Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Forskning

Katia Dupret forsker i fremtidens arbejdsliv ud fra et socialpsykologisk perspektiv, teknologi-menneskelige relationer og organisatoriske forandringer og socialt design. Hun har særligt fokus på, hvordan fagfolk og ledelse sigter mod at skabe bæredygtige måder at organisere sig på for at løse manglende meningsfuldhed, stress og ulighed. Digitaliseringen skaber en ekstra dimension til dette, og hun undersøger, hvordan den globale udvikling påvirker arbejdsengagement, faglige kompetencer, videndeling og etik.

Gennem et socialt innovationsfokus undersøger hun i øjeblikket samfundsmæssigt og civilt engagement i forskningspraksis og -metoder blandt europæiske forskere.

 

Undervisning

Social bæredygtighed, organisatorisk forandring, socialpsykologi i arbejdslivet, STS, socialt design

 

Administration

 • Studieleder for kandidatuddannelsen Social Entrepreneurship.
 • Leder af Center for Socialt Entreprenørskab
 • Studienævnsmedlem for Kandidatuddannelserne, IMT, RUC Styregruppemedlem i Triple-Helix erhvervsnetværk CoroLab for klyngen i Social Innovation
 • Medlem af Advisory board for Greencubator - et grønt iværksætterhus i København
 • Mentor i Erhvervsmentorkorpset.dk - Foreningen NyDansker 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Phd, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 22 jan. 2010

Cand.Mag, kandidat, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 aug. 2002

Eksterne ansættelser

Forskningsmedarbejder, Psykiatrien Region Sjælland

20022004

Emneord

 • Psykologi
 • social psykologi
 • etik i hverdagslivet
 • Organisationspsykologi
 • organisationsforandring
 • social forandring
 • Socialt entreprenørskab
 • vidensarbejde
 • Teknologi
 • velfærdsteknologi
 • dokumentationsteknologi
 • Teknologi i arbejdet
 • Innovation
 • social design
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • participatoriske metoder
 • Social design
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • sociale interventioner
 • social design
 • Arbejdsmarked
 • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
 • FN’s verdensmål/SDG’s

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller