Billede af Paul Thorn

Paul Thorn

M.Sc. & ph.d.

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Undervisningskompetenser inkludere:

  • Geologi
  • Hydrologi
  • Geomorfologi
  • Grundvandsressourcer

Forskning

Forskningsområder

Grundvandsforvaltning, grundvandskemi, vandressourcer.

Curriculum

Personlige data:

Navn:                  Paul Thorn
Født:                   17. august 1969
Adresse:              Lærke Allé 23, 2635 Ishøj
Telefon:               Privat 43 53 81 23 eller mobil 22 61 47 08
Mail:                    pthorn@ruc.dk

Uddannelse:

2010: Ph.d. Roskilde Universitet, Danmark. Afhandlingen "Development of geochemical sensors for continuous, on-line monitoring and modelling of coastal groundwater aquifers".

2004: International Masters of Science in Environmental Policy. Roskilde Universitet, Danmark.Speciale projekt: "Groundwater Abstraction, Fresh Water Ecosystems and Low Flow: An interdisciplinary study in the River Kornerup catchment, Denmark".

1996: MS of Earth Science (cand.scient. i geologi). Montana State University, USA
Speciale: "Characterization of Spaced Cleavage, Sawtooth Range, Montana"

1992: BSc. i geologi. University of Sunderland, England

Erhvervserfaring:

08.10 - nu: Forsknings- og undervisningsmedarbejder, Roskilde Universitet. Forsning indebærer sammenhæng imellem grundvand og overfladevand. Undervisnings områder inkluderes vand og energi forvaltning.

02.07 - 06.10: Ph.d. stipendium hos Roskilde Universitet. Forskningsområder: udvikling af geokemiske sensorer og modelleringsmetoder for bæredygtige "real-time" forvaltning af grundvandsressourcer.

09.04-01.07: Webmaster, Danish Silver, København
Var ansvarlig for Danish Silvers hjemmeside og marketing af nye produkter.

09.04-10.04 og 09.05-10.05: Undervisningsassistent, Roskilde Universitetscenter
Underviste feltkursus i grundvandshydrologi og ferskvandsøkologi, vandforvaltning og planlægning af udnyttelse og beskyttelse af ferskvandsressourcer.

07.98-09.03: Miljø- og videnskabsrådgiver, Den Amerikanske Ambassade, København
Var ansvarlig for at rapportere om dansk og regional miljøpolitik og om videnskabelige stridspunkter; at koordinere miljø- og videnskabelige udviklingsprojekter og programmer mellem USA og Danmark, Skandinavien og de baltiske stater; at koordinere samarbejde mellem Danmark og USA omkring international miljøpolitik (f.eks. invasive arter og transboundary vandressourcer). Var også ansvarlig for at opbygge og opdatere afdelingens hjemmeside.

01.96-12.96: Miljøtekniker. RAM Environmental, Montana, USA
Jeg var ansvarlig for: prøvetagning af forurenet jord og grundvand; at gennemføre brøndprøver (pumping og slug tests), og tolkning af resultater; tolkning af borehulslogs i forbindelse med grundvandsressourcer, geologiske og tekniske undersøgelser af oprensningssystemer. Design og vurdering af grundvandsbeskyttelse systemer på industri områder.

06.95-10.96: Geolog. D.W. Bowen Exploration, Montana, USA
Analyserede seismiske linier og borehulslogs for at undersøge geologi og ressourcemagasin kvaliteter. Brugte sekvens stratigrafi koncepter til at søge efter olie og gas.

06.94-09.95: Forskningsassistent. Montana State University, USA
Udførte geologiske undersøgelser og hydrogeologisk modellering af forurenede grunde og boligområder.  Planlagde moniteringsboringer og gennemførte brøndmonitering.  Udførte lokale undersøgelser af grundvandsressourcer fra borehulslogs.

08.93-05.94; 01.96-06.96: Undervisningsassistent. Montana State University
Underviste i almen geologi og geomorfologi.

06.93-08.93: Landmålerassistent. U.S. Forest Service i Montana, USA
Opmålede statsskovgrænser med landmålerudstyr og GPS.

Sprog:

Dansk - flydende
Engelsk - flydende (modersmål)

Professional Aktiviteter:

Medlem af ENSPACs Ph.d. udvalg.

Medlem af redigerpanelet for tidskriften "Journal of Transdisciplinary Environmental Studies".

Professional Affiliations:

International Association of Hydrogeologists

International Conference Præsentationer:

Professionel præsentationer:

Thorn, P.A., Schroeder, N. and Mortensen, J., 2008: The use of geochemical sensor arrays in optimization of coastal groundwater resources. Water Down Under: 4th International Conference on Water Resources and Environment Research (ICWRER), Adelaide, Australia, April 14-17, 2008. (Abstract accepted for oral presentation).

Schroeder, N, Thorn, P.A., and Mortensen, J., 2008: Resistivity methods and sensors for the detection and monitoring of saline intrusion into streams and groundwater wells. 2nd International Salinity Forum, Adelaide, Australia, March 30 - April 2, 2008. (Abstract accepted for oral presentation and I will present paper).

Thorn, P.A., Mortensen, J., and Schroeder, N., 2007: Development of geochemical sensors for real-time management of groundwater resources in coastal regions. Groundwater and Ecosystems: 35th International Association of Hydrogeologists Congress, Lisbon, Portugal, September 17-21, 2007.

Thorn, P.A., Hay, J.E., and Custer, S.G., 1996: Gasoline contamination of colluvium and Cretaceous bedrock near Garrison and Avon, Montana: Geological Society of America Abstracts with Programs.

Thorn, P.A., and Lageson, D.R., 1996: The role of spaced cleavage on the porosity and permeability within a reservoir unit: AAPG Rocky Mountain Section Meeting Expanded Abstracts Volume, Reflections on the Rockies, p.4.

Poster Præsentationer:    

Thorn, P.A. and Conallin, J., 2004: Using the habitat model RHYHABSIM to predict suitable flow regimes for streams affected by groundwater abstraction. The 6th International Congress on Water, ecology and technology - ECWATECH - 2004, June 1-4, Moscow, Russia.

Thorn, P.A., and Lageson, D.R., 1996: Shortening accommodated by spaced cleavage in the Sawtooth Range, Montana: Geolocial Society of America Abstracts with Programs.

International Publications:

* Indicates international refereed publications

*Thorn, P.A., and Conallin, J., 2007: RHYHABSIM as a Stream Management Tool: Case Study in the River Kornerup Catchment, Denmark. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, vol 5, no. 1-2, 18pp.

Thorn, P.A., Mortensen, J., and Schroeder, N., 2007: Development of geochemical sensors for real-time management of groundwater resources in coastal regions. Proceedings of the 35th International Association of Hydrogeologists Congress, Lisbon, Portugal. Ribeiro, L., Chambel, A., and Condesso de Melo, M.T., eds. 10pp.