Billede af Lasse Martin Koefoed
  • Universitetsvej 1, 02

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Mine forskningsinteresser ligger indenfor kulturgeografien og den politiske geografi med fokus på identitetsstudier i relation til socio-rumlige forandringer, hverdagsliv, magt, globalisering, skala, nationalisme, kolonialisme og kosmopolitisme. Jeg har løbende forsøgt at kombinere forskellige teoretiske tilgange og metoder og bevæger mig både indenfor såvel samfundsvidenskab som humaniora.  I min ph.d. afhandling 'Glokale nationalismer' (2006), der var finansieret af forskningsrådene, har jeg beskæftiget mig med den danske nationalisme med udgangspunkt i hverdagslivsfortællinger. 

Curriculum Vitae

Cand.scient. soc. ph.d. Lasse Koefoed

Ansættelsesforhold

2010 – Lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter.

2006- 2009 Adjunkt ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter.

2002 – 2005: Ph.d. Kandidatstipendiat ved Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier finansieret af det Samfundsvidenskabelig Forskningsråd. 

1998 – 2002: Undervisningsassistent ved den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse.

1997 – 2002: Informationsmedarbejder ved Center for Freds- og Konfliktforskning.

Redaktør, konferenceorganisering, presserådgivning, digital forskningsformidling.

Uddannelse

2007: Adjunktkursus ved Unipæd, Roskilde Universitetscenter. Kursuspædagogik og projektpædagogik.  

2002-2005: Tildelt den samfundsvidenskabelige ph.d. grad. Ph.d. kandidatstipendiat ved Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter indenfor ph.d. programmet ’Society, Business and Globalisation’ og forskeruddannelsesprogrammet ’Informationsalderens Sociale og Økonomiske Geografi’.   

2003: Visiting Scholar, Department of Geography, Berkeley University of California, USA (1. oktober- 15. december).

1992-1997: Cand. Scient. Soc., (Master, Social Science), Roskilde Universitetscenter med speciale indenfor Internationale Udviklingsstudier. Fagkombination med Dansk (sprog og kommunikation).

1990-1992: Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse

1984-1987: Matematisk student fra Frederiksværk Gymnasium. 

Undervisningserfaring

2010: Lektor (ENSPAC): Undervisning og vejledning ved Den Internationale Basisuddannelse (SIB), Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, Geografi og Masteruddannelsen i Kulturplanlægning samt den Humanistiske Teknologiske Basisuddannelse.     

2006 - 2009: Adjunkt ved Institut for Samfund, Miljø og Rumlig Forandring hvor jeg har varetaget undervisning på alle niveauer. Den samfundsvidenskabelige basisuddanelse: Hus koordinator, projektvejleder, eksaminator, undervisning i forbindelse med kollokvium, forelæsninger og udvikling af nye temakurser såsom projektledelse og medansvarlig for en række grundkurser, blandt andet planlægning, rum og ressourcer, og videnskabsteori. Geografi torvholder for bacheloruddannelsen kultur og samfundsgeografi, planlægning af ekskursioner, og klimapanel samt projektvejledning. Kandidatuddannelsen undervisning på kurser i politisk geografi samt specialevejledning. Begyndende undervisning på ph.d. niveau (en gang om metode). 

2002-2005: Institut for Geografi, Roskilde Universitetscenter

- Specialevejleder for forskellige tværvidenskabelige specialer indenfor det samfundsgeografiske område. Ofte kombinerede specialer med IU, Socialvidenskab og Kultur og Sprogmødestudier.

- Projektvejleder for 2-3 moduls projekter.

- Eksaminator.

- Forlæser og kursusunderviser i politisk geografi:

- Har været medvirkende til udvikling af nye kandidatkurser:  

- Geopolitics, Cosmopolitanism and the Colonial Present (2005).

- Geopolitics, Cosmopolitanism and Postcolonialism (2004).

1998-2002: Undervisningsassistent ved den Samfundsvidenskabelige Basis Uddannelse, Roskilde Universitetscenter.  

- Projektvejleder for i alt 24 forskellige tværvidenskabelige projekter  

- Eksaminator og intern censor.

- Underviser ved grundkursus i politologi og sociologi.  

- Udvikling af temakurser: globaliseringsmyten afholdt i alt to gange.

- Har afholdt forskellige kollokvier om temaer vedrørende modernitet, identitet, udviklingsteori, videnskabsteori og konfliktforskning.    

- Undervisningserfaring fra projektarbejdets metodik og videnskabsteori samt planlægning rum og ressourcer.

Forskningsprojekter og eksterne bevillinger

2007 –  2009 Den ’fremmede’, byen og nationen – om møder, grænser og socio-rumlig praksis. Finansieret med 1.992.125 kr. af Forskningsrådet for samfund og Erhverv.  I samarbejde med Kirsten Simonsen.  

2002 – 2005 Globalisering og forhandling af dansk identitet - mellem mobilitet og forankring. Finansieret med 1.422.321 kr. bevilliget af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.    

Presseomtale og formidling

Århus kulturby 2017: kulturmøder og den mangfoldige by. (29. september 2010)

DR Byen, København paneldebat: Visioner for København 2014 (18. september 2010)  

Weekendavisen (12/2 – 2010): Hverdagsliv: Pakistanske københavnerhistorier.

Koefoed, L. og Simonsen, K.: Den ’fremmede’, byen og nationen, Geografisk Orientering, særnummer og årsskrift, august 2010.    

Til ENSPAC (RUC) årsberetning (2010): afrapportering om forskningsprojektet ’den fremmede, byen og nationen ved Kirsten Simonsen og Lasse Koefoed.

RUC NYT (2010): Interview og omtale af bogen ’Den fremmede, byen og nationen – om livet som etnisk minoritet.    

Folkevirke (2009): Hverdagslivets nationalisme i temanummer om Nationalisme i en globaliseret verden.

Dagbladet Information: Vi er alle nationalister. Interview til Mette Line Thorup i Dagbladet Information 23. oktober, 2006. sektion, side 12-13. 

Danmarks Radio, P1, 3. november 2006: Interviewes om nationalismens betydning i vores hverdagsliv i Claus Hagen Pedersens radioprogram "Ugen på spidsen" (30 min.).

Tillidsposter og andre funktioner

2010 – 2014: Udpeget til det landsdækkende censorkorps for Geografi  

2010:  Member of the Organizing Team for Nordic Geographer Meeting, May 24-27, Roskilde 2011.

2010: Referee for forskningsprojet ’Alternative Spaces’ (Det Strategiske Forskningsråd) 

2008: Referee for tidsskriftet Politik (særnummer om Nation/Non-Nation)

2007: Hus koordinator ved den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter. 

2006-2007: Koordinator i forskningsnetværket Nation og Nationalisme. Samarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter.

2003-2005: Medlem af styregruppe for ph.d. programmet ’Society, Business and Globalisation’. 

1997-2002: Redaktør og tilrettelægger af magasinet COPRI NYT (forskningsformidling).

1996: Dagbladet Information, udenrigskorrespondent.

 

Forskningsekspertise

Min forskningsekspertise ligger indenfor kulturgeografien og den politiske geografi med fokus på identitetsstudier i relation til rumlige forandringer, hverdagsliv, magt, globalisering, skala, nationalisme, kolonialisme og kosmopolitisme. Jeg har løbende forsøgt at kombinere forskellige teoretiske tilgange og metoder og bevæger mig både indenfor såvel samfundsvidenskab som humaniora.  Jeg er tværvidenskabeligt anlagt og trækker på traditioner fra sprogvidenskab, udviklingsstudier, geografi, sociologi og antropologi. Jeg er positioneret i et forskningsfelt der bredt beskæftiger sig med integration, immigration og identitet. Dette afspejler sig i to større forskningsprojekter ’den fremmede byen og nationen’ (2007-2009), der har undersøgt erfaringer med at være immigrant eller borger med pakistansk baggrund i Danmark. I min ph.d. afhandling ’Glokale nationalismer’ (2006), har jeg beskæftiget mig med den danske nationalisme med udgangspunkt i hverdagslivsfortællinger.

Publikationer

Koefoed L., & Simonsen, K.  (2010): (Re)scaling identities: Embodied Others and alternative spaces of identification. Ethnicities (Submitted). 

Koefoed, L and Simonsen (2010): ‘The Stranger, the Nation and the City - on the possibilities of identification and belonging’. European Urban and Regional Studies (Submitted). 

Koefoed, L. og Simonsen, K. (2010): Den fremmede byen og nationen. Om livet som etnisk minoritet. Frederiksberg. Roskilde Universitetsforlag.  

Koefoed, L. and Simonsen, K. (2009): Re-scaling identities - on strangers, encounters and (de) construction of boundaries. Cultural Geographies. (submitted)

Koefoed, L. (2009): Hverdagslivets nationalisme i Folkevirke" nr. 1, "Nationalisme i en globaliseret verden”.

Pedersen, M. H., & Koefoed, L. M. (2009). Orientalism. I Kitchin, R., & N. T. (red.). The International Encyclopedia of Human Geography. Oxford: Elsevier.

Haldrup M, Koefoed, L., & Simonsen K, 2008: Scaling fear: everyday life and practical orientalism. In Pain R., Smith S. J. & Graham S. (eds.): Fear: critical geopolitics and everyday life (p. 117-127). Aldershot: Ashgate.

Koefoed, L. M., & Simonsen, K. (2008). Re-scaling identities: on strangers, encounters and (de)construction of boundaries. Paper fremlagt ved Diverse Europes: Urban and Regional Openings, Connections and Exclusions, Istanbul, Tyrkiet .

Koefoed, L. M. (2007). Globaliseringsperspektivet, nationen og den sociale konstruktion af skala. I Jensen, A., Andersen, J., Hansen, O., & Nielsen, K. (red.). Planlægning i teori og praksis: et tværfagligt perspektiv (s. 147-164). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag..

Koefoed, L. M., & Simonsen, K. (2007). The Price of Goodness: Everyday Nationalist Narratives in Denmark. Antipode, 39(2), 310-330.

Koefoed, L. M. (2006). Glokale nationalismer: Globalisering, hverdagsliv og fortællinger om dansk identitet. Ph.d. afhandling. Roskilde: Roskilde Universitetscenter.

Koefoed, L. M. (2006). Mobil nationalisme: Globalisering, nation og skala.. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 41-42, 129-151.

Pedersen, M. H., Simonsen, K. F., & Koefoed, L. M. (2006). Practical orientalism: Bodies, everyday life and the construction of otherness. Geografiska Annaler, 88B(2), 173-185.

Koefoed, L., & Simonsen K., 2005: The State of Denmark – Contested Neo-nationalisms.

Paper presented at conference, 4th international conference of critical Geography, Mexoco City, 8-12 January.    

Koefoed L.2003: Hverdagslivets nationalisme. Paper presented at Cultural Geographies Conference, Berkeley, California, USA, 8. December.  

Koefoed L.; 2003: Globalisation and neonationalism in Denmark, Paper presented at Associations of American Geographers Annual Meeting, New Orleans, USA, 4-8 Marts.    

Koefoed L., 2002: Globalisation and negotiation of Danish Identity – between mobility and deep rooting. Paper presented at Ph.d. course, Philosophy of Science and Methodology in global/local analysis. Holbæk, Denmark, 22-26 Maj.

Koefoed L.(red), 2001: Global styring og fred. Temanummer i forskningsmagasinet COPRI Nyt, nr. 10, Center for Freds- og Konfliktforskning.

Koefoed L.(red), 2001: Terrorisme, krig og sikkerhed i det 21. århundrede. Temanummer forskningsmagasinet COPRI nyt nr. 11. Center for Freds- og Konfliktforskning. 

Holm, U., Kelstrup, M., Koefoed, L. (red.) 2001: Europæiske Udfordringer og det danske EU- formandskab. Temanummer i forskningsmagasinet COPRI nyt nr. 12. Center for Freds- og Konfliktforskning. 

Koefoed, L. (red.) 2001: Om Kosovo debatten og PLOs forandring set i lyset af international politik. Forskningsmagasinet, COPRI nyt nr. 9. Center for Freds- og Konfliktforskning.    

Koefoed, L. (red.) 2001: USA og Mellemøsten. Forskningsmagasinet COPRI nyhedsbrev nr. 8. Center for Freds- og Konfliktforskning.     

Koefoed, L. (red.) 2000: Euro visioner. Temanummer i forskningsmagasinet COPRI nyhedsbrev nr. 7. Center for Freds- og Konfliktforskning.     

Koefoed, L. (red.) 2000: Om ØMU debatten og Haider og Europas fredsfællesskab. Forskningsmagasinet COPRI nyhedsbrev nr. 6. Center for Freds- og Konfliktforskning.

Koefoed, L. (red.) 2000: Om Global Styring og fred og Fredsforskningen i år 2000. Forskningsmagasinet COPRI nyhedsbrev nr. 5.

Koefoed, L. (red) 1999: Forskningsmagasinet COPRI nyhedsbrev nr. 4, Center for Freds- og Konfliktforskning.

Koefoed, L. (red) 1999: Forskningsmagasinet COPRI nyhedsbrev nr. 3. Center for Freds- og Konfliktforskning.

Koefoed, L. (red) 1999: Forskningsmagasinet COPRI nyhedsbrev nr. 2. Center for Freds- og Konfliktforskning (Forskningsformidling).

Koefoed, L. (red) 1998: Forskningsmagasinet COPRI nyhedsbrev nr. 1. Center for Freds- og konfliktforskning.

Fischer J., Koefoed L., Riese A., 1997: The End of the Western World – modernitet og identitetsdannelse i Malaysia. Specialeafhandling, Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter.

Koefoed L., 1996: Veteranerne fra Granma gør op med Castro. Reportage, Dagbladet Information.

Koefoed L., 1996: Dommen i New Hampshire. Nyhedsartikel, Dagbladet Information.

Koefoed L., 1996: Cubas nye image skudt ned. Nyhedsanalyse, Dagbladet Information.

Koefoed L., 1996: Mellem Salsa og Anarki, Reportage, Dagbladet Information.

Igangværende publikationsaktiviteter

Andersen, J., Freudendal-Pedersen, M., Koefoed, L., Larsen, J., (red.) (2011): Byen i bevægelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag (Der er indgået kontrakt med forlaget om bogudgivelse august 2011).

Koefoed, L. (2011): Knowledge flow in the new experience economy, Danish Journal of Geography (in progress).   

Koefoed, L.  (2011): Everyday Nationalism – multiculturalism and negotiation of nationhood. Social and Cultural Geography (in progress) 

Internationale præsentationer og konferencedeltagelse

Washington, USA (April 2010): Association of American Geographers, paper presentation Rescaling Identities

Turku, Finland (2009, 8-11 juni):  Jumping scales: experienced otherness and the production of space . Paper fremlagt ved NGM session on ‘the uneven city’. Presentation and panelist in panel ‘the future challenges of critical geography’.

Roskilde, Denmark (29. May 2009):The stranger, the city and the nation – on encounters, boundaries and socio-spatial practice.  Presentation, International research seminar; ‘Scaling identities: cultural encounters and geographical imaginations’.

Istanbul, Tyrkiet (2008, 17-21 Sep.). Re-scaling identities: on strangers, encounters and (de)construction of boundaries. Paper fremlagt ved EURS “Diverse Europes: Urban and Regional Openings, Connections and Exclusions.

Hebden Bridge, West Yorkshire, England (4-6 Nov. 2008): Panel discussion on Strangers, Visitors, Denizens: Spatialities of Practice and Critique.

Roskilde University (Oct 2008) Re-scaling identities:  Paper fremlagt ved UNIK seminar “Identities: Relations and Horizons”.

Boston, USA. (2008, 14-20 Apr.): Phenomenology and Otherness. Paper fremlagt ved 2008 Annual Meeting, American Association of Geographers.

Roskilde University (24 jan 2008): Metode og sandhed. Paper fremlagt ved MOSPUS Forskningsseminar.

Mumbai, India (8-12 dec. 2007): Panel discussion on the criminalization of social research. Presentation on the production of fear

Bergen, Norge (2007, Jun.). Banal nationalism in practice: Everyday nationalist stories from a small town in Denmark. Paper fremlagt ved Nordic Geographers Meeting.

Roskilde Universitetscenter (8. september 2006): Ph.d. forsvar: Spillet om nationen. Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring.

Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier. Roskilde Universitetscenter, Denmark (28 marts 2006): Forskningsseminar: Hverdagens orientalisme. Paper presented: orientalistisk nationalisme.

Lund, Sweden (11-13 maj 2005): Nordic Geographers Meeting. Organizer of roundtable discussion ‘the Future(s) of Critical Geography’. Paper ‘Practical Orientalism - Bodies, everyday life and renegotiation of identity’ discussed in session on Critical Geography: From global politics to everyday life.

Institut for Geografi, Roskilde Universitetscenter, Denmark (2 marts 2005): Fith Meeting of the German-Danish Network on Ethnic and Conflict Studies. Paper presented ‘The State of Denmark – Contested Neo-nationalisms’,

Mexico City, 8-12 January 2005: Konference: 4th International Conference of Critical Geography, Paper presented ‘The State of Denmark – Contested Neo-nationalisms’.

California, USA (8 December 2003): Conference: Cultural Geographies Mini-Conference, paper presented ”Everyday Life Nationalism” in session on Identity, Place, Landscape and Territory. Berkeley University of California.

California, USA: (2 October – 4 December 2003). Ph.d. kursus: Cultural Geographies: Cultures, Spaces, Places and Power. Department of Geography, Berkeley University of California.

New Orleans, USA (4 – 8 March 2003): Konference: Associations of American Geographers Annual meeting, , Paper Presented “Globalisation and neonationalism in Denmark” in session on  Nationalisms and Identities in a Kaleidoscope of Context.

Copenhagen, Denmark (9-10 December 2002): Konference: The meeting between researcher and the field – methodological issues in qualitative studies. Arrangeret af The Graduate School for ‘Integration, Production and Welfare’ Institut for Sociologi og Socialforskningsintituttet. Paper presented ‘Imagined Landscapes and Narratives about Danish Identity. Opponenter Jay Gubrium and Nanna Mik-Meyer.

Oslo Universitet, Norge: Summer School in Comparative Social Science studies.Vagabond Capitalism, Social Reproduction and the Politics of Scale. Paper Imagined Wolds and Neo-nationalism in Denmark. Opponent Cindy Katz. Arrangeret af Oslo Universitet 29. Juli-2. august 2002).

Bekescaba Hungary 25-30 Juni 2002):. Konference: Third International Conference of Critical Geography Participating in workshop on Alternative Spaces of Critical Geography.  

Ph.d. kursus: Philosophy of Science and Methodology in global/local analysis. Holbæk, Denmark (22-26 Maj 2002). Paper presented ‘Globalisation and negotiation of Danish Identity – between mobility and deep rooting’. Opponenter Norman Fairclaough og Thomas Rochmann Hasvold.

 

Undervisning

Jeg har en del undervisningserfaring og har været vejleder for forskellige tværvidenskabelige specialer ved Geografi. Desuden har jeg været medvirkende til at udvikle kurser indenfor den politiske geografi. Derudover har jeg i flere omgange undervist ved den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse såvel som kursusunderviser som projektvejleder. 

 

 

 

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller