Billede af Klaus Stagis

Klaus Stagis

 • Universitetsvej 1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Uddannelser og autorisationer

Autoriseret som læge og speciallæge i arbejdsmedicin.

Ph.d. i arbejdsmedicin, 1994.

Organisationspsykologisk uddannelse (OPU), 1997.

Gruppeanalytisk psykoterapeut (GAPU), 2003.

Diverse kortere organisationspsykologiske uddannelser i Danmark og England.

Certificeret i testredskaberne FiroB og CPI (California Psychological Inventory).

Nuværende og tidligere beskæftigelse

Har siden 1999 drevet selvstændig organisationspsykologisk konsulentvirksomhed og er ekstern lektor ved MPO. Er desuden uddannelsesleder ved den gruppedynamiske uddannelse (GDU) og storgruppeleder ved den gruppeanalytiske uddannelse (GAU), IGA og censor ved CBS.

Startede som forskningsaktiv i studietiden og modtog I 1978 Århus Universitets guldmedalje for en arbejdsmedicinsk prisopgave.

Efter lægeuddannelse i 1979 og frem til 1994 beskæftiget ved en række kliniske hospitalsafdelinger og universitetsinstitutter. 1984-88 forskningsleder ved stort arbejdsmedicinsk projekt, Odense Universitet og Odense Universitetshospital. 1991-94 ekstern lektor i arbejdsmedicin, Odense Universitet. Konstitueret som ledende overlæge ved en arbejdsmedicinsk klinik.

1995-99 organisationskonsulent og specialklæge i arbejdsmedicin ved BST Københavns kommune.

2007-08 i lærerstaben ved den organisationspsykologiske uddannelse (OPU).

Medlem af faglige selskaber

 • International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations (ISPSO)
 • Organization for Promoting Understanding of Society (OPUS)
 •  Gruppeanalytisk Selskab (GAS)
 • Institut for Gruppeanalyse, København (IGA)
 • NAPSO (Netværk for Anvendt Psykodynamisk Systemteori i Organisationer).

Faglige interesser

 • Psykodynamiske aspekter af ledelse og lederrollen
 • Erfaringsbaseret læring og grupperelationskonferencer
 • Udvikling af psykodynamiske konsulentmetoder
 • Læring og kollektiv tænkning i organisatorisk sammenhæng

Publikationer                     

1977-99: Videnskabelige arbejdsmedicinske artikler (21), afhandlinger (Ph.d.-afhandling og guldmedaljeafhandling), bidrag til bøger (11), videnskabelige abstracts (25) og en række andre publikationer.

Stagis, K.: Fravær og nærvær. Forandringsforsøg med ledelse, samarbejde, trivsel og fravær. BST Københavns kommune, 1999.

Heinskou, T. og Stagis, K.: Kompleksitet, kaos og kreativitet i organisationer. I  T. Heinskou og S. Visholm (red.): Psykodynamisk organisationspsykologi, Hans Reitzel, 2004.

Stagis, K.: Forebyggelse af stress – et organisatorisk perspektiv. Personalechefen (Personalechefer i Danmark), Nr. 1, 2006.

Stagis, K. og Hasselager, A.: Konflikter skal ses i deres kontekst. Erhvervspsykologi 4/3:2-20,2006.

Stagis, K.: Kollektiv tænkning i organisatoriske grupper: I Å.H. Lading og B. Jørgensen (red.): Grupper – om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Frydenlund, 2010.

Stagis, K.: Psykodynamisk konsulentarbejde i organisationer. I: Heinskou, T. & Visholm, S. (red.). Psykodynamisk organisationspsykologi 2. København. Hans Reitzels Forlag, 2011.

Stagis, K.: Et organisationspsykologisk blik på det psykiske arbejdsmiljø: I Psykisk arbejdsmiljø i velfærdsprofessionerne (arbejdstitel). Systime (in press).