• Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Min forskningsinteresse er menneskers møde med sundhedsvæsenet og transitioner i sygdoms- og behandlingsforløb. I mit igangværende ph.d. projekt undersøger jeg narrativer i behandlingsforløbet for lungekræft på baggrund af et større etnografisk arbejde. Her anlægger jeg et interaktionistisk perspektiv på hvordan narrativer produceres og performes. Jeg undersøger hvordan dominerende narrativer skaber muligheder men også begrænsninger for måder at forstå sygdom og behandling på. Jeg arbejder primært kvalitativt i min forskning.

Jeg har en baggrund som sygeplejerske og en kandidat i sygeplejevidenskab fra Aarhus Universitet. Jeg har i mere end ti år været ansat på Rigshospitalet som faglig leder på en somatisk sengeafdeling, hvor jeg har haft ansvar for ledelse af udviklingsprojekter. Her har jeg især været optaget af sygdomsnarrativer, transitioner i sygdoms- og behandlingsforløb samt patientinddragelse.

Jeg har tidligere været projektleder på et større projekt om rehabilitering på kræftområdet og overgangen fra behandling på hospital til kommunal rehabilitering. Dette projekts resultater har været med til at præge Sundhedsstyrelsens anbefalinger der nu foreligger i ’Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft’. Derudover har jeg siddet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for lungekræft.

Jeg optaget af problemstillinger som udspringer af praksis i sundhedsvæsenet og arbejder tæt sammen med professionelle og patienter fra klinikken i min forskning.

Jeg har erfaring med at vejlede på universitetet på både bachelor og kandidatniveau, og har derudover været ekstern bachelorvejleder på sygeplejerskeuddannelsen samt vejleder på specialuddannelsen for kræftsygeplejersker.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Emneord

  • Sundhed, Medicin
  • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller