Personlig profil

Forskningsområder

Miljøplanlægning - Innovation, Regulering og Kapacitetsopbygning (MIRK)

 

Forskningsgruppen undersøger, hvordan miljøproblemer opstår, fortolkes og reageres på i et komplekst samspil mellem samfundssystemers praksis, naturbetingelserne og teknologisk udvikling. Desuden undersøges, hvordan forskellige samfundsinstitutioner og aktører kan medvirke til at udvikle nye bæredygtige praksisser. Perspektivet er transdisciplinært, idet naturvidenskabelige, tekniske og samfundsvidenskabelige tilgange integreres i forbindelse med analyser af de netværk af aktører, der reguleres og aktivt bidrager til at udvikle miljøreguleringen. Udvikling af planlægningsteori, planlægningsmetoder og planlægningspraksis står centralt i gruppens arbejde.

 

Vi undersøger:

 

 • Kemikalier, industri og regulering, herunder genotoksiske effekter og vurdering af mulighederne for at integrere kombinationseffekter i vandrammedirektivet og Reach.
 • Miljø, modernisering og transformation, herunder, modernisering, rationalitet og bæredygtig udvikling, samt udvikling af bæredygtigt byggeri, vedvarende energi og nye energiressourcer.  
 • Globalisering og miljø, herunder sammenligning af Environmental Impact Assessment i forskellige lande og transformation af udviklingslandes energiforsyning mod mere bæredygtig energiproduktion ved hjælp af CDM-projekter.
 • Aktør-analyser, governance og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, herunder magtaspekter og sociale dynamikker ved lokal participation i miljøprojekter
 • Miljøomstilling og innovation, herunder transitionsprocesser i bilindustrien og regionale udviklingsstrategier i et nyinstitutionelt perspektiv.
 • Miljøviden og miljøkommunikation, herunder virksomhedsintern miljøkommunikation Lokal bæredygtighedspolitik, herunder Lokal Agenda 21 oversigt, strategier og udvikling i Danmark, samt internationale komparationer

Keywords

 • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer
 • Dansk miljøpolitik
 • International miljøpolitik
 • Miljøteknologiske innovationer
 • Regulationsteori
 • Samfundsøkonomi, Politik
 • Dansk miljøpolitik
 • International miljøpolitik
 • Kritisk realisme
 • Teknologi
 • Miljøteknologiske innovationer

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikation 1983 2017

Preface

Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O. E. 2014 Situated Design Methods. Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O. E. (red.). Massachusetts: MIT Press, s. xiii-xxiv 2 s. (Design thinking, design theory).

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesForord/efterskrift

Situated Design Methods

Simonsen, J. (red.), Svabo, C. (red.), Strandvad, S. M. (red.), Samson, K. (red.), Hertzum, M. (red.) & Hansen, O. E. (red.) jul. 2014 Cambridge: MIT Press. 416 s. (Design thinking, design theory).

Publikation: Bog/rapportAntologi

Situated Methods in Design

Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O. E. jul. 2014 Situated Design Methods. Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O. E. (red.). Cambridge, Massachusetts: MIT Press, s. 1-21 (Design thinking, design theory; Nr. [6]).

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til bog/antologi

Sustainable Transition

Hansen, O. E. & Søndergård, B. 2014 Situated Design Methods. Simonsen, J., Svabo, C., Malou Strandvad, S., Samson, K., Herzum, M. & Hansen, O. E. (red.). Cambridge, Massachusetts: MIT Press, s. 317-337 21 s. (Design thinking, design theory).

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til bog/antologi

Projekter 2013 2014

Situated Design Methods

Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M., Hansen, O. E., Søndergård, B., Kristiansen, E., Christrup, H., Pries-Heje, J., Nielsen, J. L., Bødker, K., Pfeiffer Pedersen, L., Frølunde, L., Rosendahl, M., Neisig, M., Frandsen, M. S., Juul, N. C., Jørgensen, N., Lybæk, R., Groth, S. K., Christensen, T. B., Andreasen, T., Kjær, T., Kensing, F., Venable, J., Birch Andreasen, L., Baskerville, R. & Gudiksen, S.

01/01/201301/10/2014

Projekter: Forskning

Aktiviteter 1997 2004

 • 12 Foredrag og mundtlige bidrag