Personlig profil

Forskning

Editor-in-chief: Journal of Public Administration Research and Theory. 

Jeg forsker i følgende emner: Offentlig-privat samspil (OPS), udlicitering, offentlige indkøb, offentlig-private partnerskaber (OPP), resultatmåling og effektmåling, human resource management og forskning-praksis samarbejde.

Metodisk arbejder jeg i dag primært kvantitativt i min forskning (eksperimenter, register data, surveys) men jeg har tidligere arbejdet meget med case studier, interviews og nationale komparative analyser og gør det stadig i enkelte projekter. Desuden har jeg arbejdet en del med systematiske reviews som metode til at skabe systematisk viden om den videnskabelig evidens om offentligt-privat samspil internationalt og i Danmark.  

Undervisning

Jeg underviser både på bachelor- og kandidatniveau på uddannelsen i Politik og Forvaltning. Desuden vejleder jeg på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau inden for emner relateret til min forskningsprofil. 

Jeg underviser på følgende dag: Policyområder i et moderne demokrati, Praktisk statistik, Kvantitative metoder (BK8), Markedsgørelse i den offentlige sektor, Surveymetoder i praksis, Offentlig økonomi og regulering.  

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller