Personlig profil

Undervisning

My teaching activities are mainly within physical geography as soil science, soil contamination, nutrient dynamics in the landscape, hydrology and modeling.
Courses:
Physical geography and geoecology (Geography A)
Drainage basins: processes, modeling and management
Urban ecology
Field courses
Examples on recent projects I have supervised:
Land slide activity in the Faroe Islands
Climatic change science and the media
P-dynamics in a Danish landscape 
Modeling N and water dynamics using DaisyGIS
Water balance and water management
Diffuse soil contamination.
Settlements and P content in soils

Forskning

My interests are in soil science mainly soil development, soil mapping and use of soil data in e.g. modeling and landscape planning. Recently, my interests focus on nutrient dynamics in the landscape and modelling hereof, soil development and land slide activity in The Faroe Islands and regional soil development in Denmark.

Curriculum

1982   Vid. Ass., Landbrugsministeriet Arealdatakontoret.

 • 1982-84 Kortlægning af okkerpotentielle jorde i Jylland
 • 1984-86 Sekretær på NPO-redegørelsen og Landbokommisionens 2. delbetænkning "Landbrug og Miljø"
 • 1987-90 Projektleder for jordprofilundersøgelser i bl.a. kvadratnettet.

1990   Forsker, Statens Planteavlsforsøg

 

1991-93 Faglig udredningsarbejde vedr. modelberegninger af N-udvaskning, konsekvensvurderinger ved indførelse af braklægningsordningen og ha-støtteordning samt ved vurdering af metoder til udvidet jordbonitering.

 

1993   Lektor i miljøgeografi, Institut for Geografi og Internationale udviklingsstudier, fra 2006 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC

 • 1993-        Ansvarlig for opbygning og drift af Geografis geokemiske laboratorium
 • 1995-1996 Medlem af Studienævnet for den Naturvidenskabelige Basisuddannelse.
 • 1996-1997 Medlem af studienævnet for Geografi.
 • 1997-2000 Studieleder på Geografi. Gennemførelse af turnusevalueringen
 • 2000-2001 Medlem af studienævnet for Geografi.
 • 2002-2002 Medlem af bestyrelsen for Inst. for Geografi og Internationale Udviklingsstudier
 • 2003-2006 Medlem af Studienævnet for den Naturvidenskabelige Basisuddannelse.

 • 2004-       Medlem af Studienævnet for Praktikordning

 • 2006-       Medlem af Studienævnet for Geografi

 

 

Emneord

 • Geografi, Geologi, Topografi
 • Jordbundsudvikling, - kortlægning og -processer
 • Jordforurening
 • Kvælstofudvaskning
 • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer
 • Jordforurening
 • Kvælstofudvaskning

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller