Billede af Lærke Marie Lyndelse

Lærke Marie Lyndelse

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Ph.d.-afhandling

I min ph.d. afhandling undersøger jeg forældres forståelse af deres egne forældreopgaver -roller og -ansvar. Jeg er nysgerrig på, hvordan forældres forståelser udvikles og forhandles i mødet med daginstitutionspersonale. Derfor har jeg med et forældreperspektiv fokus på at undersøge forældres (daglige) samarbejde med daginstitutionspersonale. 

Min interesse og baggrund for at undersøge forældreskabet udspringer af et nyt politisk tiltag, hvori det beskrives at pædagoger i daginstitutionen skal bidrage til at skabe og sikre hjemmelæringsmiljøer i familiernes hjem. Hertil ønsker jeg at bidrage med indsigt og forståelser af, hvordan institutionelle dagsordner får betydning for forældres forståelse af forældreskabet og derigennem for familie- og hverdagslivet.

En del af et større forskningsprojekt

Mit ph.d.-projekt er n del af et større forskningsprojekt: (Re)configuration of parenthood
Ved interesse, læs mere om det projekt her: https://forskning.ruc.dk/da/projects/reconfiguration-of-parenthood.

Øvrige interesser

Jeg har særligt erfaring og interesse indenfor områder såsom: social intervention i hverdagslivet, familielivs- og børneforskning, pædagogisk felt, forældreskab, livsførelse, psykologi og pædagogik.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. scient. soc., Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 16 jun. 2021