Intet billede af Nina Parker

Nina Parker

cand.mag.

  • Universitetsvej 1, 43.2

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Ph.d.-studerende på RUC siden september 2018.

Kandidat fra RUC i dansk og filosofi & videnskabsteori, 2016.

Forskning

I mit ph.d.-projekt beskæftiger jeg mig med relationen mellem posthumanisme og dansk samtidslitteratur. 

Jeg interesserer mig for, hvordan dansk samtidslitteratur agerer æstetisk i en tid præget af globale kriser såsom tab af biodiversitet, plastikforurening og klimakatastrofer. Vores tid kaldes også antropocæn med reference til menneskets centrale rolle i disse kriser.

Og det er netop dette menneske, der er fokaliseringspunkt for min undersøgelse. Jeg undersøger, hvordan grænsezoner mellem mennesket og forskellige former for ”andre” genforhandles i teksterne, og hvordan der eksperimenteres med non-antropocentriske perspektiver. Jeg er særligt interesseret i hvordan formvirkninger spiller en afgørende rolle i teksternes forsøg på at erkende verden på nye måder.

Mit speciale behandlede cyborgen som æstetisk figur i dansk samtidslitteratur, og havde perspektiver til filmhistorien.

På samme måde arbejder jeg i mit ph.d.-projekt med en bredere kulturel rammeforståelse i tilgangen til litterær æstetik. Jeg fokuserer på litteratur, men interesserer mig også for eksempel for filmens spekulative fiktioner. 

Vejledning

Jeg har en tværfaglig profil i dansk og filosofi og vejleder en lang række emner indenfor disse fag. Jeg er som uddannet fra RUC vant til at tænke tværfagligt og arbejde med problemstillinger fra flere vinkler. 

Jeg beskæftiger mig dog særligt med kultur og analyse, især med fokus på film og litteratur. Mit forskningsfelt trækker tråde til kønsteori, feministisk teori, filosofi, film og æstetik, trans-artslige relationer og cyborgs, økokritik, spekulative fortællinger og samfunds- og kulturkritik. 

Jeg har undervist i Tekstanalyse på fagmodulet på dansk og vejledt på fagmodulet her. 

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.