Billede af Paul Thorn

Paul Thorn

M.Sc. & ph.d.

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

19962015

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Undervisningskompetenser inkludere:

  • Geologi
  • Hydrologi
  • Geomorfologi
  • Grundvandsressourcer

Forskning

Forskningsområder

Grundvandsforvaltning, grundvandskemi, vandressourcer.

Curriculum

Personlige data:

Navn:                  Paul Thorn
Født:                   17. august 1969
Adresse:              Lærke Allé 23, 2635 Ishøj
Telefon:               Privat 43 53 81 23 eller mobil 22 61 47 08
Mail:                    pthorn@ruc.dk

Uddannelse:

2010: Ph.d. Roskilde Universitet, Danmark. Afhandlingen "Development of geochemical sensors for continuous, on-line monitoring and modelling of coastal groundwater aquifers".

2004: International Masters of Science in Environmental Policy. Roskilde Universitet, Danmark.Speciale projekt: "Groundwater Abstraction, Fresh Water Ecosystems and Low Flow: An interdisciplinary study in the River Kornerup catchment, Denmark".

1996: MS of Earth Science (cand.scient. i geologi). Montana State University, USA
Speciale: "Characterization of Spaced Cleavage, Sawtooth Range, Montana"

1992: BSc. i geologi. University of Sunderland, England

Erhvervserfaring:

08.10 - nu: Forsknings- og undervisningsmedarbejder, Roskilde Universitet. Forsning indebærer sammenhæng imellem grundvand og overfladevand. Undervisnings områder inkluderes vand og energi forvaltning.

02.07 - 06.10: Ph.d. stipendium hos Roskilde Universitet. Forskningsområder: udvikling af geokemiske sensorer og modelleringsmetoder for bæredygtige "real-time" forvaltning af grundvandsressourcer.

09.04-01.07: Webmaster, Danish Silver, København
Var ansvarlig for Danish Silvers hjemmeside og marketing af nye produkter.

09.04-10.04 og 09.05-10.05: Undervisningsassistent, Roskilde Universitetscenter
Underviste feltkursus i grundvandshydrologi og ferskvandsøkologi, vandforvaltning og planlægning af udnyttelse og beskyttelse af ferskvandsressourcer.

07.98-09.03: Miljø- og videnskabsrådgiver, Den Amerikanske Ambassade, København
Var ansvarlig for at rapportere om dansk og regional miljøpolitik og om videnskabelige stridspunkter; at koordinere miljø- og videnskabelige udviklingsprojekter og programmer mellem USA og Danmark, Skandinavien og de baltiske stater; at koordinere samarbejde mellem Danmark og USA omkring international miljøpolitik (f.eks. invasive arter og transboundary vandressourcer). Var også ansvarlig for at opbygge og opdatere afdelingens hjemmeside.

01.96-12.96: Miljøtekniker. RAM Environmental, Montana, USA
Jeg var ansvarlig for: prøvetagning af forurenet jord og grundvand; at gennemføre brøndprøver (pumping og slug tests), og tolkning af resultater; tolkning af borehulslogs i forbindelse med grundvandsressourcer, geologiske og tekniske undersøgelser af oprensningssystemer. Design og vurdering af grundvandsbeskyttelse systemer på industri områder.

06.95-10.96: Geolog. D.W. Bowen Exploration, Montana, USA
Analyserede seismiske linier og borehulslogs for at undersøge geologi og ressourcemagasin kvaliteter. Brugte sekvens stratigrafi koncepter til at søge efter olie og gas.

06.94-09.95: Forskningsassistent. Montana State University, USA
Udførte geologiske undersøgelser og hydrogeologisk modellering af forurenede grunde og boligområder.  Planlagde moniteringsboringer og gennemførte brøndmonitering.  Udførte lokale undersøgelser af grundvandsressourcer fra borehulslogs.

08.93-05.94; 01.96-06.96: Undervisningsassistent. Montana State University
Underviste i almen geologi og geomorfologi.

06.93-08.93: Landmålerassistent. U.S. Forest Service i Montana, USA
Opmålede statsskovgrænser med landmålerudstyr og GPS.

Sprog:

Dansk - flydende
Engelsk - flydende (modersmål)

Professional Aktiviteter:

Medlem af ENSPACs Ph.d. udvalg.

Medlem af redigerpanelet for tidskriften "Journal of Transdisciplinary Environmental Studies".

Professional Affiliations:

International Association of Hydrogeologists

International Conference Præsentationer:

Professionel præsentationer:

Thorn, P.A., Schroeder, N. and Mortensen, J., 2008: The use of geochemical sensor arrays in optimization of coastal groundwater resources. Water Down Under: 4th International Conference on Water Resources and Environment Research (ICWRER), Adelaide, Australia, April 14-17, 2008. (Abstract accepted for oral presentation).

Schroeder, N, Thorn, P.A., and Mortensen, J., 2008: Resistivity methods and sensors for the detection and monitoring of saline intrusion into streams and groundwater wells. 2nd International Salinity Forum, Adelaide, Australia, March 30 - April 2, 2008. (Abstract accepted for oral presentation and I will present paper).

Thorn, P.A., Mortensen, J., and Schroeder, N., 2007: Development of geochemical sensors for real-time management of groundwater resources in coastal regions. Groundwater and Ecosystems: 35th International Association of Hydrogeologists Congress, Lisbon, Portugal, September 17-21, 2007.

Thorn, P.A., Hay, J.E., and Custer, S.G., 1996: Gasoline contamination of colluvium and Cretaceous bedrock near Garrison and Avon, Montana: Geological Society of America Abstracts with Programs.

Thorn, P.A., and Lageson, D.R., 1996: The role of spaced cleavage on the porosity and permeability within a reservoir unit: AAPG Rocky Mountain Section Meeting Expanded Abstracts Volume, Reflections on the Rockies, p.4.

Poster Præsentationer:    

Thorn, P.A. and Conallin, J., 2004: Using the habitat model RHYHABSIM to predict suitable flow regimes for streams affected by groundwater abstraction. The 6th International Congress on Water, ecology and technology - ECWATECH - 2004, June 1-4, Moscow, Russia.

Thorn, P.A., and Lageson, D.R., 1996: Shortening accommodated by spaced cleavage in the Sawtooth Range, Montana: Geolocial Society of America Abstracts with Programs.

International Publications:

* Indicates international refereed publications

*Thorn, P.A., and Conallin, J., 2007: RHYHABSIM as a Stream Management Tool: Case Study in the River Kornerup Catchment, Denmark. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, vol 5, no. 1-2, 18pp.

Thorn, P.A., Mortensen, J., and Schroeder, N., 2007: Development of geochemical sensors for real-time management of groundwater resources in coastal regions. Proceedings of the 35th International Association of Hydrogeologists Congress, Lisbon, Portugal. Ribeiro, L., Chambel, A., and Condesso de Melo, M.T., eds. 10pp.

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.