Personlig profil

Forskning

Jeg er lektor i Politik og Administration på Roskilde School of Governance (RSG), Institut for Samfund og Erhverv. Jeg er del af forskningsledelsen i RSG, leder og medstifter af Centre for People Analytics in Government, og medstifter af Global Survey of Public Servants. 

Mine forskningsinteresser spreder sig over en stribe temaer med offentligt ansatte i centrum: Human ressource management, ledelse og motivation, etisk og uetisk adfærd, bureaukrati og regler, samt whistleblowing og anden ’rebelsk’ adfærd i offentlige organisationer. Desuden forsker jeg i interaktioner mellem borgere og forvaltning, komparativ offentlig ledelse, og digital offentlig forvaltning.

Jeg deltager i flere projekter, der anvender surveys af offentligt ansatte til at belyse disse temaer, ofte inklusiv sammenligninger på tværs af landegrænser. Bl.a. er jeg i øjeblikket engageret i et felteksperimentelt studie af effekten af topledertræning på medarbejderengagement i Luxembourg.

Metodisk er jeg primært kvantitativt orienteret i min egen forskning, herunder eksperimentelle metoder. Men jeg kender også til, underviser i, og har bidraget til den kvalitative metodelitteratur.

Undervisning

Jeg er undervisningskoordinator for bachelorkurser i politologi (SIB), surveymetoder, og forskningsdesign; kandidatkurser i offentlig ledelse, afbureaukratisering, og international og komparativ offentlig ledelse; samt casestudiemetoder og eksperimentelt forskningsdesign.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller