Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Forskning fortrinsvis inden for det pædagogiske/socialpædagogiske felt (børn og unge) 

Undervisning og vejledning:

Genstandsområder: Jeg har undervist og vejledt projekter/specialer på såvel KU som RUC i 30/40 år, bl.a. derfor er mit genstandsfelt meget bredt. På baggrund af såvel empirisk som praktisk arbejde er jeg dog særligt engageret i især Børn og unge, men også -sårbare mennesker, terapi og diagnosticeringspraksis samt kriminelle.  Alt med en socialpsykologisk/samfundskritisk synsvinkel.

 Børn og unge: Hvordan er det at være barn og ung i nutidens samfund ? - Omsorgssvigt og emotionel deprivation - Anbragte børn  og socialpædagogisk arbejde- Barnet i skolestrukturen/nuværende skolereform - inklusion/eksklusion

Jeg er desuden ret funderet og engageret i almenpsykologiske problemstillinger såsom f.eks. : Hvad er det for et individ, samfundet fordrer i dag? - Mennesket som et arbejdende og producerende individ contra det tilpassende individ -Selve tilpasningsbegrebet - Forholdet mellem følelser og erkendelse (følelser som en erkendelsesledende og handlingsledende proces) - Videnskabsteori og metodologi.

Teoretisk perspektiv: Ser mig selv åben for diverse teoridannelser, men arbejder og tænker inden for  det  Virksomhedsteoretiske og Kritisk psykologiske paradigme- som jeg har beskæftiget mig med siden 1980èrne.

Curriculum

Cand.psyk. Kbh.s Universitet jan. 72. Seminarielærer - Klinisk psykolog ved skolevæsenet - Pædagogisk konsulent og kursusleder (pædagogiske fagforeninger, kommuner)- Institut for psykologi, Kbh`Universitet-RUC siden år 2000 (Inst. for psykologi -PAES-IMT)

 

Emneord

  • Psykologi
  • socialpædagogik
  • Praksisforskning