Personlig profil

Forskning

Forskningsområder:

Psykologi, pædagogik, social intervention i hverdagslivet, forældre og børns hverdagsliv, familieliv, børneperspektiver, børnefællesskaber, læring, sociale konflikter, fællesskaber, livsførelse, social ulighed, udsathed, social psykologi.

I mit ph.d. forskningsprojekt har jeg udforsket, hvordan sociale problemer ser ud fra småbørns hverdagsliv på tværs af forskellige livsammenhænge og herunder, hvordan den hjælp, der sættes i værk fra kommunens side får betydning i og spiller sammen med et komplekst og distribueret hverdagsliv.

Jeg er aktuelt i gang med at undersøge forældres perspektiver på børns læring. Projektet vil følge læringsteknologier fra daginstitutionen og med barnet hjem til familien. Her vil projektet udforske, hvordan den spiller ind i familielivet, og hvordan forældrene oplever deres opgaver i forhold til barnet, læring, omsorg m.m. Projektet ønsker altså at studere, hvordan konkrete former for læringsteknologier intervenerer i familiers hverdagsliv. Projektet ønsker at bidrage med konkret viden om familiers håndtering af læringsteknologier, og de måder det understøtter, udfordrer eller forandrer familie -og opdragelsespraksisser samt relationer til det pædagogiske personale. 

Jeg underviser og vejleder på følgende uddannelser:

  • Kandidatuddannelsen i psykologi
  • Kandidatuddannelsen i sociale Interventionsstudier
  • Humanistisk bacheloruddannelse

Jeg vejleder indenfor mange forskellige vejledningsemner men med særlig interesse for projekter, der arbejder med social praksis, sociale forandringer, kritisk psykologisk praksisforskning, kvalitativ forskning, etnografiske og participatoriske metoder, tværprofessionel praksis på børne- og socialområdet, børns hverdagsliv, familieliv, omsorg, udvikling, interventioner målrettet børn og forældre, socialt udsatte grupper.

 

 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

  • Barndom, Ungdom, Familie
  • Forældreskab
  • Børneperspektiv
  • Udviklingspsykologi

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller