Personlig profil

Forskning

Jeg er lektor i psykologi på institut for mennesker og teknologi (IMT) på Roskilde Universitet. Mine forskningsinteresser ligger hovedsageligt indenfor det arbejdspsykologiske felt, dvs. indenfor spørgsmål der vedrører forholdet mellem på den ene side moderne arbejdsliv, vores arbejdsmarked og dets ledelses- og organisationsformer og på den anden side menneskers trivsel, arbejdsglæde, identitet, kompetencer, fællessskaber, hverdagsliv og sociale relationer. Min interesse omfatter både den private, offentlige og civilsamfundmæssige sektor, samt i relation hertil spørgsmål om betydningen af ny teknologi og økonomi: digitalisering, hjemmearbejde, nye administrative systemer, samt  logikker omkring ledelse, effektivitet, samarbejde og produktivitet. 

Pt. er jeg dog optaget af et lidt andet forsknings- og udviklingsprojekt end vanligt, nemlig etprojekt kaldet ERUA, der står for European Reform University Alliance, der er et EU støttet projekt, sat i verden for at etablere samarbejde mellem europæiske universiteter (i første mellem 5 europæiske universiteter) om undervisning og forskning. Jeg er leder af den undergruppe, der udstøtter udvikling af fælles  innovative undervisningsforløb for undervisere og studerende på tværs af de 5 universiteter.

Undervisning

Jeg er stærkt optaget af undervisning, både som et teoretisk og politisk felt, men også som en praksis, som jeg elsker og som har stor betydning for min arbejdsglæde. Jeg betragter undervisning som en  vigtig samfundsmæssig aktivitet, der altid skal opleves som meningsfuld af dens deltagere: mig selv, de studerende, samt det omkringliggende samfund. God undervisning er ikke blot stærk faglig funderet undervisning, men også transformativ undervisning i betydningen: en ressource for udvikling af nysgerrighed på andre og på verden; for udvikling af informeret selvstændig tænkning og handling, aktivt demokratisk borgerskab og livsfærdigheder.

Jeg underviser på forskellige uddannelser og har bl.a. undervist på Arbejdslivsstudier, på Social Interventions Studier, samt naturligvis på mit  hovedfag, Psykologi. Derudover er jeg også tilknyttet og meget aktiv på Roskilde Universitets humanistiske basisuddannelse, hvor jeg bl.a. underviser i humanistisk videnskabsteori.

Emneord

 • Psykologi
 • Arbejdsliv
 • Arbejdspsykologi
 • Arbejdsliv og familie/fritidsliv
 • Samarbejde
 • Organisationsteori
 • Uddannelsesforskning
 • Hverdagliv
 • Hermeneutik
 • Kvalitativ metode
 • Marginalisering/ulighed
 • Videnskabsteori for humanistisk og teknologisk forskning
 • Uddannelsespolitik som velfærdspolitik
 • Kritikkens mulighedsbetingelser i det moderne arbejdsliv
 • Kritisk psykologisk praksisforskning
 • Teknologi
 • Teknologi, Praksis og Samarbejde
 • Teknologi. Standardisering og deltagelse
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • Praksisforskning
 • Kritikkens mulighedsbetingelser i det moderne arbejdsliv
 • Kritisk Psykologi, Kritisk teori, Poststrukturalisme, Marxisme