Billede af Niels Erik Wille
 • Universitetsvej 1, 42.1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Uddannet som cand.mag. i Dansk (hovedfag) og Filosofi (bifag) fra Københavns Universitet, 1969.

Tillægsuddannelse som dokumentalist, 1973-74. 

Amanuensis i Nudansk Sprog ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 1969-1971.

Amanuensis ved Roskilde Universitetscenter, fra febr. 1971. I 1973 indplaceret som lektor sammesteds. Fagområde:  Sprogbrugsanalyse (pragmatik). Ophør 1986.

Førstebibliotekar ved Rigsbibliotekarembedet, 1986-1996. (Fra 1990 Statens Bibliotekstjeneste, efter fusion med Bibliotekstilsynet).

Lektor i Dansk Sprog ved Inst. f. Kommunikation, Uddannelsesforskning og Datalogi, fra 1996. Fra 1999 Inst. f. Kommunikation, Journalitisk og Datalogi. Fra 2006 Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier.

Tilknyttet fagene Performance-design og Kommunikation, med undervisning ved det Humanistiske Basisstudium.

2004-2007 studieleder for Performance-design.

Efter pensionering per 1. sept. 2007 fortsat tilknyttet RUC som lektor emeritus.

 

 

 

Emneord

 • Kommunikation, Journalistik, Medier
 • Akademisk skrivning – formelle krav
 • Mundtlig kommunikation og præsentationsteknik
 • Skriftlig kommunikation i digitale medier
 • Skriftlig kommunikation i trykte medier
 • Tegnteori og semiotik
 • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi
 • Lingvistik
 • Sprogteori
 • Tekstteori
 • Oplevelse, Turisme, Performance
 • Oplevelsesteori
 • Performance design