Personlig profil

Forskning

 • Jeg forsker i journalistik, medier og køn
 • Jeg er optaget af repræsentationskrisen i medier,  i journalistik og i forskning
 • Jeg har undersøgt, hvad socialisering og professionsnormer er og hvad de betyder i det journalistiske medielandskab
 • Jeg arbejder mest kvalitativt og ofte autoetnografisk
 • Jeg er optaget af kreative skrive- og forskningsprocesser og er inspireret af Howard S. Becker, Donna Haraway, Ursula K le Guin og Virginia Woolf

Jeg er ph.d., journalist og forfatter

Pt. underviser og vejleder jeg på Journalistuddannelsen og den humanistiske bacheloruddannelse på RUC. Jeg fungerer også som censor på de andre journalistuddannelser og på uddannelser, der beskæftiger sig med køn.

Min ph.d. er i sommeren 2022 udkommet som bøger på forlaget Rebel with a cause, find bøgerne her:
AUTOETNOGRAFI, KØN og EN RIGTIG JOURNALIST

Ledelse og samarbejde

Udvikling af alternativ pensumliste til de tre danske journalistuddannelser
I 2021 blev jeg spurgt om jeg ville samarbejde med studerende Nanna Hastrup Clemmensen og Shideh Morovati og NGO Pluralisterne om lave en alternativ pensumliste til (journalist)studerende, der savner andre typer litteratur end den man præsenteres for på de tre danske journalistuddannelser, se listen her:
PENSUMLISTE 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. i Journalistik, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 10 okt. 2019

Cand.comm. i Journalistik og Socialvidenskab, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 5 jan. 2007

Eksterne ansættelser

Forfatter, Rejs med børn, People's Press

2011 → …

Journalist og redaktør, Astma-Allergi Bladet, AstmaAllergi Foreningen

20102013

Journalist, Frederikssund Avis, Politikens Lokalaviser

20072010

Journalist, Berlingske Tidende

20052007

Emneord

 • Kommunikation, Journalistik, Medier
 • Journaliststuderende
 • Socialisering
 • Autoetnografi
 • Montage
 • Litterær etnografi
 • Køn, Etnicitet, Ligestilling