Personlig profil

Forskning

Jeg optaget af velfærdsprofessionelt arbejde i det mangfoldige, globaliserede og senmoderne samfund. Jeg beskæftiger mig med studier af diskrimination, eksklusion og ulighed, hvor sådanne dynamikker udspiller sig i social- og integrationspolitik såvel som i konkret velfærdsprofessionelt relationsarbejde. Disse kritiske studier anvender jeg i praksisnære og anvendelsesorienterede projekter med praksis, hvor vi forsøger at gentænke velfærdsprofessionelt arbejde med minoriserede og socialt udsatte børn, unge og voksne mhp. at fremme lighed og social retfærdighed. Jeg er metodisk optaget af, hvordan magtrelationer og deltagelsesbaner udspiller sig i samskabelsesprocesser, hvor velfærdsprofessionelle, civilsamfundsaktører, velfærdens målgrupper, private erhvervsdrivende og forskere deltager i fælles processer om at udvikle bæredygtige samfund. Endvidere er jeg optaget af eksperimenterende kvalitative metoder, der udvikles på tværs af forskningstraditioner indenfor kunst-, kultur- og samfundsvidenskaberne.

Forskningsområder

 • Strukturel racisme og postkolonial kritik i velfærdsprofessionelt arbejde
 • Pædagogik, socialt arbejde, inklusion og migration
 • Normkritik og queerteori
 • Samskabelse og interventionsetnografi
 • Social innovation og social intervention
 • Socialt entreprenørskab
 • Facilitering og Design Thinking
 • Dokumentanalyse og historisering i professionsforskningen

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.D. i Pædagogik, Ph.D., The Making of Educationally Manageable Immigrant Schoolchildren in Denmark, 1970-2013: A Critical Prism for Studying the Fabrication of a Danish Welfare Nation State, Københavns Universitet

jan. 2013dec. 2016

Eksterne ansættelser

Docent, VIA University College

jan. 2021jan. 2022

Emneord

 • Køn, Etnicitet, Ligestilling
 • intersektionalitet
 • racisme
 • Diskrimination
 • normkritik
 • Queer teori
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Integration af etniske minoriteter
 • Samskabelse
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • Mangfoldighed
 • Postkolonialisme
 • Dekoloniale undersøgelser
 • Dekoloniserende pædagogik

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller