Personlig profil

Forskningsområder

Jeg interesserer mig for HRM, ledelse, organisations- og kompetenceudvikling og digitalisering. Denne interesse udspringer af mange års ledelseserfaring både fra den offentlige og den private sektor. Min forskning og undervisning  henter således energi og inspiration fra min praksiserfaring.

 

 Eksempler på, hvad min forskning i de senere år har fokuseret på:

  • Konsekvenser af kunstig intelligens - paradokser og deparadoksering
  • Hvordan HRM’s transition mod et refleksivt forretningsparadigme observeres og italesættes  indenfor forskellige vidensmiljøer. Hvordan man kan se de forskellige perspektiver inden for rammerne af Luhmanns systemteori - og hvad man kan få ud af denne tilgang.
  • Hvordan tillid udfordres, udvikles og læres i forbindelse med større paradigme forandringer.   Eksempler er når principperne i den offentlige NPM-styring eller i HRM paradigmer ændres. Et andet felt, der også skaber paradigme forandring er spredningen af kunstig intelligens til mange områder, således at arbejdet skifter karakter.
  • Hvad der er på spil, når man overfører succesfulde metoder fra en kontekst til en anden kontekst (organisatorisk, socialt og kulturelt), og hvad man kan gøre for at tage højde for det
  • Hvordan nye videnformer udfordrer new public management (NPM),

 

 

 

Keywords

  • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • HRM, ledelse, organisations- og kompetenceudvikling, digitalisering

Publikation 1984 2017

Deep Learning in a Hypercomplex Third-order Society: A spiral of paradox and deparadoxication

Neisig, M. 2017 (Accepteret/In press) I : EURAM conferenceproceeding. 1578

Publikation: Bidrag til tidsskriftKonferenceartikel

I samfundets tjeneste: Public Service Motivation i lyset af motivationsteorien – og vice versa

Neisig, M. 2017 Ledelse i politisk styrede organisationer. Aagaard, P. & Agger, A. (red.). København: Hans Reitzels Forlag

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til bog/antologi

New managerialism and beyond: may HRM become sustainable?

Neisig, M. 1 jun. 2016 Manageable cooperation? . Brussels: EURAM, (EURAM conferenceproceeding).

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesKonferencebidrag i proceedings

Projekter 2013 2014

Situated Design Methods

Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M., Hansen, O. E., Søndergård, B., Kristiansen, E., Christrup, H., Pries-Heje, J., Nielsen, J. L., Bødker, K., Pfeiffer Pedersen, L., Frølunde, L., Rosendahl, M., Neisig, M., Frandsen, M. S., Juul, N. C., Jørgensen, N., Lybæk, R., Groth, S. K., Christensen, T. B., Andreasen, T., Kjær, T., Kensing, F., Venable, J., Birch Andreasen, L., Baskerville, R. & Gudiksen, S.

01/01/201301/10/2014

Projekter: Forskning

Aktiviteter 2014 2014

  • 1 Organisation og deltagelse i konference

Dansk Ledelsesakademis årskonference 2014

Neisig, M. (Arrangør)
1 dec. 20142 dec. 2014

Aktivitet: Organisation og deltagelse i konference