Billede af Henrik Lambrecht Lund

Henrik Lambrecht Lund

Lektor Ph.d. , cand.techn.soc.

 • Universitetsvej 1, 03.1-W

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

Min foretrukne forskning ligger inden for det psykosociale arbejdsmiljø og det arbejdssociologiske felt. Psykosociale belastninger og arbejdslivets kvalitet har altid stået centralt i mit arbejde, herunder mulige indsatser til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, der fremmer trivsel og mentalt helbred. Jeg arbejder med en tværvidenskablig tilgang til samspillet mellem arbejdsliv, arbejdsmiljø, arbejdsmarked, regulering, organisationsudvikling og forandringer. Jeg ser således den bedste arbejdslivsforskningsom som en problemorienteret og tværvidenskabelig tilgang der arbejder med problemstillinger knyttet til f.eks. sundhed, 'work-life balance', retfærdige processer i forandringer, hvilket skal ses i lyset af virksomhedernes sociale ansvar i forhold til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø.

Områder

 • Psykosocialt Arbejdsmiljø 
 • Arbejdsforhold og kvalitet i arbejdslivet 
 • Tid og psykisk nedslidning
 • Intensitet og tempo i arbejdslivet 
 • Organisatoriske forhold omkring løsning af kerneopgaven
 • Stress i arbejdslivet
 • Fleksibelt og grænseløst arbejde
 • Arbejde og bæredygtighed
 • Arbejdsliv og familie/fritidsliv
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Medarbejderdeltagelse
 • Fagidentitet
 • Human ressource management
 • Læring og udvikling i arbejdslivet
 • Medarbejderindflydelse
 • Virksomhedernes sociale ansvar
 • Den danske arbejdsmarkedsmodel 

Arbejde:

2006-      : Lektor ved institut for mennsker og teknologi, RUC 

2004-2006: Adjunkt ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, RUC

2000-2004: Ph.d.-ansat med forsknings- og undervisningsforpligtigelse ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, RUC

1998-2000: Landsorganisationen i Danmark.

1997-1998: Arbejderbevægelsens højskole i Roskilde.

Uddannelse:

2000-2004: Ph.d.-studium

1999-2000: Kandidatstudium ved den teknologisk-samfundsvidenskablige plan­læggeruddannelse, Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, RUC.

1998-2000: Bachelorstudium ved den teknologisk-samfundsvidenskablige plan­læggeruddannelse, Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, RUC.

1996-1998: Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse. RUC.

Leder af projektet "Bedre psykisk arbejdsmiljø' på de regionale arbejdspladser (Støttet af Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet). 

Deltager i forskningsprojektet "Indsats for at understøtte lokalt forankrede indsatser for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser"

Deltager i evalueringen af projekter der har fået støtte at Forebyggelsesfonden 

Følgeforsker og evaluator på et projekt om fremme af bæredygtige arbejdspladser (støttet af den Europæiske Socialfond).

Evaluator af et sundhedsfremmeprojekt i psykiatrien region sjælland under forebyggelsesfonden.

Deltagelse i et Arbejdsmiljøforskningsfondsprojekt om prioriteret arbejdstid, der handler om psykosociale effekter ved mulighed for selv at vælge arbejdstid. Heri indgår også arbejdspladser støtte af forebyggelsesfonden.

Leder af et Arbejdsmiljøforskningsfondsprojekt om ’Tidsmiljøet i grænseløst arbejde’.

Deltager i et forskningsprojektet om ’IT, køn og psykisk arbejdsmiljø i administrativt arbejde’, hvor vi sammen med virksomheder indenfor finanssektoren og kommunal administration undersøgte hvordan IT-anvendelsen påvirkede kønsarbejdsdeling og psykisk arbejdsmiljø. Projektet blev afsluttet i 2009 (2006-2009).

Deltager i et forskningsprojektet "Virksomhedernes indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø (VIPS)". Projektet studerede hvilke udfordringer der gør sig gældende for virksomheder, der ønsker at gøre en indsats for bedring af det psykiske arbejdsmiljø, og blev afsluttet med en lang række anbefalinger på området.(2004-2007)

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller