Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

I min forskning interesserer jeg mig for menneskers møder med sundhedsvæsenet, og hvordan inddragelses- og deltagelsesprocesser praktiseres her. Jeg er optaget af, hvilke betydninger institutionaliserede rammer og sundhedsfaglige logikker har i relation til at inddrage patienters egne erfaringer og oplevelser med at håndtere livet med sygdom. Og hvordan menneskers ulige vilkår påvirker samspillet mellem de professionelle og patienter, og får betydning for, hvordan patienten forstås og forstår sig selv.
Det har jeg undersøgt i min ph.d.-afhandling, der bygger på et større etnografiske arbejde, og handler om medinddragelse af patienter. Her viser jeg, hvordan medinddragelse i en særlig sundhedspraksis, her den fysioterapeutiske, hviler på institutionelle og medicinske logikker, der vanskeliggør patienternes muligheder for at oversætte det, der foregår, til hverdagens kompleksitet og håndtering af livet med sygdom.
Overordnet er jeg optaget af deltagelses- og inddragelsesaspekter, både som forskningsgenstand og som forskningsmetode. Tidligere har jeg undersøgt, hvordan professionsbachelorstuderende inddrages og deltager i undervisningen, og i et aktionsforskningsprojekt; hvordan elever i folkeskolen kan arbejde med krop og bevægelse i den understøttende undervisning. Pt. arbjeder jeg med projektet ”Type 2-diabetes – en kønnet affære v2.0”.
Jeg har en sundhedsfaglig profil med lang og bred praksiserfaring, er uddannet fysioterapeut, kandidat i pædagogik og sundhedsfremme samt Ph.d og har desuden i en årrække arbejdet som adjunkt i professionshøjskoleregi. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 29 okt. 2021

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier samt Pædagogik og Uddannelsesstudier, Cand. mag, Roskilde Universitet

1 feb. 201112 sep. 2014

Dimissionsdato: 12 sep. 2014

Fysioterapi, Fysioterapeut

Dimissionsdato: 30 jun. 1994

Eksterne ansættelser

Adjunkt, Professionshøjskolen Absalon

1 mar. 2022 → …

Adjunkt, Københavns Professionshøjskole

sep. 2014jan. 2021

Emneord

  • Sundhed, Medicin
  • Humanistisk sundhedsforskning
  • Praksisforskning
  • Kvalitativ forskning
  • Etnografiske metoder
  • Poststrukturalisme
  • Patientinddragelse
  • Pædagogik, Læring, Uddannelse

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller