Jørgen Ole Bærenholdt

ph.d. & dr.scient.soc.

 • Universitetsvej 1, 02

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

1986 …2021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Design af Turiststeder:

Hvordan turiststeder opleves?

Hvordan turiststeder designes?

Hvordan turisme kan udvikle yderområder?

Turismens bidrag til den cirkulære økonomi

Design Processer og deres rumlige organisering

Resilient lokalsamfundsudvikling

 

Samfundsgeografi:

Økonomisk geografi

Politisk geografi

Socialgeografi

Regional og lokal udvikling

Sociologi

Kulturstudier

Planlægning

Turisme, turister og turist steder

Kulturarv

Designs og design processer

Entreprenørskab og kreativitet

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Samfundsvidenskab, Dr. Scient. Soc., Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 dec. 2006

Eksterne ansættelser

Professor i Planlægning, Universitetet i Tromsø

1 feb. 200631 jul. 2006

Emneord

 • Geografi, Geologi, Topografi
 • Lokalsamfund
 • Nordatlanten
 • Regional udvikling
 • Lokal udvikling
 • Stedsudvikling
 • Rumlig forandring
 • Danmark
 • Europa
 • globalisering
 • Koloniseringens og nationalismens geografi
 • materiel kultur
 • mobilitet
 • netværk
 • Regionalisering
 • Regionalpolitik
 • Rejsestudier
 • sted, rum, magt og kulturel erfaring
 • steds-konstruktioner og identitet
 • Historie, Samfundsforhold
 • Samfundets rumlig organisering
 • Nordisk Atlantiske samfund
 • Kulturarv
 • Kulturmiljø
 • Nationalisme
 • Regionalisme
 • Kolonialisme
 • Erindring
 • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
 • Medarbejder performance
 • Innovation
 • Oplevelsesproduktion
 • Design
 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • Regional udvikling
 • Planlægning
 • borgerdeltagelse
 • Håndteringsstrategier
 • Mestringsstrategier
 • Håndtering
 • Netværk
 • Innovation
 • Identitetsdannelse
 • Stedskonsumption
 • Design
 • arkitektur
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • antropologi og etnografi
 • hybriditet
 • Kulturanalyse
 • Kulturhistorie og kulturøkonomi
 • Museumsformidling
 • Postkolonialt Danmark
 • Religion og samfund
 • Oplevelse, Turisme, Performance
 • Kulturindustri
 • Turisme
 • Interaktiv museumsformidling
 • Krop
 • Oplevelses ledelse
 • Oplevelsesøkonomi
 • Oplevelsesteori
 • Proceshåndtering i Performative Rum
 • Rejsestudier
 • Organisering
 • 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund (UN SDG)
 • bosætning
 • bosætningsmønster
 • bæredygtige værdikæder
 • bæredygtig turisme
 • 12 Ansvarligt forbrug og produktion (UN SDG)
 • forbrugerstudier
 • turismestudier
 • bæredygtige design
 • stedsdesign
 • Stedsteori
 • 13 Klimaindsats (UN SDG)
 • bæredygtig turisme
 • cirkulær økonomi
 • forbrug

Publikationsnetværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.