Billede af Linda Lundgaard Andersen
 • Universitetsvej 1, 03.1-NW

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

                                                                                                        

Linda Lundgaard Andersen, professor, phd

Phd skoleleder og co-director

Institut for Mennesker og Teknologi  

Roskilde Universitet, 4000 Roskilde

 

Et resume                               lla@ruc.dk

 

Arbejde og nuværende positioner - professor i læring, evaluering og social innovation.

Professor, PhD skoleleder, forskerskoleleder og co-director, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter, gæsteprofessor ved Stavanger Universitet og tidligere ved Malmø Universitet

 

Universitetsledelse

Omfattende ledelseserfaringer som leder af PhD-skolen i Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi (2008- ), leder og studieleder af Forskerskolen i Livslang Læring (2004-2016), centerleder i Center for Socialt Entreprenørskab (2007-), studienævnsformand på international kandidatuddannenelse: Social Entrepreneurship and Management, studieleder ved Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab (2007- ), studieleder ved Forskerskolen i Livslang Læring (2004-07), studieleder for kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier (1999-03) samt leder af universitetspædagogisk efteruddannelse og forskningsprogram (2003-04)

 

Forskningsledelse og –bevillinger

Director og Co-director ved Center for Socialt Entreprenørskab siden 2007, siden 1984 ledelse af 30 forskningsbevillinger heraf 6 forskningsrådsbevillinger fra Danmark og Norge samt forskerakademi-bevilling til USA ophold som Visiting Fellow.

 

Udmærkelser

Prisbelønning i 2013: modtager af Roskilde Universitetscenters pris i socialt entreprenørskab og social innovation; Journal of Research Pratice, Best Reviewer Award, 2012 awarded by The JRP editorial team; modtager af Carlsbergfondets Scholarstipendium for specialestuderende i 1983 på 75.000 kr  

 

Forskerskole, PhD vejledning og bedømmelseudvalg

1991-2017 vejledning af 22 PhD studerende, undervisning på kurser og seminarer, deltagelse i PhD. bedømmelsesudvalg af 15 afhandlinger ved CBS, Danmarks Pædagogiske Universitet, Københavns Universitet, SydDansk Universitet, Ålborg Universitet samt Lunds Universitet; deltagelse i 12 internationale PhD sommerskoler med keynote-foredrag, symposium- og workshopledelse. 

 

Konferencer og paperpræsentationer

1994 til 2017 er gennemført 50 forsknings- og paperfremlæggelser ved universitetskonferencer, heraf 5 i USA, 3 i Kroatien, 3 i England, 1 i Italien, Tyskland og Grækenland, 12 i Norden og 21 i Danmark. Ligeledes gennemførsel af 22 keynote foredrag i Danmark, England, Norge, Sverige, Italien, Tyskland, Norge og Grækenland.

 

Foredrag

I perioden 1989 til 2017 gennemført 150 foredrag for private, offentlige og faglige organisationer, mellemlange og videregående uddannelser, danske og internationale universiteter, sektorforskningsinstitutioner samt diverse konferencer.

 

Publikationer

En samlet publikationsliste på 151 publikationer, heraf 17 monografier hvoraf en er engelsksproget, 53 review artikler til danske og internationale antologier samt tidsskrifter, heraf 11 engelsksprogede

 

Redaktørvirksomhed

Corresponding editor ved Journal of Social Work Practice, Routledge samt redaktør af fire engelsksprogede og tre danske antologier og et antal engelsksprogede journal special issues

 

Arbejde, uddannelse og universitetsledelse

2016-      Phd-skoleleder, Phd skolen for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet (125 stud)

2011-      Gæsteprofessor ved Institut for Helsefag og humanistisk fakultet, Stavanger Universitet, NO og gæsteprofessor ved Institut for Urbane Studier, Malmø Universitet, SE

2011-      Professor i læring, evaluering og social innovation, Roskilde Universitet

2008-      PhD skoleleder, PhD-skolen for Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi (75 phd stud)

2008 -     Forskerskoleleder i Forskerskolen i Livslang Læring, RUC

2007-      Centerleder for Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet (co-director fra 2014)

1999-2011 Lektor ved Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscent

1994       Visiting Fellow på Department of Human Service Studies, Cornell University, New York

1991-94  Kandidatstipendiat ved Institut for Uddannelsesforskning, RUC

 

Forskningsledelse og –bevillinger

2018-20    Genudpeget sommedlem af PhD rådet for Uddannelsesforskning ved Videnskabsministeriet

2018-20     Forskningsleder af de nordiske forskningsråd: NOS Explorative Workshops on ”Coproduction in the Nordic Welfare States in Transformation med 30 junior og senior forskere fra Norge, Sverige og Finland (380.000 kr)

2017-20     COST ACTION Empower SE: national member: Empowering the next Social Enterprise generation med 45 international members

 2017         Medlem af EU bevilling: Digital storytelling on social enterprises med partnere fra England, Sydafrika, Skotland, Spanien, Norge og Island – i samarbejde med professor Lars Hulgård

2016 -     Initiativtager til og partner i norsk forsknings- og udviklingsprojekt om Samskaping og social innovation i norske kommuner finansieret af KS, med Højskolen i Sørøst Norge, SoCentral, KORA og Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet (2,1 mill kroner)

2016       Forskningsbaseret analyse af tværgående aktørers bidrag til udvikling af det frivillige arbejde indenfor det sociale område med KORA og Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet, finansieret af Socialstyrelsen (870.000 kr)

2016 -     Medlem af ekstern reviewpanel for det Norske Forskningsråd for forskningsprogram: Health, Care and Welfare Services Research

2015       Bevilling til 2 phd stipendier til PhD-skolen i Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi fra PhD rådet for Uddannelsesforskning, Videnskabsministerieet  (4.500.000 kr)

2014 -     Udpeget som medlem af PhD rådet for Uddannelsesforskning ved Videnskabsministeriet

2014 -     Udpeget som medlem af det bibliometriske arbejdsgruppe Pædagogik og Uddannelsesforskning

2013       Prisbelønning: modtager af Roskilde Universitetscenter’s forsknings- og undervisningspris i socialt entreprenørskab og social innovation

2013       Bevilling til 2 phd stipendier til PhD-skolen i Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi fra Det Frie Forskningsråd (4.500.000 kr)

2012-14  Forskningsleder på NEO – EU Social Fondsstøttet forsknings- og udviklingsprojekt for tværsektorielle indsatser for unge ledige med Askovfonden, Furoboda og Malmø Højskole

2012-14  Forskningsleder af DICCO, Det innovative civilsamfund: Civilsamfundet som entreprenørskab, social innovation og co-production finansieret af Socialministeriets forskningspulje med engelske, tyske, danske og nordiske forskere (290.000 kr)

2012       Bevilling til medfinansiering af 3 årigt phd stipendium til Center for Socialt Entreprenørskab og Forskerskolen i Livslang Læring fra Socialministeriets forskningspulje (900.000 kr)

2011       Bevilling til Center for Socialt Entreprenørskab - 4årig bevilling fra Folketingets Satspuljemidler (8.000.000 kr – i samarbejde med professor Lars Hulgård) 

2010     Forskningsleder, 3 årigt NordForsk bevilling til nordisk forskernetværk i socialt entreprenørskab for svenske, danske, norske, finske og estiske forskere (900.000 kr ca 50 deltagere)

2008     Forskningsrådsbevilling fra Det Humanistiske Forskningsråd: Nye læreprocesser i det frivillige arbejde (570.000 kr)

2008     2 årig forskningsbevilling: Unge sociale problemer, for Servicestyrelsen i samarbejde meD Bispebjerg Psykiatriske Center, Rusmiddelcentret, Århus Universitet, Institut for Folkesundhed, SDU (6 millioner)

 

Internationale forskningsophold og forskningsreview

Fungerer som review af forskningsansøgninger og af forskningsartikler ved

 • COSTACTION ansøgninger: European Cooperation in Science and Technology
 • Ved det belgiske forskningsråd FRNR
 • Ved det norske forskningsråd og en række af deres store velfærdsprogram-udlysninger
 • Reviewer ved Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations
 • Medlem af Advisory Board for Social Enterprise Journal
 • Reviewer ved Dansk Pædagogisk Tidsskrift
 • Reviewer ved Nordic
 • Forskningsophold  i York, UK med forskningsbesøg og samarbejde med York University,   University, Bristol University og West Hallam University i 2018 og i 2014
 • Forskningsophold i Boston, USA i Babson College i Massachuset og Boston Graduate School of Psychoanalyses

 

Redaktørvirksomhed

2011-2016                           Nordisk antologi: Nordic contributions to social entrepreneurship – med Malin Gawell, ESBRI, Sverige og prof Roger Spear, Open University,

2011-12                               Special Issue: New approaches in psychodynamic research i online tidsskriftet Journal for Research Practice, med professor, director Stephen Soldz, Boston Graduate School of Psychoanalyses

2010 -11                              Editor of special issue: Social work, health care and Welfare undergoing transformation in Scandinavia i Journal of Social Work Practice, Routledge med lector Betina Dybbroe

2009                                   Redaktør af antologi: Social entreprenørskab – i samarbejde med Lars Hulgård og Torben Bager, Syddansk Universitetsforlag

 

Forskerskole, PhD vejledning og bedømmelseudvalg

1991-2019

* vejledning af 20 PhD studerende ved Roskilde Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Høgskolen i Sørøst-Norge

* deltagelse i PhD bedømmelsesudvalg af 15 afhandlinger ved Copenhagen Busisness School, Danmarks Pædagogiske Universitet, Københavns Universitet, Århus Universitet, Sydjysk Universitet, Ålborg Universitet samt Lunds Universitet

 

Samlede publikationer

Ialt 151 publikationer, heraf 17 monografier hvoraf en er engelsksproget, 53 review artikler til danske og internationale antologier samt tidsskrifter, heraf 11 engelsksprogede

 

Emneord

 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Den lærendes perspektiv
 • etnografiske metoder
 • Læring og selvforvaltning i velfærdsinstitutioner
 • Psyko-social teoretisering af læring
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Socialt entreprenørskab
 • Social Innovation
 • Social læring
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • psykoanalyse, metodologi og fortolkning, kvalitative metoder

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller