Billede af Kirstine Aakerlund Rosendal

Kirstine Aakerlund Rosendal

Ph.d.-studerende

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Personlig profil

Forskning

I min forskning interesserer jeg mig for plejen og omsorgen for ældre mennesker, ældreplejens forandring, social og sundhedsprofessionernes rolle og faglighed i ældreplejen samt de institutionelle og politiske rammers påvirkning af ældreplejen. Derudover har jeg en særlig interesse i omsorgsbegrebets betydning og forandring indenfor social- og sundhedsprofessionerne med særlig fokus på sygeplejefaget.

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg kropsplejepraksisser blandt ældre mennesker som har behov for hjælp til dette. Projektet søger at forstå hvordan kropsplejen bliver til i forskellige institutionelle kontekster i sundhedsvæsenet ved at undersøge de multiple former for konstituerende kræfter, der er i tilblivelsen af kropspleje. Jeg er optaget af at undersøge hvordan kropsplejepraksisserne formes og påvirkes af institutionelle rammer, materialitet, diskurs og kropslighed.  Projektet søger ligeledes at forstå hvilken betydning det at modtage hjælp til kropspleje har for de ældre mennesker og hvordan denne betydning bliver til i kropsplejepraksisserne.  

Ph.d.-projektet er en etnografisk undersøgelse på plejecentre, i eget hjem og på hospital.

Jeg er uddannet sygeplejerske og cand.cur. fra Aarhus Universitet. Jeg er lektorbedømt inden for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og har pt. orlov fra en stilling som lektor på sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm. Jeg er ph.d. studerende på Roskilde Universitet, på Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Institut for mennesker og teknologi. Jeg er vejleder for studerende på Roskilde Universitet og professionsbachelorstuderende på sygeplejerskeuddannelsen Bornholm.

 

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller