Personlig profil

Forskning

Forskningsområder

Nyhedsbrug på tværs af medier

Min forskning undersøger borgernes brug og oplevelse af nyhedsmedier som demokratiske ressourcer. Der er tale om to typer af forskning: På den ene side undersøger jeg,  hvordan nyhedsbrugen ser ud ’fra stor højde’, gennem årlige surveyundersøgelser, der følger udviklingen i befolkningens foretrukne nyhedsmedier, tillid til nyhedsmedier, oplevelsen af klimanyheder, osv. Disse undersøgelser indgår siden 2013 i en global undersøgelse i regi af Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

På den anden side er jeg medleder af det kvalitative projekt ”Beyond the Here and Now of News” (med Chris Peters), der for tiden - i øjenhøjde - særligt analyserer unges brug af nyhedsmedier suppleret af mere underholdende medieformer.

Medie- og kommunikationsleksikon (Samfundslitteratur) Jeg er en af fire hovedredaktører af dette opslagsværk, der med bachelorstuderende som primær målgruppe tilbyder læserne mere end 600 opslag om alle aspekter af medieuniverset, i nutidigt og historisk perspektiv. Værket, der udkom som bog i 2009, publiceres nu udelukkende på nettet, og er det eneste af sin art i Norden. Opslagene handler om emner som fiktion og tv-serier, strategisk kommunikation, mediesprog, journalistik, m.m. Man kan også læse om medieteorier, analyse metoder, fremtrædende medieforskere og spritnye mediefænomener som algoritmer og dataficering.

UDVALGTE BØGER

The Routledge Handbook of Museums,  Media and Communication (co-edited with Kirsten Drotner, Ross Parry and Vince Dzikan), London & New York: Routledge.

Researching Audiences: A Practical Guide to Methods in Media Audience Analysis, London: Edward Arnold (co-authored with Kirsten Drotner, Steve Kline, Catherine Murray). 2003.

The Language of Advertising (coauthored with Torben Vestergaard), Oxford: Basil Blackwell. 1985.

UDVALGTE ARTIKLER

“News as they know it: Young adults’ information repertoires in the digital media landscape”, (co-authored with Chris Peters, Julie Vulpius, Josephine Lehaff). Digital Journalism, 2021.

“Is there a Nordic news media system? A descriptive comparative analysis of Nordic news audiences, (co-authored with Mark Blach-Ørsten, Mads Kæmsgaard Eberholst). Nordic Journal of Media Studies, 2 (1): 23-35. 2020.

“Audience Reception Research in a Post-broadcasting Digital Age”. Television & New Media, 20(2), 155-169. 2019.

“’I love Skagen Museum’: Patterns of interaction in the institutional Facebook communication of museums” (co-authored), Museums and Society 15 (2), 171-192. 2017.

Emneord

  • Kommunikation, Journalistik, Medier
  • Medier og demokrati
  • Receptionsforskning og medieetnografi
  • Kvalitative metoder
  • Diskursanalyse
  • Medialisering
  • Mediehistorie
  • Medieanalyse
  • Nyheder og nyhedsbrug
  • Brug af medier

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller