Personlig profil

Emneord

 • Datalogi, IT
 • Denotationel semantik
 • Flerniveau sprog
 • Fortolkere og køretidssystemer
 • Højere-ordens programmeringssprog
 • Operationel semantik
 • Oversættere
 • Program generation
 • Programanalyse
 • programmering
 • Programspecialisation
 • Semantik af programmeringssprog
 • Typesystemer