Personlig profil

Forskning

I løbet af de sidste 34 år har jeg forsket og undervist bredt inden for kommunikationsstudier på tværs af mange felter herunder interpersonel, medieret, offentlig, organisations-, miljø- og sundhedskommunikation. Jeg har arbejdet mest med sociokulturelle tilgange.

I min nuværende forskning og undervisning er jeg optaget af dialogisk kommunikationsteori og -praksis. Jeg underviser og forsker i dialogiske kommunikationsteoretiske tilgange til dialog, samskabelse og borger- og patientinddragelse. Jeg har vejledt mange projekter (herunder specialer og phd-projekter) om dialogisk kommunikation inden for forskellige samfundsmæssige og organisatoriske kontekster. Fra 2008 indtil 2021 kørte jeg et kursus på kandidatuddannelsen i dialogisk kommunikation (pt. hvert semester).

Her lidt information om mine to nyeste forskningsprojekter.

Sammen med kollegaen Michael Scheffmann-Petersen og i samarbejde med Region Sjælland lavede jeg i 2017-2018 et samskabende forskningsprojekt om et borgerinddragende initiativ, hvor sygeplejersker i telefoniske samtaler rådgiver borgere om at leve med kroniske sygdomme.

Sammen med kollegaerne Lisbeth Frølunde og Maria Bee Christensen-Strynø lavede jeg fra 2019 indtil 2022 et samskabende, participatorisk forskningprojekt om dans for mennesker med Parkinsons sygdom. Projektet var et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Parkinsonforeningen og Tivoli Ballet Skole og var finansieret af en bevilling fra HumPraxis program, VELUX Fonden. Det gik ud på at undersøge Parkinsondans med udgangspunkt i deltagernes egne kropslige, sanselige og æstetiske erfaringer med danseforløb.

Forskningsområder:

 Dialogisk kommunikationsteori og -praksis

Samskabende forskning og forskningskommunikation

Borger/patientinddragende tiltag på social- og sundhedsområdet

Dialog og samskabelse som begreber

Samspillet mellem medieret kommunikation og interpersonel kommunikation i hverdagen

Medialiseret politisk kommunikation/mediatized political communication 

Videnskab, ekspertise og medierne

Diskursanalyse som forskningsmetode

 

 

Emneord

 • Kommunikation, Journalistik, Medier
 • dialog
 • samskabelse
 • dialogisk kommunikationsteori
 • samarbejde
 • patientinddragelse i behandling, forskning og forskningsformidling
 • participatorisk forskning
 • samskabende/kollaborativ forskning
 • borger/patientinddragende forskning
 • magt/viden
 • inklusion og eksklusion
 • kommunikation som konstituerende for den sociale virkeligehd
 • stemmebegrebet
 • demokratiseringen af viden
 • storytelling og narrativer
 • refleksivitet
 • diskursanalyse
 • kritisk-refleksivt blik på praksis
 • praksisnær forskning
 • arts-based research
 • Parkinsondans

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller