Personlig profil

Forskning

Jeg er professor i Sundhed og Samfund og medlem af forskningsgruppen Sundhed og samfund, som udgør et tværfagligt forskningsmiljø for sundhedsstudier ved Institut for Mennesker og Teknologi. Mine forskningsinteresser omfatter velfærdsstaten, nye velfærdspolitiske styringsformer, velfærdsrelationer mellem sundhedsprofessionelle og brugere/patienter, marginaliserede medborgere, omsorg og omsorgsarbejde, aldring, migration og nye typer af borgerinddragelse og samskabelse.

Metodisk er jeg primært orienteret mod kvalitative metoder og etnografiske feltstudier, men jeg er også interesseret i at anvende metoder, som kombinerer kvalitative og kvantitative data.

Ledelse og samarbejde

Jeg deltager i en række forskningssamarbejder i Norden og Storbritannien, som handler om implikationer af paradigmeskift, særligt i forhold til ældreområdet. Jeg har også en professor II stilling ved Høgskolen i Innlandet, Norge.

Undervisning

Jeg er studieleder for masteruddannelsen i Sundhedsfremme og underviser her og på kandidatuddannelsen i Tværvidenskabelige sundhedsstudier i kurser, som handler om betingelser for sundhedsindsatser, vidensskabelse, samfundsmæssige perspektiver på sygdom og sundhed, samt sundhedsinterventioner og -samarbejder.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.polit. Sociology, Universitetet i Bergen

Dr.polit. Sociology, Universitetet i Bergen

Eksterne ansættelser

Professor II, Universitetet i Bergen

1 aug. 202031 jul. 2023

Censor, Censorkorpset for Folkesundhedsvidenskab og relaterede sundhedsuddannelser

1 apr. 201831 mar. 2026

Emneord

 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Socialpolitik
 • Velfærdstjenester
 • Velfærdsrelationer
 • Omsorgsarbejde
 • Arbejde og køn
 • Brugerinddragelse
 • Aldring
 • Ældrepleje
 • Migration
 • Handicapomsorg
 • Kvalitative metoder
 • Hverdagsliv
 • Livshistorie

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller