Billede af Manon Alice Lavaud

Manon Alice Lavaud

  • Universitetsvej 1, 26.2

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

20122018

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Mit ph.d. projekt handler om, hvordan normalitet og afvigelse (eller det at være anderledes) konstrueres i socialt arbejde med børn og unge i udsatte livspositioner. Jeg undersøger, hvordan dette kommer til udtryk både i de fortællinger, som børn og unge fortæller om sig selv og i de historier, som de professionelle/pårørende omkring dem fortæller. Jeg følger en række børn og unge, hvor nogle er anbragt i familiepleje, nogle er anbragt på institution, og andre bor på en institution for unge med psykiske sårbarheder.

Ph.d. projektet er en del af et større forsknings- og udviklingsprojekt, Det 'særlige' som potentiel ressource, der handler om at identificere og arbejde med de potentielle ressourcer, der kan ligge i udsatte børn og unges særlige handle- og væremåder, som ellers ofte anskues som problematiske eller symptomer på 'fejludvikling'. (www.saerlig.ruc.dk)

Som en del af udviklingsprojektet står jeg bl.a. også for at afholde halvårlige workshops med de praktikere (sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, pædagoger, mv.), der deltager i projektet.

Primære forskningsinteresser, og metoder: Socialt arbejde og udsatte gruppers deltagelse i samfundet. Jeg har erfaring med kvantitative metoder og spørgeskemaer, men arbejder helst med kvalitative metoder med forskellige former for interview og deltagerobservation.

Emneord

  • Barndom, Ungdom, Familie
  • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.