Personlig profil

Forskning

 • Urban life and culture
 • Urban planning, urban/regional transformation and sustainable development
 • Human/environment relations: technology, nature, society and power
 • Housing, dwelling practices and urban/rural migration
 • Practice theory, critical urban theory and post-phenomenological theory

My aim is to produce theoretically and empirically grounded research that contributes to the practice of constructing more sustainable urban environments.

The basis of my research is with the fundamental relations between humans and their environments. This intricate and complex relationship co-constitutively shape and gets shaped by human and non-human action; materiality, nature, and technology; and politics and power relations. In my current research I explore smart cities and smart housing environments. The notion ‘smart’ has gained tremendous interest, and impact, during the past 15 years. It concerns the increased attention to use digital technologies and large datasets to automate much of our built environments and infrastructural systems. Often for the sake of creating more sustainable cities and living environments. My research is concerned with how smart, or automation, meets cities and housing environments. What transformations take place? Do the promises hold? What are the struggles and challenges?

Forskning

 • Smarte byer, smarte boliger og digital ulighed.
 • Bystudier, byudvikling, planlægning og urban/regional transformation.
 • Mennesket-i-sin-omverden: relationer mellem samfund, materilitet og teknologi.
 • Beboelse og socio-materielle beboelsespraksisser.
 • Praksisteori, byteori, feministiske datastudier, post-fænomenologi.

  Min ambition er at lave teoretisek og empirisk funderet forskning, der bidrager til at vores byer og livsmiljøer er bæredygtige. Min forskningsinteresse er at afdække og forstå grundlæggende forhold mellem mennesker og deres omgivelser. Disse forhold kompliceres af, at der hele tiden finder en gensidig påvirkning sted, idet mennesker ændrer deres omgivelser og omgivelserne ændrer dem. Den aktuelle vækst i brugen af digitale teknologier er et godt eksempel - vi former teknologien og den former os. Det er også et godt eksempel på nogle af de uhensigtmæssige konsekvenser man løbende skal være kritisk overfor - dér der et fremskridt i et miljø kan skabe øget marginalisering i et andet.

  I min igangværende forskning ser jeg på det der populært kaldes smarte byer samt på større boligbebyggelser der er opført med en bred vifte af digitale teknologier og en høj grad af automatisering. Intentionen med at øge brugen af digital teknologi, store dataset og automatiering er, at skabe støre bæredygtighed eksempelvis gennem reduceret energiforbrug. Men der knytter sig samtidig nogle konsekvenser hertil, som må medregnes i en bredere samfundsmæssig vurdering. Nogle af de spørgsmål som området rejser er, om energiforbruget reelt reduceres? Sker der en aflæring af beboernes praksis og forståelse af boligens økologiske kredsløb? Følger der en form for teknologisk segrering af boligmassen med?

 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller