Billede af Michelle Sabrine Steinmüller

Michelle Sabrine Steinmüller

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Jeg er cand.mag. fra RUC i Psykologi og Filosofi & Videnskabsteori. Jeg har tidligere undervist på Vallekilde Højskole og pt. er jeg ansat som ekstern lektor på Psykologi, IMT, RUC. Ved siden af dette er jeg også SPS-vejleder for universitetsstuderende med psykiske udfordringer, og underviser også i psykologi på HKGYM. Derudover studerer jeg et sidefag i Dansk på Københavns Universitet (Åbent Universitet) med særlig interesse for moderne litteratur (ca. fra år 1800 og frem). Og sidst men ikke mindst arbejder jeg på min forskningsinteresse der kredser om humanistisk klimaforskning. 

Jeg vejleder projektgrupper på Humbach og på Psykologi, her på bachelor- såvel som kandidatniveau. Mine faglige interesser og vejlederkompetencer er brede indenfor det (social)psykologiske og kontinental filosofiske område, dvs. at jeg er åben overfor mange problemstillinger og spørgsmål - spørg mig endelig. 

I min vejledning og undervisning bestræber jeg mig på at have en sokratisk og undrende tilgang til det der udforskes og undersøges i det (tvær)faglige samarbejde, og med min filosofiske baggrund har jeg en åben, reflekteret og kritisk tilgang til psykologien som videnskab.

Begreber/temaer som jeg særligt interesserer mig for, og meget gerne vejleder i: Klima, øko - og biodiversitets(bevidsthed/krisen). Angst. Fortvivlelse. Resonans. Selvforhold. Empati. Sorg. Kærlighed. Det skønne. Det hæslige. Det sublime. Sårbarhed. Magt. Dannelse. Frihed. Anerkendelse. Moralsk fantasi. Verdensborgerlighed. Tillid. Eksistens. Væren. Habitus. Livsverden. Identitet. Skam. Samvittighed. Mening(s)(løshed/tab). Døden. Gud? Transcendens. Hjemlighed. Kroppen. Kønnet. Tid. Alderdom. Samvittighed. Fremmedgørelse. Tingsliggørelse. Individualisme. Instrumentalisering. Social (u)lighed. Social udsathed. Værdighed. Andetheden. Natursyn. Narrativitet. Intersubjektivitet. Interrelationalitet. Horisontsammensmeltning. Performativitet. Positionering. Dialektik. Diskursivitet. Emancipation. Accelerationssamfundet. Videnssamfundet. Velfærdssamfundet. Klassesamfundet. (Sen)modernitet. 

Ift. det videnskabsteoretiske område er jeg særligt inde i/optaget af det eksistentielle, fænomenologiske, kritisk teoretiske, socialpsykologiske, (post)strukturelle, psykoanalytiske, socialkonstruktionistiske/konstruktivistiske og det filosofisk/kritisk hermeneutiske. Derudover er jeg meget åben overfor andre positioner, dvs. at jeg i det hele taget er optaget af videnskabsteoretiske diskussioner og værdsætter den eklektiske tilgang teoretisk såvel som metodisk (særligt kvalitative metoder).