Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er professor i Europæisk offentlig politik og velfærd i Roskilde School of Governance, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet.

Jeg forsker i den nordiske velfærdsmodel, den danske model på arbejdsmarkedet, velfærdspolitik, velfærd, komparativ offentlig politik, europæisering, og metode.

I det akademiske år 2021-22 skriver jeg på en bog om sociale investeringer i Europa: Hvad kan man lære fra de nordiske lande? støttet af en bevilling fra Carlsbergfondet.

Jeg er medlem af Reformkommissionen og Ekspertudvalget for det sociale område.

Jeg er ekspert og landekoordinator i Europa-Kommissionens uafhængige ekspertnetværk, European Social Policy Network (ESPN) (2014-). Vi rådgiver Europa-Kommissionen på baggrund af tværnationale tematiske rapporter om emner af relevans for den europæiske dagsorden.

Se min videopræsentation for studerende.

Se min forskerhjemmeside og personlige hjemmeside for information om nyere begivenheder, CV, publikationer, oplæg, og undervisningsportfolio.

Samfundsmæssig deltagelse

Jeg er medlem af nationale og internationale forskningsnetværk, ekspertgrupper og offentlig råd og udvalg.

Tidligere har jeg været medlem af Dagpengekommissionen og Ydelseskommissionen (for Dagpengekommissiones afrapportering se her og for Ydelseskommissionen se her).

Jeg har også tidligere arbejdet for den skotske regering med at udarbejde en plan for et nordisk inspireret skotsk velfærdssystem. For the Expert report on Welfare in an independent Scotland, click for government responses, the full report, list of experts, and a YouTube video.

Undervisning

Jeg underviser og vejleder i velfærdspolitiske spørgsmål og videnskabelig metode. P.t. underviser jeg i metode på bachelorniveau (Samfundsvidenskabelig analysestrategi), kandidatniveau (Advanced Case Studies) og phd-niveau (Design of Case Studies). Derudover underviser jeg i Nyere nordiske velfærdsreformer, Behavioral Public Policy, International Public Economics m.fl.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller