Personlig profil

Forskning

Uddannelse

*   Ph.d. i Idéhistorie fra Aarhus Universitet maj 1996.

*   Cand. mag. i Historie og Samfundsfag fra RU 1991.

*   Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse fra RU 1980.

*   Matematisk-fysisk Studentereksamen fra Lyngby Statsskole 1978.

Ansættelse

*   Undervisningsassistent i Europæiske Studier ved CBS, 2012-...

*   Lektorvikar/ Ekstern lektor/ Undervisningsassistent i Filosofi, RU 1996-2015, 2016-...

*   Visiting Associate Professor, Shantou University, Kina, 2009.

*   Lektor-/ adjunktvikar ved diverse VUC 1992, 2008, 2012-2016.

*   Underviser ved Folkeuniversitetet i København 2004. 

*   Ekstern lektor i Filosofi ved CBS 1996.

*   Forskningsstipendiat ved Inst. for Idéhistorie ved AU 1992-95.

Forskning

*   Videnssociologi.

*   Sociologiske grundbegreber.

*   Civil identitet.

*   Teleologi og kritisk filosofi.

*   Retsvidenskabens og retsfilosofiens historie.

*   Etiske aspekter af intellektuel ejendomsret.

*   Konservatismens idéhistorie.

*   Teknologifilosofi og -sociologi.

*   Skolastikkens videnskabsbegreb.

*   Kritik af økonomiske teoridannelser.

Undervisning

*   Undervisning i Filosofi og Historie på RU siden 1996; efter 2000 fortrinsvis på engelsk.

*   Undervisning i Filosofi og Humaniora på Shantou Universitet (2009).

*   Kulturhistoriske foredrag på Folkeuniversitetet (2004).

*   Øvelser i Rationalitet ved Filosofi/Økonomi på CBS (1996).

*   Seminarundervisning ved Institut for Idéhistorie (1993-96).

*   Lærer i Samfundsfag på HF-niveau ved VUC (1992, 2008, 2012-2016).

*   Danskundervisning for tyske studerende (Tübingen 1987-89).

Administration

*   Medlem af Studienævnet for det Humanistiske Basisstudium, RU (2006-2009).

*   Huskoordinator ved Hum Bas, RU (1998-2010).

*   Medlem af konsistorium og UDDU, RU (c. 1980-82)

Emneord

  • Filosofi, Idéhistorie, Religion
  • Videnssociologi
  • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
  • Historie, Samfundsforhold