Personlig profil

Forskning

Jeg interesserer mig for HRM, ledelse, organisations- og kompetenceudvikling og digitalisering. Denne interesse udspringer af mange års ledelseserfaring både fra den offentlige og den private sektor. Min forskning og undervisning  henter således energi og inspiration fra min praksiserfaring.

Link til et interview: https://video.ruc.dk/media/t/0_sjiafrqe

  Eksempler på, hvad min forskning i de senere år har fokuseret på:

  • Konsekvenser af kunstig intelligens - paradokser og deparadoksering
  • Hvordan HRM’s transition mod et refleksivt forretningsparadigme observeres og italesættes  indenfor forskellige vidensmiljøer. Hvordan man kan se de forskellige perspektiver inden for rammerne af Luhmanns systemteori - og hvad man kan få ud af denne tilgang.
  • Hvordan tillid udfordres, udvikles og læres i forbindelse med større paradigme forandringer.   Eksempler er når principperne i den offentlige NPM-styring eller i HRM paradigmer ændres. Et andet felt, der også skaber paradigme forandring er spredningen af kunstig intelligens til mange områder, således at arbejdet skifter karakter.
  • Hvad der er på spil, når man overfører succesfulde metoder fra en kontekst til en anden kontekst (organisatorisk, socialt og kulturelt), og hvad man kan gøre for at tage højde for det
  • Hvordan nye videnformer udfordrer new public management (NPM),

 

 

 

Emneord

  • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • HRM, ledelse, organisations- og kompetenceudvikling, digitalisering

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller