Intet billede af Ole Erik Hansen
 • Universitetsvej 1, 02

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Miljøplanlægning - Innovation, Regulering og Kapacitetsopbygning (MIRK)

 

Forskningsgruppen undersøger, hvordan miljøproblemer opstår, fortolkes og reageres på i et komplekst samspil mellem samfundssystemers praksis, naturbetingelserne og teknologisk udvikling. Desuden undersøges, hvordan forskellige samfundsinstitutioner og aktører kan medvirke til at udvikle nye bæredygtige praksisser. Perspektivet er transdisciplinært, idet naturvidenskabelige, tekniske og samfundsvidenskabelige tilgange integreres i forbindelse med analyser af de netværk af aktører, der reguleres og aktivt bidrager til at udvikle miljøreguleringen. Udvikling af planlægningsteori, planlægningsmetoder og planlægningspraksis står centralt i gruppens arbejde.

 

Vi undersøger:

 

 • Kemikalier, industri og regulering, herunder genotoksiske effekter og vurdering af mulighederne for at integrere kombinationseffekter i vandrammedirektivet og Reach.
 • Miljø, modernisering og transformation, herunder, modernisering, rationalitet og bæredygtig udvikling, samt udvikling af bæredygtigt byggeri, vedvarende energi og nye energiressourcer.  
 • Globalisering og miljø, herunder sammenligning af Environmental Impact Assessment i forskellige lande og transformation af udviklingslandes energiforsyning mod mere bæredygtig energiproduktion ved hjælp af CDM-projekter.
 • Aktør-analyser, governance og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, herunder magtaspekter og sociale dynamikker ved lokal participation i miljøprojekter
 • Miljøomstilling og innovation, herunder transitionsprocesser i bilindustrien og regionale udviklingsstrategier i et nyinstitutionelt perspektiv.
 • Miljøviden og miljøkommunikation, herunder virksomhedsintern miljøkommunikation Lokal bæredygtighedspolitik, herunder Lokal Agenda 21 oversigt, strategier og udvikling i Danmark, samt internationale komparationer

Emneord

 • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer
 • Dansk miljøpolitik
 • International miljøpolitik
 • Miljøteknologiske innovationer
 • Regulationsteori
 • Samfundsøkonomi, Politik
 • Dansk miljøpolitik
 • International miljøpolitik
 • Kritisk realisme
 • Teknologi
 • Miljøteknologiske innovationer