbeck & Karen Risager (eds) (2005). The Consequences of Mobility: Linguistic and Sociocultural Contact Zones. Roskilde: Roskilde University on line publication http://www.ruc.dk/isok/skriftserier/mobility/ 294 pp. Published as a print version by Roskilde University, Department of Culture and Identity, 2008, 275 pp.

8. Frederiksen, Karen-Margrete, Karen Sonne Jakobsen, Michael Svendsen Pedersen & Karen Risager (eds.) (2006). Second Language at Work. IRIS Publications 1, Roskilde University. ISBN: 87-7349-658-8.

9. Andersen, Hanne Leth, Karen Lund & Karen Risager (eds) (2006). Culture in Language Learning. Aarhus: Aarhus University Press. 128 pp. ISBN: 87-7934-234-5.

10. Fred Dervin & Karen Risager (eds) (forthcoming). Identity and Interculturality: Research Methodology. Routledge.

 

 

Thematic Issues of ROLIG-papir edited

 

1. Risager, Karen (ed.) (1978). Fremmedsprogsundervisning på RUC (ROLIG-papir 15). 54 pp.

2. Risager, Karen (ed.) (1989). Kulturformidlingen i fremmedsprogsundervisningen: 4 artikler (ROLIG-papir45). 54 pp. 

3. Risager, Karen (ed.) (1996). Sprog, kultur, intersprog (ROLIG-papir 57). 106 pp.

 

 

Thematic issues of Sprogforum co-edited

1. Risager, Karen et al. (ed.) (1994). Kulturforståelse (Sprogforum 1). 64 pp.

2. Risager, Karen et al. (eds) (1996). Rundt om kommunikativ kompetence (Sprogforum 4). 64 pp.

3. Risager, Karen et al. (eds) (1996). Mellem bog og Internet (Sprogforum 5). 64 pp.

4. Risager, Karen et al. (eds) (1997). Projektarbejde (Sprogforum 8). 64 pp.

5. Risager, Karen et al. (eds) (2000). Interkulturel kompetence (Sprogforum 18). 64 pp.

6. Risager, Karen et al. (eds) (2001). Det mangesprogede Danmark (Sprogforum 19). 64 pp. English edition: Multilingual Denmark. French edition: Le Danemark plurilingue.

7. Risager, Karen et al. (eds) (2003). Læringsrum (Sprogforum 25). 64 pp.

8. Risager, Karen et al. (eds) (2004). Nordens sprog i Norden (Sprogforum 29). 64 pp.

9. Risager, Karen et al. (eds). Den fælles europæiske referenceramme (Sprogforum 31). 64 pp.

10. Risager, Karen et al. (eds). Sociolingvistik (Sprogforum 36). 64 pp.

11. Risager, Karen et al. (eds) (2007). Sprog, kultur og medborgerskab (Sprogforum 41). 64 pp.

12. Risager, Karen et al. (eds) (2009). Sprog på universitetet (Sprogforum 46). 64 pp.

13. Risager, Karen et al. (eds) (forthcoming). Verdensborgeren (Sprogforum 55).

 

 

Chapters in books and conference proceedings

 

1. Andersen, Helga & Karen Risager (1977). Samfunds- og kulturformidling. in: Esther Glahn et al. (ed.), Fremmed­sprogspædagogik. Copenhagen:Gyldendal, pp. 27-55. 

2. Andersen, Helga & Karen Risager (1978). The Relationship between Sociocultural and Linguistic Content in Foreign Language Teaching. in: Kirsten Gregersen et al. (eds), Papers from the fourth Scandi­navian Conference of Linguistics, Hindsgavl, January 6-8, 1978. Odense: Odense Univer­sity Press, pp. 73-78. 

3. Risager, Karen (1978). Kommunikativ kompetens og indlæring af ordforråd. in: M. Linnarud och J. Svartvik (eds.), Kommunikativ kompetens och fackspråk. ASLA, pp. 205-217.

4. Andersen, Helga Gaarn & Karen Risager (1979). Fremmedsprogsundervisningens socialiserende funktion. in: Erik Ander­sen & Gunnar Frost Olesen (eds.), Forskning i fremmedsprogspædagogik, Ar­kona, pp. 90-106. 

5. Risager, Karen (1979), Problems of Terminology in Interdisciplinary Literature Search. in: Tamar Bermann et al. (eds.), Library User Instruction and the Teaching of Research Methodology. Roskilde:Roskilde Universitetscenter, pp. 36-40.

6. Jakobsen, Karen Sonne, Karen Risager & Marianne Kristiansen (1984). Mellem tradition og modernisering – om fremmedsprogenes historie og funktion i gymnasiet. in: Marianne Kristiansen, Karen Risager & Karen Sonne Jakobsen (eds.). Umoderne sprog? Om fremmedsprog i gymnasiet. Copenhagen: Gyldendal, pp. 9-52. 

7. Risager, Karen (1984). Sprogfagene mellem nationalisme og internationalisme. in:  Marianne Kristiansen, Karen Risager & Karen Sonne Jakobsen (eds.): Umoderne sprog? Om fremmedsprog i gymnasiet. Copenhagen: Gyldendal, pp. 112-128.

8. Risager, Karen (1987). Kulturbegrebet i fremmedsprogsfagene i forskellige lande. in: Karen Sonne Ja­kobsen & Michael Svendsen Pedersen (eds.): Kultur og kommunikation i fremmedsprogsundervisningen.  Roskilde: Roskilde Universitetscenter, pp. 15-45. 

9. Risager, Karen (1989). Kulturformidling. in: Gabriele Kasper & Johannes Wagner (eds.), Grund­bog i fremmedsprogspædagogik. Copenhagen: Gyldendal, pp. 254-267.

10. Risager, Karen (1991). Cultural Studies and Foreign Language Teaching after World War II: the International Debate as Received in the Scandinavian Countries. in: Dieter But­tjes & Michael Byram (eds.), Mediating Languages and Cultures. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 36-46. 

11. Risager, Karen (1991). Cultural References in European Foreign Language Teaching Textbooks: An Evaluation of Recent Tendences. in: Dieter Buttjes & Michael Byram (eds.), Mediating Languages and Cultures. Clevedon:Multilingual Matters, pp. 181-192.

12. Risager, Karen (1991). Internationaliseringen af sprogfagene. in: Ib Thiersen et al. (eds.), Huma­nistisk Årbog 4, Roskilde Universitetscenter, pp. 243-258.

13. Risager, Karen (1993). Buy some petit souvenir aus Dänemark. Viden og bevidsthed om sprog­mødet. in: Karen Risager, Anne Holmen & Anna Trosborg (eds.), Sproglig mangfoldighed.  Om sproglig viden og bevidsthed. ADLA, pp. 30-42.

14. Frederiksen, Karen-Margrete & Karen Risager (1995). Indvandrerlærere og -embedsmænd definerer kultur. in: Rapport fra konference om dansk som andetsprog. Undervisningsministeriet.

15. Risager, Karen (1995). Language Teachers’ Identity and the Process of European Integration. in: Annie Aarup Jensen et al. (eds.), Intercultural Competence. A new Challenge to Language Teachers and Trainers in Europe. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag,  pp. 251-62.

16. Risager, Karen (1995). Der Kulturbegriff im Diskurs von Sprachlehrenden. in: Josef Huber et al. (eds), Sprachen und kulturelle Bildung. Beiträge zum Modell: Sprach- und Kulturerziehung. Zentrum für Schulentwicklung, Bereich III, Graz, pp. 209-18.

17. Risager, Karen (1997). Projektarbejdets sproglige dimension, især mht. arbejdet med fremmedsprog. in: HumBasBogen. Studiehåndbog for Den Humanistiske Basisuddannelse ved RUC. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, pp. 68-71.

18. Risager, Karen (1998). Kulturtilegnelse – kulturiagttagelse. in: M. Jespersen, H. Kaspersen & S. Wagner (eds.), Fælles mål – om samarbejde mellem sprogskole og Almen Voksenuddannelse/VUC, Copenhagen: Undervisningsministeriet, pp. 88-97.

19. Risager, Karen (1998). Language Teaching and the Process of European Integration. in: Michael Byram & Michael Fleming (eds.), Language Learning in Intercultural Perspective. Approaches through drama and ethnography. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 242-54.

20. Risager, Karen (1998). Kulturpædagogiske principper bag “den etnografiske metode” i andetsprogsundervisningen. in: Olaf Husby (ed.), Nordisk seminar for universitets- og høyskolelærere som underviser i nordiske språk som andrespråk, Røros 7.-9. nov. 1997, Tema: Kulturformidling i andrespråksundervisning. Språktester på universitets- og høyskolenivå. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

21. Risager, Karen (1999). Sprog og kultur. in: Anne Holmen & Karen Lund (ed.), Studier i dansk som andetsprog. Copenhagen: Akademisk Forlag, pp. 137-65.

22. Risager, Karen (1999). Kulturtilegnelse og kulturundervisning. in: Anne Holmen & Karen Lund (ed.), Studier i dansk som andetsprog. Copenhagen: Akademisk Forlag, pp. 207-36.

23. Risager, Karen (1999). The Language Policy of Foreign Language Teachers. in: A.-F. Christidis (ed.), ‘Strong’ and ‘weak’ Languages in the European Union, Vol. B. Thessaloniki: Centre for the Greek Language, pp. 697-702.

24. Risager, Karen (1999). Language and Culture: Disconnection and Reconnection. in: Torben Vestergaard (ed.), Language, Culture and Identity. Aalborg: Aalborg University Press, pp. 83-98.

25. Risager, Karen (2000). Verdensborger i Danmark. in: Dansk – vejen til integration. Modersmål-Selskabets årbog 2000. Copenhagen: Reitzels Forlag, p. 59-67.

26. Risager, Karen (2000). Bedeutet Sprachverbreitung immer auch Kulturverbreitung? in: Ulrich Ammon (ed.), Sprachförderung. Schlüssel auswärtiger Kulturpolitik. Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, pp. 9-18.  

27. Risager, Karen (2001). La enseñanza de idiomas y el proceso de integración europea. in: Michael Byram & Michael Fleming (eds). Perspectivas Interculturales en la Aprendizaje de Idiomas: Enfoques A Traves del Teatro y la Etnografía. Translated by José Ramon Parrondo and Maureen Dolan. (Translation of no. 19). 

28. Aktor, Leon & Karen Risager (2001). Cultural understanding in Danish schools. in: Michael Byram, Adam Nichols & David Stevens (eds.), Developing Intercultural Competence in Practice. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 219-35.

29. Byram, Michael & Karen Risager (2002). Stereotypes, prejudice and tolerance. in: Ann Swarbrick (ed.), Teaching Modern Foreign Languages in Secondary Schools. A Reader. London and New York: Routledge Falmer, The Open University, pp. 81-94.

30. Risager, Karen (2002). Kunden i centrum? in: Kontakt og tone. Fortællinger om kulturmøder. Copenhagen: U-landsorganisationen Ibis, pp. 22-24.

31. Risager, Karen (2003). Interkulturel forståelse – mellem Skylla og Karybdis. in: Godiksen et al. (eds.), Når mennesker mødes.Idékatalog til interkulturel undervisning. Copenhagen: Ibis, AFS Interkultur, Mellemfolkeligt Samvirke, Statens Pædagogiske Forsøgscenter, pp. 6-8.

32. Risager, Karen (2003). Betyder sprogspredning altid kulturspredning? in: Anne Boukris (ed.), Elleve Indspark til Kultur- og Sprogmødestudier. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, Kultur- og Sprogmødestudier, pp. 25-37.

33. Risager, Karen (2003). Danskundervisning: decentrering og grænseafsøgning. in: Nikolaj Frydensbjerg Elf et al. (eds.), Dansk i fremtidens læreruddannelser på universiteter og seminarier. (Gymnasiepædagogik 45), pp. 83-101.

34. Risager, Karen (2004). A Social and Cultural View of Language. in: Hans Lauge Hansen (ed.), Disciplines and Interdisciplinarity. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, pp. 21-34.

35. Risager, Karen (2004). Dansk som verdenssprog. Sprog og sprogkultur. in: Christine B. Dabelsteen & Juni Söderberg Arnfast (eds.), Taler de dansk? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. Københavnerstudier i Tosprogethed 37, University of Copenhagen, pp. 153-69.

36. Risager, Karen (2005). Languaculture as a Key Concept in Language and Culture Pedagogy. in: S. May, M. Franken, R. Barnard (eds.), LED2003: Refereed Conference Proceedings of the 1st International Conference on Language, Education and Diversity. Hamilton: Wilf Malcolm Institute of Educational Research, University of Waitako.

37. Risager, Karen (2005). Languaculture as a Key Concept in Language and Culture Teaching. in:  Bent Preisler et al. (eds.), The Consequences of Mobility: Linguistic and Sociocultural Contact Zones. Roskilde: Roskilde University on line publication: http://www.ruc.dk/isok/skriftserier/mobility/ Also in the print version published by Roskilde University, Department of Culture and Identity, 2008.

38. Risager, Karen (2006). Culture in Language. A Transnational View. in: Hanne Leth Andersen, Karen Lund & Karen Risager (eds), Culture in Language Learning. Aarhus: Aarhus University Press, pp. 27-44.

39. Risager, Karen (2008). Nyankommen i Danmark. in: Michael Svendsen Pedersen & Hartmut Haberland (eds.), Sprogliv – Sprachleben. Festskrift – Festschrift, Karen Sonne Jakobsen, Roskilde: Roskilde University, Department of Culture and Identity, ss. 109-22.

40. Haberland, Hartmut & Karen Risager (2008). Two pilot studies of multilingual competence in international programmes at Roskilde University. in: Hartmut Haberland et al. (eds.), Higher Education in the Global Village. Roskilde: Department of Culture and Identity, Roskilde University, pp. 41-65.

41. Risager, Karen (2008). Towards a Transnational Paradigm in Language and Culture Pedagogy. Paper read at the AAAL 2008 Annual Conference, March 2008, Washington D.C., USA. Published at http://ruc-dk.academia.edu/KarenRisager/Papers/123914/Towards_a_transnational_paradigm_in_language_and_culture_pedagogy

42. Risager, Karen (2009). Sproglærerens interkulturelle kompetence. in: Carol Henriksen, Julie de Molade & Marianne Hjorth Nielsen (eds.), Sproglærer, lær at lære fra dig! Roskilde: Roskilde Universitet, Department of Culture and Identity, pp. 101-108.

43. Risager, Karen (2009). Intercultural competence in the cultural flow. in: Adelheid Hu & Michael Byram (eds.), Interkulturelle Kompetenz und fremdsprachliches Lernen. Modelle, Empirie, Evaluation – Intercultural Competence and foreign language learning. Models, empiricism, assessment. Tübingen: Gunter Narr Verlag, pp. 15-30.

44. Risager, Karen (2009). Languages of the world: global flows and local complexity. in: Christiane Fäcke (ed.), Sprachbegegnung und Sprachkontakt in europäischer Dimension. Frankfurt a. M.: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, pp. 37-53.

45. Risager, Karen (2011). Cosmopolitan language policies. in: Fred Dervin (ed.), Analysing the Consequences of Academic Mobility. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 13-28.

46. Risager, Karen (2011). Tolken i det interkulturelle forskningsinterview. in: Klaus Schulte & Janaus Mortensen (eds), Einspruch – Objection – Indsigelse. Essays in Honor of Hartmut Haberland, pp. 87-105 (= Temaserien Kult, 9)

47. Risager, Karen (2012). Intercultural learning: raising cultural awareness. in: Maria Eisenmann & Theresa Summer (eds), Basic Issues in EFL-Teaching and Learning. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, pp. 143-155.

48. Risager, Karen (2012). A transnational paradigm for language and culture pedagogy. In: Marina Bentsen, Mikaela Björklund, Liselott Forsman & Kaj Sjöholm (eds), Global Trends Meet Local Needs. Åbo Akademi University, pp. 35-45.

49. Risager, Karen (forthcoming). Den flersprogede forskningsproces. in: Karen Lund & Michael Svendsen Pedersen (eds), Sprog- og kulturlæring: Dansk som Andetsprog for Voksne. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

50. Risager, Karen (forthcoming). Kulturlæring. Vidensdiskurser i kommunikationen mellem ministerium, forskere og immigranter. in: Karen Lund & Michael Svendsen Pedersen (eds), Sprog- og kulturlæring: Dansk som Andetsprog for Voksne. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

 

 

Articles in journals

 

1. Risager, Karen (1974): En klassifikation af emner i forbindelse med sprogstyring. SAML 1, pp. 5-13.

2. Risager, Karen (1978). Sprognormproblematikken i Frankrig. Socialhistoriske og politiske aspek­ter.  PAPIR II, 8, pp. 22-42.

3. Risager, Karen & Helga Andersen (1978). Forholdet mellem sprogligt og samfundsmæssigt indhold i fremmed­sprogsundervisningen. TRUC 1, Aalborg Universitetscenter, pp. 3-24.

4. Risager, Karen (1978). Et undervisningseksperiment i fransk. ROLIG-papir 15, pp. 11-30.

5. Risager, Karen & Birgitte Lau (1979). Sproglige problemer i informationsvidenskabeligt og biblioteksfagligt ar­bejde. ROLIG-papir 16, pp. 45-58.

6. Risager, Karen & Helga Andersen (1980). Basale ordforråd. TRUC 6, pp. 35-72.  

7. Birgitte Lau & Karen Risager (1980). Nogle litteratursøgningsproblemer: Analyse af et projekt. SAML6, pp. 55-69. 

8. Helga Andersen & Karen Risager (1981). What did you learn in French today? ITL, Review of Applied Linguis­tics 53, pp. 23-36.

9. Risager, Karen (1985). Sprogpolitik i Afrika syd for Sahara. TRUC 13, pp. 101-116. 

10. Risager, Karen (1986). Det franske sprog og frankofonien. Frankrig Informations Nyhedsbrev, Jan.-Febr., pp. 1-2.

11. Risager, Karen (1987). Kultur- og samfundsforhold i fremmedsprogsundervisningen. FRUCTUS 6, pp. 16-17. 

12. Risager, Karen (1987). Kulturformidling er mange ting. Sproglæreren 1, p. 3-7. 

13. Risager, Karen (1987). Hvad lærte du om Frankrig i dag? Frankrig Informations Nyhedsbrev, juni-aug., pp. 1-3.

14. Risager, Karen (1988). Kulturformidlingen i sprogfagene. Uddannelse 1, pp. 65-68.

15. Risager, Karen (1988). Fremmedsprog og nationalkultur. Kultur og samfund 1, pp. 1-17. 

16. Risager, Karen (1988). Nye veje i kulturformidlingen i Vesteuropa og USA. Tværsproglige Blade 1, pp. 5-35. 

17. Risager, Karen (1988). Kulturbegrebet i fremmedsprogsundervisningen. KVAN 20, pp. 9-19.       

18. Risager, Karen (1989). Kulturformidlingen i Danmark, Norge og Sverige. ROLIG-papir 45, pp. 1-18.

19. Risager, Karen (1989). Kulturformidlingen i begynderbøger i fremmedsprog. Nyere tendenser. ROLIG-papir 45, pp. 19-34. 

20. Risager, Karen (1989). Kulturformidling - kulturindlæring - kulturundervisning. ROLIG-pa­pir45, pp. 35-43.

21. Risager, Karen (1989). Fremmedsprog og global bevidsthed. ROLIG-papir 45, pp. 45-54.

22. Risager, Karen (1989). Kulturformidlingens identitet - i anledning af en nylig udkommet bog. Sproglæreren 8, pp. 4-6. 

23. Risager, Karen (1989). World Studies and Foreign Language Teaching: A Perspective from Den­mark. World Studies Journal 7, 2, pp. 28-31.

24. Risager, Karen (1989). Sprogfagenes internationalisering. Engelskmeddelelser 60, pp. 38-41.

25. Risager, Karen (1990). Internationaliseringen af sprogfagene. SELF 1, pp. 20-34.

26. Risager, Karen (1990). Internationaliseringen af sprogfagene. News and Views 9, 4, pp. 27-40.

27. Risager, Karen (1990). Den nye retskrivningsreform. Frankrig Informations Nyhedsbrev 4, pp. 1-2.

28. Risager, Karen (1991). Den nye franske retskrivningsreform. Sproglæreren 3, pp. 15.

29. Risager, Karen (1991). Det franske Akademi slår til igen. Sproglæreren 5, pp. 11-12.

30. Risager, Karen (1991). Internationaliseringen af sprogfagene. Huma­nistisk Årbog 4, Roskilde Universitetscenter, pp. 243-258.

31. Risager, Karen & Michael Byram (1992). Hvad mener sproglærerne om kulturformidling?  En stor undersøgelse i den danske folkeskole/de private grundskoler og den engelske secondary school. Sproglæreren 6, pp. 25, and News and Views 11,4, pp. 52-53, and Fransknyt 187, pp. 22-23.

32. Risager, Karen (1993). International Cultural Studies at Roskilde University. Language, Cul­ture and Curriculum 6, 1, pp. 59-71.

33. Risager, Karen (1994). Forskning i den kulturelle dimension af fremmedsprogsundervisningen. Sprog og Kulturmøde 6, AUC, pp. 75-83.

34. Risager, Karen (1994). Sproglærere definerer ordet kultur. SELF 1, pp. 3-14.

35. Risager, Karen (1994). Kulturforståelse i sprogundervisningen - hvorhen? Sprogforum 1, pp. 7-13.

36. Risager, Karen (1994) Kultur = Nationalkultur? Sprogforum 1, pp. 34-35.

37. Risager, Karen (1995). Sproglæreren og kulturmødet. Humaniora 4, pp. 15-17.

38. Risager, Karen (1995). Alt, hvad der foregår i landet. Om et forskningsprojekt, der belyser sproglæreres kulturforståelse. Sproglæreren 8, pp. 4-6.

39. Risager, Karen (1996). Eleven som etnograf. Sprogforum 4, pp. 49-54.

40. Risager, Karen (1996). Hænger sprog og kultur nu også sammen? Sprogforum, særnummer i anledning af gymnasiekonference, pp. 18-22. 

41. Risager, Karen (1996). De nye faghæfter for engelsk, tysk og fransk. Hvad samler og hvad skiller? Sproglæreren 2, pp. 13-15.

42. Risager, Karen (1996). Language policy in practice. The language teacher and linguistic diversity in Europe. ROLIG 56, pp. 20-29.

43. Risager, Karen (1996). Sprog, kultur og internationalisering i sprogundervisningen. Eller: Sprog og kultur kan godt skilles ad. ROLIG 57, pp. 1-25.

44. Risager, Karen (1997). Projektarbejde er procesorienteret sprogarbejde. Sprogforum 8, pp. 19-23.

45. Risager, Karen (1997). Undervisningen i dansk som andetsprog: kultur- og samfundsforhold. Sprogforum 9, pp. 17-21.

46. Risager, Karen (1998). Globalisering og internationalisering. Trussel eller mulighed? God praksis for internationalisering. Nyt til & fra lærergrupperne, 2, pp. 2-7.

47. Risager, Karen (1999). Globalisering og internationalisering - venner eller fjender? Sprogforum 13, pp. 7-11.

48. Risager, Karen (1999). Internationalisering og kulturforståelse. Sproglæreren 2, pp. 12-13.

49. Risager, Karen (1999). AILA-kongressen i Tokyo. Betydningsfulde tvetydigheder. Sprogforum 15, pp. 5-6.

50. Risager, Karen (2000). Lærerens interkulturelle kompetence. Sprogforum 18, pp. 14-20.

51. Lund, Karen & Karen Risager (2001). Dansk i midten. Sprogforum 19, pp. 4-8. 

52. Risager, Karen (2001). Sprogpolitik i klasseværelset. Sprogforum 19, pp. 57-61.

53. Risager, Karen (2001). Kulturtilegnelse og kulturundervisning. UFE-nyt, tema: Andetsprogspædagogik, pp. 23-27. Also published Sproglæreren 4, 2001, pp. 8-11.

54. Holmen, Anne & Karen Risager (2003). Language and culture teaching. Foreign languages and Danish as a second language. International Journal of the Sociology of Language 159, pp. 93-108. 

55. Risager, Karen (2003). Sprogkultur. Magasinet Humaniora, pp. 18-23.

56. Risager, Karen (2003). Gymnasiereformen – i internationaliseringens tegn. Sprogforum 27, pp. 9-14.

57. Risager, Karen (2003). Menneskevidenskabernes nye veje. Magasinet Humaniora 3, pp. 18-21.

58. Risager, Karen (2004). Den fælles europæiske referenceramme for sprog: et værktøj med begrænsninger. Sprogforum 31, pp. 24.27.

59. Risager, Karen (2006). Hvilke sprog tales der i Danmark? Sprogforum 36, pp. 13-14.

60. Risager, Karen (2006). Hvad betyder det at have et sprog? KOM Magasinet 16, september, pp. 5-6.

61. Risager, Karen (2008). Vore danske sprogkulturer – dansk i verden og danskfaget. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1, pp. 4-11.

62. Risager, Karen (2008). Sprogmødet set med kulturteoretiske briller. Tidsskriftet Antropologi 56, pp. 111-127.

63. Risager, Karen & Karen Sonne Jakobsen (2009). Sprogfagene på RUC. Sprogforum 45, pp. 46-48.

64. Risager, Karen (2009). Sprogkulturer i de sproglige verdensnetværk. Utbildning och Demokrati 2, pp. 127-142.

65. Risager, Karen (2009). Et eksempel på en pluralistisk sprogpolitik. Sprogforum 46, pp. 34-39.

66. Risager, Karen (2009). Sprog og kultur i et transnationalt perspektiv. Militært Tidsskrift 138 (4), pp. 487-500.

67. Risager, Karen (2011). Research Timeline. The cultural dimensions of language teaching and learning. Language Teaching 44 (4), pp. 485-499.

68. Risager, Karen (2011). The language policy of the language teacher. Language At Work – Bridging Theory and Practice 9 (on-line journal).

69. Risager, Karen (2011). Lærerens interkulturelle kompetence. Sprogforum 49-50, Jubilæumsnummer, pp. 53-60 (genudgivelse).

70. Risager, Karen (2011). Hvilke sprog tales der i Danmark? Sprogforum 49-50, Jubilæumsnummer, pp. 94-96 (genudgivelse).

71. Risager, Karen (2012). Language hierarchies at the international university. International Journal of the Sociology of Language 216, pp. 111-130.

 

 

Encyclopedia and handbook entries

 

1. Risager, Karen (2000). Cultural awareness. in: Michael Byram (ed.), Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning.  London and New York: Routledge, pp. 159-62.

2. Risager, Karen (2005). Cross- and Intercultural Communication. Trans- und interkulturelle Kommunikation. in: Ulrich Ammon et al. (eds.), Sociolinguistics - An International Handbook of the Science of Language and Society, 2nd edition. Berlin and New York: Walter de Gruyter, pp. 1674-83.

3. Risager, Karen (2010). Landeskunde in der Germanistik im nichtdeutschsprachigen Europa. in: Hans Jürgen Krumm et al. (Hrg.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin & New York: de Gruyter Mouton, pp. 1511-1520.

4. Risager, Karen (2011). Linguaculture and Transnationality. The Cultural Dimensions of Language.  in: Jane Jackson (ed.), Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication. London & New York: Routledge, pp. 101-115.

5. Risager, Karen (forthcoming). Culture and Context: Overview. in: Carol Chapelle (ed.), Encyclopedia of Applied Linguistics. Wiley/Blackwell.

6. Risager, Karen (forthcoming). Culture. in: Carol Chapelle (ed.), Encyclopedia of Applied Linguistics, Wiley-Blackwell.

7. Risager, Karen (forthcoming). Linguaculture. in: Carol Chapelle (ed.), Encyclopedia of Applied Linguistics. Wiley-Blackwell.

8. Risager, Karen & Carol Chapelle (forthcoming). Culture in Textbook Analysis and Evaluation. In: Carol Chapelle (ed.) Encyclopedia of Applied Linguistics. Wiley-Blackwell.

9. Risager, Karen & Michael Agar (forthcoming). Michael Agar. In: Carol Chapelle (ed.), Encyclopedia of Applied Linguistics. Wiley-Blackwell.

10. Risager, Karen (forthcoming). Cultural Awareness. in: Michael Byram & Adelheid Hu (eds.) Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. 2nd edition. London & New York: Routledge.

11. Risager, Karen (forthcoming). Nationalism. In: Michael Byram & Adelheid Hu (eds), Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. 2nd edition. London & New York: Routledge.

12. Risager, Karen (forthcoming). Linguaculture. In: Farzad Sharifian (ed.), Routledge Handbook of Language and Culture. Routledge.

 

 

Book reviews, forewords, endorsements

 

1. Andersen, Helga & Karen Risager (1978). Review of Louis-Jean Calvet: Linguistique et colonialisme (Payot 1974).  PAPIR II, 8, pp. 43-54.

2. Bermann, Tamar, Hartmut Haberland & Karen Risager (1978). Review of Ulrich Ammon: Indføring i sociolingvistik (Gyldendal 1977).  PAPIR II, 8, pp. 82-95.

3. Risager, Karen (1987). Review of 1) Zarate, G.: Enseigner une culture étrangère, 1986, and 2) Por­cher, L. m.fl.: La civilisation, 1986 and: Où en est votre français? 1986.  Tous Azimuts 25, pp. 64-66. 

4. Risager, Karen (2002). Review of Marcyliena Morgan: Language, Discourse and Power in African American Culture (Cambridge University Press 2002), Tidsskriftet Antropologi 46, pp. 150-52.

5. Risager, Karen (2005). Foreword to Lies Sercu et al., Foreign Language Teachers and Intercultural Competence. An International Investigation. Clevedon: Multilingual Matters, pp. vii-ix.

6. Risager, Karen (2008). Review of Celia Roberts et al.: Language Learners as Ethnographers (Multilingual Matters, 2001). Sprogforum 42. pp. 64-65.

7. Risager, Karen (2010). Foreword to Yau Tsai & Stephanie Houghton (eds.), Becoming Intercultural: Inside and Outside the Classroom. Cambridge Scholars Publishing, pp. vii-x.

8. Risager, Karen (2011). Endorsement of Zhu Hua (ed.), The Language and Intercultural Communication Reader. London & New York: Routledge.

 

 

Refereeing for journals, publishers and research councils

 

Journals

International Migration

Journal of Applied Linguistics

Journal of International and Intercultural Communication

L2 Journal

Language, Culture and Curriculum

Language and Intercultural Communication

Language Learning & Technology

Language Testing

Modern Language Journal

Nordisk Pedagogik

Sprogforum

TESOL Quarterly

 

Publishers

Multilingual Matters

Wiley/Blackwell

 

Research councils

Marsden Fund, New Zealand

Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

Norges Forskningsråd

 

 

International key-note lectures, invited lectures, and lectures (papers)

I have given numerous lectures at conferences and courses in Denmark during the years.

The following gives an overview of lectures abroad since 2001:

 

2001:             Jönköping                           invited speaker

                      Reykjavík                           speaker

                      Athens                                invited speaker

2002:             Bremen                               invited speaker

2003:             Oslo                                    invited speaker

                      Waikato (New Zealand)     speaker

2006:             Bergen                                invited speaker

2007:             Durham                               speaker

                      Bergen                                invited speaker

                      Augsburg                            key-note speaker

                      Barcelona                            invited speaker

                      Giessen                               invited speaker

2008:             Washington D.C.                invited speaker

                      Paris                                    invited speaker

                      Hamburg                             invited speaker

                      Hong Kong                         speaker (and co-organiser of symposium)

2009:             Kuala Lumpur                    key-note speaker (this I had to cancel because of illness)

                      Tallinn                                 key-note speaker

2010:             Bangor                                speaker

                      Nottingham                        key-note speaker

                      Udine                                  key-note speaker

                      Lisbon                                 key-note speaker

                      Umeå                                  key-note speaker

2011:             Vasa                                    key-note speaker

                      Leeuwarden                        invited speaker

                      Turku                                  invited speaker

2012:             Kristiansand                       key-note speaker

 

                                                                                                                                      

 

                                                                

 

 

 

Emneord

 • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi
 • sproglig mangfoldighed
 • sprogpolitik
 • sproglig globalisering
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • interkulturel kompetence
 • sprog og kulturel identitet
 • migration og integration

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller