Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Min forskning foregår i spændingsfeltet mellem social og politisk teori, filosofi og idehistorie. Min nuværende forskning handler om forholdet mellem suverænitet, grundlov og undtagelsespolitik og er finansieret af Carlsberg Fondet. Derudover forsker jeg også i historiske og samtidige forestillinger om folket og deres betydning for forståelsen af demokrati såvel som samtidige debatter om populisme.

Min Ph.D. handlede om udviklingen af ideen om den suveræne stat og forholdet til samfund og økonomi - med teoretisk udgangspunkt i Karl Marxs ungdomsskrifter og G.W.F. Hegels værker. Derudover interesserer jeg mig for demokratisk teori og praksis, statsteori, politisk teologi, suverænitet, kritisk teori, Marx og marxismer, Foucault, Agamben og politisk økonomi.

Eksterne ansættelser

international post.doc, University of Westminster

1 sep. 20202 feb. 2022

Gæsteforsker (ph.d), University of California, Berkeley

20 aug. 20151 jan. 2016