Billede af Michelle Sabrine Steinmüller

Michelle Sabrine Steinmüller

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Jeg er cand.mag. fra RUC i Psykologi og Filosofi & Videnskabsteori. Jeg har tidligere undervist på Vallekilde Højskole og pt. er jeg ekstern lektor på Psykologi, IMT, RUC.

Jeg vejleder projektgrupper på Humbach og på Psykologi, her på bachelor- såvel som kandidatniveau. Mine vejlederkompetencer er brede indenfor det psykologiske og filosofiske område, dvs. at jeg er åben overfor mange problemstillinger og spørgsmål - spørg mig endelig.

Emner som jeg særligt interesserer mig for, og meget gerne vejleder i, er: Klimabevidsthed og i forlængelse af dette, de fysiske og psykiske barrierer såvel som muligheder for mennesket i klimakrisen. Ydermere er fortvivlelse, angst, magt, afmagt, moralsk fantasi, døden, sjælesorg, livskriser, "det gode liv", anerkendelse, (ud)dannelsesspørgsmål, fremmedgørelse (overfor sig selv og det ukendte), herre- og slavedialektikken (undertrykkeren og den undertrykte), individet i præstationssamfundet og konkurrencestaten emner, som jeg meget gerne ønsker at undersøge nærmere i samarbejde med projektgrupper.

Ift. det videnskabsteoretiske område er jeg særligt interesseret i det eksistentielle, fænomenologiske, kritisk teoretiske og poststrukturelle.