Billede af Niels Heine Kristensen

Niels Heine Kristensen

Professor

  • Universitetsvej 1, 02

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserer på det der internationalt betegnes som Food Studies, Food Systems & Food Policies. Det er især de moderne praksisser inden for de komplekse og koblede systemer af aktører og artefakter i landbrug, fødevarer, måltider og gastronomi der gennem mange år har haft min forskningsmæssige interesse. Og mere specifikt er jeg optaget af at forstå og forklare hvilke mekanismer og dynamikker der er i spil i forbindelse med de store samfundsmæssige udfordringer med at omstille disse systemer til mere bæredygtige, økologiske og klimavenlige praksisser.

Jeg har en interdisciplinær baggrund og trækker på sociologiske, antropologiske, politologiske og teknologiske teorier og metoder. Det har jeg gennem mange år benyttet til at undersøge fødevaresystemets synlige og usynlige praksisser i de mange forskellige typer af organisationer og netværk som karakteriserer et af samfundets mest centrale systemer og som sikrer befolkningens daglige kost. 

Jeg har gennem årene gennemført en række store og mindre forsknings- og udviklingsprojekter (støttet af EU gennem FP6, FP7, H2020, gennem nationale fonde, mv). For tiden gennemfører jeg sammen med 19 partnere et stort studie for EU om hvilke nye kompetencer og områder EU skal støtte for at sikre en bæredygtig omstilling i landbrugs- og fødevaresystemet: NEXTFOOD-project.eu. Ligeledes gennemfører jeg et andet H2020 projekt i relation til EUs FOOD2030 program om hvordan 11 europæiske byer ved hjælp af Living Labs kan udvikle bæredygtige fødevaresystemer og -strategier. Tidligere har jeg stået i spidsen for udviklingen af kandidatuddannelsen Integrated Food Studies og før jeg kom til RUC har jeg på Umeå Universitet udviklet et forskeruddannelsesprogram inden for det gastronomiske felt. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Danmarks Tekniske Universitet, PhD

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller