Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Min forskning ligger inden for det tværfaglige felt Kulturmøde-studier, som blandt andet trækker på Antropologi, Sociologi, Postkoloniale studier og Kønsstudier. Jeg studerer også helt konkrete møder, hvor kultur og socio-kulturelle kategorier (især køn, race og etnicitet) skabes, fremhæves og forstærkes - og undertiden ignoreres eller nedspilles. Det har fx været dokument-, interview- og observationsbaserede studier af kommunale integrationstiltag, arrangerede kulturmøder (fx dialoginitiativer) og mangfoldighedspolitikker og -praksisser.

Undervisning

Min undervisning og vejledning ligger på Kultur- og Sprogmødestudier (snart Kulturmødestudier), Cultural Encounters og på den Humanistiske Bacheloruddannelse. Jeg underviser bl.a. i kurser om kønsteori, kulturanalyse og forsknings/undersøgelsesdesign

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Minoritetsstudier

Emneord

  • Kulturmøde, Multikulturalitet
  • Mangfoldighed
  • Racialisering
  • Køn, Etnicitet, Ligestilling
  • Intersektionalitet

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller