Personlig profil

Forskning

Jeg forsker i og skriver en bog om den tunesiske menneskerettighedsaktivismes historie. Mine forskninginteresser omhandler også Nordafrika,  civilsamfund og sociale bevægelser, migration, populærmusik og politisk islam.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Antropologi, Ph.D., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 1995

Emneord

  • Historie, Samfundsforhold
  • Menneskerettigheder
  • Civilsamfund og sociale bevægelser
  • Tunesien
  • Nordafrika
  • Mellemøsten