Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserer på kulturarv, medier og museer i relation til historiske og nutidige kulturmøder som følge af kolonisering og migration. Jeg er særligt optaget af, hvordan sociale mediegenrer og digitaliseret kulturarv (fx fotos) benyttes i såvel individers som kulturelle gruppes erindringsarbejde. Endvidere interesserer jeg mig for, hvordan migrationshistorie, kolonihistorie og postkoloniale erindringspraksisser kommer til udtryk i tværmediel kommunikation (f.eks. på tværs af tv-dokumentarisme, websites og sociale medier). De seneste år har min forskning endvidere omfattet museers offline udstillinger og samskabelses-projekter, og jeg har i denne forbindelse undersøgt repræsentationer af migration og religiøs forskellighed på kulturhistoriske museer. 

Emneord

 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • erindringspolitik
 • postkoloniale migranter
 • etniske minoriteter
 • kolonihistorie
 • køn og etnicitet
 • generationer
 • flygtninge
 • Kommunikation, Journalistik, Medier
 • digital medier
 • tværmedialitet
 • sociale medier
 • digitalisering af kulturarv
 • (digitalt) fotografi
 • historisk tv-dokumentarisme
 • mediehistorie
 • medieanalyse
 • Historie, Samfundsforhold
 • erindrings- og identitetsarbejde
 • migrationshistorie
 • (digital) museologi
 • digitalisering af kulturarv
 • Kolonialisme
 • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi
 • diskursanalyse
 • multimodal analyse