Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

 • Cand.polit. 1975 (KU)
 • Ph.D. (international economics), 1979, European University Institute
 • Dr. Scient. Adm. (Macroeconomic Methodology), 2007, RUC

Jesper Jespersen is professor of economics at the Department of Society and Globalisation, where he has been teaching and conducting research since 1996. Previously he taught international economics at the Copenhagen Business School.

In 2001/02 and 2004/05 he was awarded a Carlsberg overseas fellowship at Churchill College, Cambridge, doing research in Post Keynesian Macroeconomics. He received his Ph.D. from The European University in Florence, September 1979, and was Jean Monnet research fellow 1984/85. He was visiting scholar at London School of Economics in 1974 and at the Faculty of Politics and Economics at Cambridge University, 1988/89. 

Appointed as 'adjungeret professor'at the University of Aalborg in January 2009.

Visiting professor, Université de Bourgogne, Dijon, 2006 & 2009

Research-fellow, Cambridge University, 2010

Network

Events

 • Keynes-Lecture, Cambridge, 26. January 2011.
 • 40 års-jubilæum, 11. februar 2011, hus 25, RUC, kl. 14-16. 
 • International Keynes-Conference, 13.-14. May 2011, Roskilde University. Read more

 

New Book

 • Bent Greve og Jesper Jespersen, Den offentlige sektors økonomi, Hans Reitzels Forlag, 2011 (introducerende lærebog)

New papers

 • Oplæg ved folkitingets markedudvalg høring om finanspagten: ØMU'en og den økonomiske krise i EU, 9. feb 2012 på Christiansborg.
 • Working paper: Ombord på Titanic - Den Europæiske Monetære Union i stormvejr, December 2011.
 • Working paper: Den permanente ØMU-krise, July 2011.
 • Publiceret paper: De økonomiske "eksperter" er uenige også om efterløn og budgetunderskud, Samfundsfagsnyt, nr. 181, marts 2011.
 • Debate-paper: 'Fagøkonomisk vurdering af forslag til at revidere efterlønnen', Ræson, 4. januar 2011
 • Research-paper:  'Effective Demand: Uncertain Expectations, Profitability and Financial Circuit', Université de Dijon, December 2009 
 • Published paper: Keynes's lost distinction between industrial and financial circulation of money, European Journal of Economic and Social, Systems <http://ejess.revuesonline.com/>, 2010 
 • Published paper: /Om gamle ideers sejlivethed - en kritik af den neoklassiske teoris dominans i moderne økonomilærebøger/, Økonomi og Politik, 2010 
 • Published paper: Skal lærebøgerne -- i lyset af krisen - skrives om? , Samfundsøkonomen, 2010/1

Publication list

Papers which cannot be downloaded at this page can be requested by Jesper Jespersen at jesperj@ruc.dk

 

              

Books

 • Bent Greve og Jesper Jespersen, Den offentlige sektors økonomi, Hans Reitzels Forlag, 2011 (introducerende lærebog)
 • Introduktion til makroøkonomi, DJØFs Forlag, 2009 (3. udgave)
 • Macroeconomic Methodology - A Post-Keynesian Perspective. Cheltenham, Edward Elgar    2009
 • Dansk Valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv. København, NyAgenda, 2008 (this informative piece of work is free from www.nyagenda.dk).
 • Velfærd debat på vildspor, med Bent Rold Andersen, Tiderne skifter 2006
 • Den økonomiske teoris      historie - en introduktion, med Hector Estrup og Peter Nielsen, DJØF 2004
 • John Maynard Keynes - den makroøkonomiske teoris oprindelse og udvikling, DJØFs Forlag, 2002 
 • Økonomi og Virkelighed - fem økonomiske 'sandheder' til debat, Fremad, 1996 (2. udgave 1998)
 • Miljøøkonomi, en introducerende lærebog, DJØFs Forlag, 1998
 • Keynes' visioner med bidrag fra bl.a. Robert Skidelsky, Augusto Graziani og Nicolai Juul Foss, Forlaget Samfundsøkonomi og Planlægning, Roskilde Universitet, 1994
 • Grøn økonomi (med Stefan Brendstrup), lære- og debatbog om ressource- og miljøøkonomi samt grønne regnskaber, DJØFs Forlag, 1994
 • Model og Virkelighed, red. Artikelsamling om makroøkonomiske modeller og deres anvendelse ved tilrettelæggelsen af dansk økonomisk politik i 1980erne, DJØFs Forlag, 1991
 • Statsgældspolitik i de nordiske lande, forskningsrapport udarbejdet med støtte fra Nordisk økonomisk Forskningsråd, Det økonomiske Råds sekretariat, 1984

 

Post-Keynesian Macroeconomics

 • Bridging the gap between monetary circuit theory and post-Keynesian monetary theory by Jesper Jespersen. Chapter 2 in Political Economy of Monatary Circuit: Tradition and Change, Edited by Sergio Rosssi, Reading: Palgrave, macmillian, forthcoming 2009. 
 • The Danish (un)employment "miracle": Aggregate demand, profitability and labour market policies by Jesper Jespersen and Dany Lang. Vietnamese Academy of Social Sciences, Institute for European Studies, no.1(07)/2006, European Studies Review, no.1(7)/2006, pp.71-92 (ISSN:0868-3581).
 • Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles by Peter Birch Sørensenog Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Artikel i Økonomi og Politik, 78 (2), 2005
 • Introduction to Macroeconomic theory: A post-keynesian perspective. Djøfs forlag, 2005
 • Keynesinspireret makroøkonomisk teori. I Nationaløkonomisk tidsskrift, 2005
 • Post-keynesiansk makroteori. I Samfundsøkonomen (3), 2005
 • Introduktion til makroøkonomisk teori (2. udgave). Djøfs forlag, 2004
 • Keynesinspireret makroøkonomisk teori: en teorihistorisk oversigt. Roskilde Universitetscenter, 2004
 • Makroøkonomisk metode: Keynes og lærebøgerne - to adskilte verdener, Økonomi og Politik, 2003
 • John Maynard Keynes (1883-1946) - Århundredets makroøkonom, Økonomi og Politik,2001/3
 • The Maastricht Treaty: unemployment, competitiveness and distributio in Sheila C. Dow and John Hillard(eds), Keynes, Uncertainty and the Global Economy - Beyond Keynes, vol. 2, Cheltenham: Edward Elgar,2002
 • John Maynard Keynes og keynesiansk teori opslag i Den store danske Encyclopedi.
 • Some Aspects of J.M.Keynes's Theoretical Contributions to the Economic Debate of the 1920s, Jahrbuch für Weltwirtschaft, 2000/01, Köln Universität
 • A Post-Keynesian perspective on the Monetary Union and the European Centralbank. Bidrag i Philip Arestis og Victoria Chick (eds), Finance, Development and Structural Change, Edward Elgar, 1995
 • Macroeconomic Theories and Policies for the 1990s - A Scandinavian Perspective, edited with Bruno Amoroso, Macmillan Press, 1992

Methodology

 • Makroøkonomisk uenighed af Jesper Jespersen, Roskilde Universitetscenter. Kronik i Dagbladet Information, fredag den 9. november 2007.           
 • Kritisk Realisme - Teori og Praksis med makroøkonomiske eksempler bidrag til Poul Bitch Olsen (red.) Videnskabsteoretiske perspektiver i samfundsvidenskaben, Roskilde Universitetsforlag 2003
 • Why do Macroeconomists disagree on the consequences of the Euro? in Phillip Arestis, Meghnad Desai and Sheila Dow (eds.), Money, Macroeconomics and Keynes - Essays in honour of Victoria Chick, volume one, Routledge, 2002
 • Etik og samfundsøkonomi, i Lisbet Christoffersen (red.), Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse, DJØFs Forlag, 2001, s. 183-98
 • Den atomistiske fejlslutning, i Jens Erik Kristensen og Carsten Fenger Grøn (red.), Kritik af den økonomiske fornuft, Hans Reitzels forlag, 2001, s. 139-60
 • Den makroøkonomiske teoris Janus-ansigt, Politologen (udgivet af de statskundskabsstuderendes råd), marts 2000
 • Travlhedens pris - en kommentar til Niels Kærgård om myter og realiteter i økonomisk teori, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1999/3, p. 375-79
 • Hvad kan generelle ligevægtsmodeller egentlig bruges til?, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1999/2, p.13-21

Welfare Economics

 • Den alternative velfærdskommision, oktober 2005
  En anden vision for velfærd. I samarbejde med Bent Rold Andersen. I Politiken, 2006
 • Holdbar velfærd - hvilken balance mellem offentligt og privat forbrug? I Holdbar velfærd - også for kommende generationer. Forlaget Sohn, 2006
 • Velfærdsdebat på Vildspor. I samarbejde med Bent Rold Andersen. Tiderne skifter, 2006
 • Velfærdskommissionen på et neoklassisk vildspor. I Samfundsøkonomen (3), 2006
 • Velfærdsstatens finansiering. Bidrag til13 løsninger for den Danske velfærdsstat. Syddansk universitetsforlag, 2006
 • Welfare State and Uncertainty - two different ways. I The Future of the Welfare State: European and Global Perspectives: Alternative Perspectives in Contemporary Economics. Aldershot, 2006
 • Økonomi og politik. Bidrag til Hvad enhver dansker bør vide. Gyldendal, 2005
 • Velfærdskommissionens krystalkugle. Bidrag til 10 skarpe om velfærd. Socialpolitisk forlag, 2005
 • Globalisation and Welfare: a Festschrift for Bruno Amaroso. Redigeret i samarbejde med Bent Greve. Roskilde University Press, 2004
 • Vækst, fordeling og pensioner i et fremtidsperspektiv. Bidrag til 13 udfordringer i den danske velfærdsstat. Syddansk Universitetsforlag, 2004

Environmental Economics

 • Macroeconimic Stability: Sustainable Development & full Employment, Research Paper no. 4/2004, RUC
 • Lomborg's 'journalistic' method i Christian Ege og Jeanne Lind Christiansen (eds), Sceptical Questions and Sustainable Answers, The Danish Ecological Council, Copenhagen, 2002
 • Miljøøkonomiske modeller og politiske strategier for bæredygtig udvikling, i Peder Andersen, Jørgen Birk Mortensen og Helle Ørsted Nielsen (red.): Bæredygtighed, økonomi og velfærd, Det strategiske Miljøforskningsprogram, Århus, 2001
 • Natur, velstand og velfærd på langt sigt? Indlæg ved Wilhjelm-udvalgets konference Natur, velfærd og økonomi optrykt i konferencerapport udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, november 2001, s.10-21
 • Den evige vækst? bidrag til 'Det ny århundrede' red. af Asger Baunsbak-Jensen m.fl., Hans Reitzels Forlag, 2000, s. 135-52
 • Økonomisk teori og bæredygtig udvikling, i Naturrådet: Dansk naturpolitik, Temarapport nr. 2, København, 2000
 • Bæredygtig energianvendelse i Danmark (med Jørgen Birk Mortensen og Rasmus Rummel), Research Report, no. 1, 1999, Department of Social Sciences, Roskilde University

Economic Policies

 • Exchange Rate Arrangements and EU Enlargement. Bidrag til Monetary and Exchange Rate Systems: A Global View of Financial Crises. Edward Elgar Publishing Ltd., 2006
 • Monetary Union in Europe - Historical Perspectives for the future, Essays in honour of Niels Thygesen. Djøfs forlag, 2005
 • Samfundsøkonomisk planlægning under usikkerhed. Bidrag til Ret og usikkerhed: det juridiske fakultet. Djøfs forlag, 2005
 • The Stability Pact - a Macroeconomic Straightjacket!, i Jonas Ljungberg (ed.), The Price of Euro, Palgrave, 2004
 • Keynes-inspireret makroøkonomisk teori,recearch paper no. 11,RUC, 2004
 • De 'lærde' er uenige - også om Ømu'en, working paper, Department of Social Sciences, Roskilde University
 • Ømu'ens politiske økonomi, Research Paper no. 10/2000 Department of Social Sciences, Roskilde University
 • Makroøkonomisk teori og Ømu'en, Research Paper no. 11/2000, Department of Social Sciences, Roskilde University Særudtalelse til Rådet for Europæisk Politiks ekspertrapport om Danmark og ØMU'en - økonomiske aspekter, Systime, 2000
 • ØMUen skaber spændinger i EU i Frank Dahlgaard og Mette Koefoed Bjørnsen (red.), Euro eller Krone, Vindrosen, 1999

Economic Debate

Emneord

 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • økonomisk metode
 • Samfundsøkonomi, Politik
 • Økonomisk politik
 • International økonomisk politik
 • Makroøkonomi
 • John Maynard Keynes
 • Bæredygtig udvikling

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller