Personlig profil

Undervisning

Forskningsinteresser og internationalt samarbejde

Mine forskningsinteresser omfatter læring og social innovation i  velfærdsorganisationer, demokrati og styringsformer i menneskearbejdet, etnografier og neoliberal praksis i den offentlige sektor, socialt entreprenørskab, frivillige organisationer, socialøkonomiske virksomheder og psykosocial teori og metode. Nyeste publikationer fokuserer på de nuværende transformationer og paradigmeskift i velfærdsydelser med fokus på en fornyet diskurs og praksis for samskabelse, samproduktion og partnerskab.

Min metodiske forskerprofil ligger indenfor det kvalitative kontinuum som dybde-hermeneutiske interviewanalyse, etnografi og dokumentanalyser samt psyckosociale og psykoanalytiske metoder og fortolkningspraksisser.

Jeg er en del af og leder flere internationale og nordiske forskningsnetværk som medlem af forskningsnetværket EMES's bestyrelse og som forskningsleder for NOS Nordisk Råds forskningsnetværk om Coproduction in Nordic Welfare in Transformation.

Undervisning og vejledning

Jeg holder foredrag og fungerer som specialevejleder på flere kandidatuddannelser: Socialt Entrepreneurship and Management og Social Intervention samt Master i Socialt Entreprenørskab. Derudover leder jeg Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi samt vejleder ph.d.-stipendiater og holder ph.d.-kurser og seminarer på danske og nordiske universiteter

 

 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Den lærendes perspektiv
 • etnografiske metoder
 • Læring og selvforvaltning i velfærdsinstitutioner
 • Psyko-social teoretisering af læring
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Socialt entreprenørskab og social økonomi
 • Social Innovation i velfærdsorganisationer
 • Social læring
 • Civilsamfund og sociale bevægelser
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • psykoanalyse, metodologi og fortolkning, kvalitative metoder

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller