Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Strategisk stedsudvikling

By- og landdistriktsudvikling

Regional udvikling

Hvordan turiststeder opleves?

Hvordan turiststeder designes?

Hvordan turisme kan udvikle yderområder?

Turismens bidrag til den cirkulære økonomi

Design processer og deres rumlige organisering

Resilient lokalsamfundsudvikling

 

Samfundsgeografi:

Økonomisk geografi

Politisk geografi

Socialgeografi

Regional og lokal udvikling

Sociologi

Kulturstudier

Planlægning

Turisme, turister og turist steder

Kulturarv

Designs og design processer

Entreprenørskab og kreativitet

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Samfundsvidenskab, Dr. Scient. Soc., Coping with Distances: Producing Nordic Atlantic Societies, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 dec. 2006

Eksterne ansættelser

Professor i Planlægning, Universitetet i Tromsø

1 feb. 200631 jul. 2006

Emneord

 • Geografi, Geologi, Topografi
 • Lokalsamfund
 • Nordatlanten
 • Regional udvikling
 • Lokal udvikling
 • Stedsudvikling
 • Stedsteori
 • materiel kultur
 • mobilitet
 • netværk
 • Regionalisering
 • Regionalpolitik
 • Rejsestudier
 • steds-konstruktioner og identitet
 • Historie, Samfundsforhold
 • Samfundets rumlig organisering
 • Nordisk Atlantiske samfund
 • Kulturarv
 • Kulturmiljø
 • Regionalisme
 • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
 • Innovation
 • Oplevelsesproduktion
 • Design
 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • Regional udvikling
 • Planlægning
 • borgerdeltagelse
 • Mestringsstrategier
 • Håndtering
 • Netværk
 • Innovation
 • Stedskonsumption
 • Design
 • arkitektur
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • antropologi og etnografi
 • Kulturanalyse
 • Kulturhistorie og kulturøkonomi
 • Museumsformidling
 • Oplevelse, Turisme, Performance
 • Kulturindustri
 • Turisme
 • Oplevelsesøkonomi
 • Oplevelsesteori
 • Trafik, Transport
 • klimapolitik
 • Klimaforandringer

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller