Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

 

Kort CV

1. Forskningsprofil

Planlægning, Demokratiske Virksomheder og kooperativer, social innovation og empowerment inden for det bypolitiske og energipolitiske felt.

2. Udmærkelser/priser

LO's kulturpris i 1990 for bogen Fattigdom i velfærdsstaten. Forlaget Samfundslitteratur.

2.præmien ved Social Politisk Foreningspriskonkurrence om Fremtidens Socialpolitik. 1992.

3. Danske Banks pris for Social Entreprenørskab mv . RUC 2016

3. Uddannelses- og undervisningserfaring.

  Aktiv i opbygningen af den nye sociologiuddannelse på KU, 1995/96, studieleder på socialvidenskabsuddannelsen og senere Plan, By og Proces (start 2009).

  Vejleder for 18 PhD.studerende. Underviser, bedømmer og ansvarlig for PhD-kurser om metodetriangulering mv.

Undervisning i internationale programmer som ERASMUS og Critical Edge Alliance (CEA).  Senest RUC Summer School om FNs udviklingsmål (2019,2021,2022)

4. Tidligere beskæftigelse

 1996-             Adjunkt, lektor og professor på RUC

1994-96      Forskningslektor på Center for Social Integration og Differentiering, CBS, Kbhvn

1995/96      Lektorvikar på Sociologisk Institut Kbhvn

1991-94       Ansat af EU-kommissionen, DG.V. som forsknings- og udviklingskonsulent under EU's fattigdomsbekæmpelsesprogram,  Poverty III

1989-93       Fuldmægtig på Danmarks Statistik, 10. kontor, Socialstatistik.

1985-89     Forskningsassistent og Ph.D- studerende ved Sociologisk Institut, KU.

 

Undervisning

 

RUC undervisning:

1. Undervisning og vejledning på kombinationsfaget Plan, By og Proces.

Særlige interesser: udsatte by- og landområder, Lynetteholmen og empowermentbaserede planstrategier, f.eks advocacy planlægning.

2.By og Plan, Sundhedsfremme, Master i Socialt Entreprenørskab, Socialvidenskab og SAMbach.

3. Master of Public Policy, Master i Kulturplanlægning,  samt Master i Socialt Entreprenørskab RUC.

4. PhD-kurser: Metodekombination/research design og urban sociologi  -  Forskerskolen for Velfærdsstat og forskellighed, RUC/AUC . IMT: Action research methodology, Community Energy

Ekstern undervisning:

5. Kurser og forskningsværksteder med CVU-Sjælland, Den Sociale Kandidatuddannelse, Sociologisk Institut KU og Sociologi på Ålborg Universitet, Arkitekskolen Århus og København, Den sociale Højskole, København, Områdefornyelsen Nørrebro og Sydhavnen, Dansk Socialrådgiverforening, Kgs Enghave Lokaludvalg, Intergartions og Erhvervsministeriet.

6. Foredrag og workshops om kommunal planlægning, Lynetteholmen, helhedsplaner i den almene boligsektor, social polarisering i byen, empowerment, participatorisk planlægning og social- og beskæftigelsespolitik i udsatte byområder  - blandt andet i forbindelse med SLIB projektet (Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse)

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

 • Arbejdsmarked
 • beskæftigelsespolitik i udsatte boligområder
 • det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Fattigdom
 • empowerment
 • social innovation
 • positiv særbehandling, frit valg
 • neoliberalisme
 • Trafik, Transport
 • Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave
 • Offentlig administration, styring og forvaltning
 • medborgercentre
 • empowermentplanlægning
 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • lokalplaner
 • empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg
 • områdeløft
 • Køn, Etnicitet, Ligestilling
 • marginaliserede mænd,mpowerment
 • Samfundsøkonomi, Politik
 • FNs Verdensmål
 • Boligpolitik
 • Bypolitik

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller