Billede af Pernille Welent Sørensen

Pernille Welent Sørensen

 • Universitetsvej 1, 43.2

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Forskning 

Ph.d.-studerende
Kontaktoplysninger: e-mail pernilso@ruc.dk, telefon 40756904

 

Forskning 
Ph.d.projekt om b
ørn som publikum i mødet med scenekunst for børn og unge (2017-2021)
Hvordan bliver børn til som publikum i mødet med scenekunst i skolen? 
Det undersøger jeg ved sætte børns publikumstilblivelser i skolen når teater kommer på besøg, i centrum og ved at lytte til børn som medforskere i produktionen af viden om publikumstilblivelser. 

Ønsket er at stille mig solidarisk med børns perspektiver og undersøge hvordan de bliver til som publikum i sampil med rum, relationer, mennekser, objekter og ting samt at bidrage med metoder og viden, der kan invitere til andre historier om det at blive et publikum.  

 

Forskningsområde

Barndomsforskning

Publikums oplevelser

Relationer mellem publikum og teater

Metoder til at arbejde med børn og unges oplevelser af scenekunst/teater 

Mennekser og ikke-mennesker agens

 

Forskning

Curriculum

ERHVERVSERFARING

2010 – Teatercentrum, København, Konsulent: Publikumsudvikling og nye deltagelsesformer, netværk, konferencer og seminar, Kulturpakker, KulturCrew og Teateroplevelser

2007-2010 Scenekunsten Udviklingscenter Odsherred, Udviklingsmedarbejder og ansvarlig for diplomuddannelserne: Kunst og kulturformidleruddannelsen og Kunst og Kulturledelse

2001–2006 Teatergruppen Batida København; Administrator

2000 - 2001 Væksthuset København; Projektansat som metodeudvikler og forankre af virksomhedsrevalideringsprojekt Truckboxen.

 UDDANNELSE/EFTERUDDANNELSE 

2017 - Ph.d. - studerende, indskrevet på Performance Design. Roskilde Universitet.

2015 – 2017 Kompleksitet Lab en udforskning af Ralph Stacey´s teori i praksis

2014 – 2016 Master i Positiv Psykologi, Århus Universitet

2014 Lederuddannelse facilitering af 6 Styles, Relations Technology

2013 Mødeledelse og facilitering sommerkursus på DPU, Århus Universitet.

2013 Cooperative Learning. Kursus ODM.

2012 Netværket ”Unge som sociale motorer”. Studietur i Holland besøgte Wag Society og Jamie Olivers restauranter – Out Reach

2011 Ingerfairs open source forløb om at arbejde med Frivillige – særligt fokus på kulturelt frivillig. Rekruttering – Motivering – og Fastholdelse.

2011 Kursus ”Brug brugerne” hos Organisationen Danske Museer (ODM)

2007 Forumteater, Om jokerrollen v. Katrine Byreus

2003 Web og hjemmeside vedligehold v. Mico Data

2002 Cand.mag. i Kommunikation og psykologi, Roskilde Universitetscenter

ANDET

2019-2020 Deltager i følgegruppen scenekunst og skole, Dansk Teater 2019 - 2020

2015-2018 ZeRUM undelab på teater ZeBU 

2009 - 2017 Siddet med i følgegruppen Kunst & skole i Børnekulturens Netværk, Slots- og Kulturstyrelsen

2012 Medudvikler af laboratorium SAMVÆRK om børn, kunst og deres indflydelse i skabende processer i det offentlige rum

2011 Medafvikler af seminar om Kulturelt Frivillige i Copenhagen Kids regi

2000-2010 Inspirationsselskabet. Lavet visions- og fremtidsseminar på gymnasier, efterskoler, skoler med elever. Med kvinder i mandefag og på arbejdspladser.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i Positiv psykologi, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 2016

Cand.mag. i kommunikation og psykologi, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 maj 2002

Eksterne ansættelser

Teatercentrum

1 jan. 2010 → …

Emneord

 • Barndom, Ungdom, Familie
 • Børneinddragelse
 • Børne- og ungeperspektiv
 • Køn, Etnicitet, Ligestilling
 • feministisk teori
 • Kollaborative metoder
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Æstetiske læreprocesser
 • Læringsrum
 • læring i fællesskaber
 • Artbased research
 • Oplevelse, Turisme, Performance
 • scenekunst for børn og unge
 • Børnekultur og børneinstitutioner
 • Psykologi
 • Identitet
 • kompleksitet
 • Flow
 • Queer teori
 • subjektvidenskablig psykologi
 • Køn og etnicitet
 • Kommunikation, Journalistik, Medier
 • Dialogisk kommunikation