Personlig profil

Forskning

Jeg er lektor i byudvikling og planlægning og forsker i demokratisk deltagelse, bæredygtighed i planlægningen og segregering og udsatte byområder. Jeg interesserer mig for, hvordan disse spørgsmål kan forstås på forskellige måder, og hvordan forskellige problemforståelser fører til forskellige svar. 

Jeg arbejder ud fra en overordnet metodologi kaldet genealogisk pragmatisme, der kombinerer historiske studier med aktionsforskning og praktiske eksperimenter. 

Undervisning

Jeg er studieleder på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse (HumTek) og underviser derudover på fagmodulet i Plan, By & Proces samt på kandidatuddannelserne i By & Plan og Nordic Urban Planning Studies.  

Jeg er tilknyttet Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi som Ph.d-vejleder og kursusunderviser. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

  • Fysisk planlægning, Bystudier
  • Historie, Samfundsforhold