Billede af Michelle Sabrine Steinmüller

Michelle Sabrine Steinmüller

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Jeg er cand.mag. fra RUC i Psykologi og Filosofi & Videnskabsteori. Jeg har tidligere undervist på Vallekilde Højskole og pt. er jeg ekstern lektor på Psykologi, IMT, RUC. Ved siden af dette er jeg også SPS-vejleder for universitetsstuderende med psykiske udfordringer. Derudover studerer jeg en tillægsuddannelse i Dansk på KU Åbent Universitet med særlig interesse for moderne litteratur. Og sidst men ikke mindst arbejder jeg på min forskningsinteresse der kredser om humanistisk klimaforskning. 

Jeg vejleder projektgrupper på Humbach og på Psykologi, her på bachelor- såvel som kandidatniveau. Mine vejlederkompetencer er brede inden for det (social)psykologiske og det (kontinental) filosofiske område, dvs. at jeg er åben over for mange problemstillinger og spørgsmål - spørg mig endelig.

Begreber/temaer som jeg særligt interesserer mig for, og meget gerne vejleder i, er: Klimabevidsthed. Angst. Fortvivlelse. Selvforhold. Empati. Sorg. Sårbarhed. Magt. Dannelse. Anerkendelse. Moralsk fantasi. Verdensborgerlighed. Habitus. Døden. Livsverden. Kærlighed. (Feministisk) Æstetik. Fremmedgørelse. Social ulighed. Horisontsammensmeltning. Performativitet. Positionering. Diskursivitet. Emancipation. Konkurrencestaten. Accelerationssamfundet. Senmodernitet. 

Ift. det videnskabsteoretiske område er jeg særligt inde i og optaget af det eksistentielle, fænomenologiske, kritisk teoretiske, (post)strukturelle, socialkonstruktionistiske og det filosofisk/kritisk hermeneutiske. Derudover er jeg meget åben over for andre positioner og værdsætter den eklektriske tilgang teoretisk såvel som metodisk. 

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.