Billede af Lise Drewes

Lise Drewes

 • Universitetsvej 1, 10.1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Følgende forskningsområder har jeg beskæftiget mig med i de senere år:

Mobilitet, transport, miljø og modernitet

Strategisk planlægning med fokus på bilisme og automobilitet

Hverdagsliv, arbejdsliv og tid

Flygtighed i fleksible organisationer, bæredygtighed og arbejdsmiljø

Kvalitative metoder og aktionsforskning  

 

Curriculum

Lise Drewes Nielsen

Professor

Institut for Miljø, samfund og rumlige forandringer

RUC

ldn@ruc.dk

Kort beskrivelse og cv

Jeg er uddannet sociolog (Mag. Scient. Soc.) og er ansat som professor i Samfundsvidenskab på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC). Tidligere har jeg været ansat på Teknologisk Institut og på CBS (regionaløkonomi).

Jeg har i de sidste mange år forsket i transport og mobilitet. Selv om jeg har arbejdet tværfagligt er min faglighed forankret i sociologien. Derfor indgår temaer som transport, mobilitet, bilisme og hverdagsliv i min forskning. Endvidere er jeg optaget af forskelle i mobilitet mellem køn, uddannelse og klasse. Omstillingen af transportsektoren til mere bæredygtig mobilitet indgår også i min forskning og jeg har derfor også fokus på trafikpolitik og fremtidens grønne løsninger.

Jeg har også interesseret mig for organisation og arbejde inden for transportsektoren. I et af mine forskningsprojekter kobles arbejdslivsvinklen og mobilitetsvinklen i et studie af 'Flygtige og grænseløse relationer i arbejdet' med fokus på buschaufførers arbejde (finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden). Herunder også sammenhænge mellem mobilitet, modernitet, tidspres og stress. Dette aktionsforskningsporjekt er beskrevet i bogen: Fleksibilitet, frirum og flygtighed, Roskilde Universitetsforlag 2010. Bogen rummer en kritisk forståelse af begrebet 'fleksibilitet' i direkte linie med Richard Sennett. 

I marts 2011 startede vi et større dansk projekt Formel M, som har til formål at indtroducere Mobillity Management i Danmark. Projektet sigter på via forsøg at udvikle mere bæredygtig transportadfærd. Projektet udvikles i samarbejde med Gate 21 og seks kommuner. Det indeholder 17 demonstrationsprojekter. Jeg er projektleder for en gruppe af forskere på RUC, der har ansvar for strategi og analyse. 

Jeg har arbejdet med variationer af kvalitative metoder og aktionsforskning, både i forskningsdesign, publiceringer og undervisning.

Jeg har været projektleder for en række eksternt finansierede forskningsprojekter støttet af Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Transportrådet, Teknologirådet, Erhvervsministeriet, Det teknisk-naturvidenskabelige Forskningsråd samt Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Jeg har været siden 1988 været vejleder for i alt 15 phd afhandlinger (på CBS og RUC).

Jeg har de senere år gennemført phd kurser inden for områder som: Sustainability and empirical research (2002), Sustainable Future Transport (2003) (støttet af Norfa), Det bevidste metodevalg (2003, 2004 og 2005), Qualitative Methododology (2006, sammen med CBS), Critical Mobility Studies (2006, 2008, sammen med AAU) og Videnskabsteori (2009).  Deltagerne har været danske og europæiske ph.d. studerende. 

Jeg har været med til at starte og udvikle FLUX - Center for Transportforskning på RUC. FLUX har primært været finansieret eksternt og har haft mellem 8-15 ansatte (assistenter, post doc og phd). FLUX er blevet et synligt forskningsmiljø også internationalt især via bogen Social Perspectives on mobility, Ashgate 2005. Jeg modtog for denne indsats - som den første prismodtager- Hedorfs Fonds Transportforskningspris i 2006.  

Jeg har en omfattende publikationsliste med i alt 180 publikationer, i de senere år overvejende internationale og peer reviewed.

Jeg har haft mange organisatoriske tillidsposter på Universitetsniveau og siddet i en række råd og udvalg. I Danmark har jeg været medlem af Arbejdsmiljøforskningsfondens Videnskabelige udvalg (2002-2008), hvor vi har indstillet forskningsprojekter for ca. 40 mill om året.

På RUC har jeg undervist på Teksam og på sambasis. i det sidste år er jeg engageret i uddannelsen Plan, by og proces, der uddannet kandidater i strategi og processer på lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt niveau. (http://magenta.ruc.dk/planbyproces/)  

 

 

Undervisning

Jeg har undervist i følgende områder i de senere år:

Mobilitet, tid, køn, arbejde og hverdag

Kritisk mobilitetsforskning

Strategisk planlægning med fokus på trafikpolitik

Flygtighed og bæredygtighed i fleksible organisationer

Kvalitative metoder og aktionsforskning

Projektarbejdet, fra problemformulering til design af projekt

 

 

Emneord

 • Arbejdsmarked
 • Arbejdsliv
 • Arbejdsmiljø
 • Fleksible lønarbejdsformer
 • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer
 • Bæredygtig udvikling
 • Industriel produktion og miljø
 • Participatorisk miljø- og udviklingsplanlægning
 • Scenarieteknik
 • Trafik, Transport
 • Mobilitet
 • Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko
 • Trafikplanlægning
 • Trafikpolitik
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • Aktionsforskning
 • Forskningsmetoder
 • Kvalitativ metode
 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • Byliv
 • Byudvikling
 • Rum og sted

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller