Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jonas Egmose, Lektor, Ph.d., Leder af ph.d. programmet Samfund, Rum og Teknologi ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Min forskning er drevet af behovet for en grundlæggende genforhandling af menneskets naturrelation som modsvar til den økologiske krise. Jeg er optaget af, hvordan øko-social transformation kan muliggøres gennem genopdagelsen af nye og gamle måder at forstå og praktisere de måder vi indgår større økologiske sammenhænge. Jeg undersøger tænkemåder og praksisformer som bryder med naturbeherskelse og ekstraktion i de livssammenhænge vi indgår i.

I min praksis arbejder jeg på tværs af tilgange fra sociologi, økofeminisme og aktionsforskning. Jeg er særligt optaget af at undersøge: Hvordan praksiserfaring med regenerative tilgange og agroøkologi kan udvide vores forståelse og omgang med de livssammenhænge vi er en del af; Hvordan hverdagslivs- og erfaringsbaserede sociale læringsprocesser kan styrkes på tværs af aktørgrupper i praksisomstilling på tværs af by og på land, og; Hvordan eksemplariske praksisser kan indgå i bredere demokratiske og samfundsmæssige omstillingsprocesser som overskrider den økologiske krises bagvedliggende årsager.

I mit daglige virke leder jeg ph.d. programmet Samfund, Rum og Teknologi ved Forskerskolen for Mennesker og Teknologi. Jeg har omfattende erfaring med undervisning, vejledning og kursusudvikling inden for bæredygtig omstilling og planlægning, aktionsforskning, metodologi og videnskabsteori på bachelor, kandidat og ph.d. niveau. Jeg indgår gerne i nye ph.d. samarbejder og forskningsprojekter, og har til daglig tæt samarbejde med dygtige kolleger på tværs af flere tværfaglige forskningsprojekter, forskningsgrupper og forskningsnetværk nationalt som internationalt, ligesom jeg indgår i rådgivende funktioner, senest som ekspertmedlem af det faglige panel for det danske borgerting på klimaområdet.

Keywords: Action research; Agroecology; Care; Citizen Science; Citizen’s participation; Commons; Critical theory; Critical utopian action research; Community-based; Ecofeminsm; Everday life; Future creating workshops; Multi-actor; Process facilitation; Social learning; Sociology; Participative planning; Reciprocity; Regenerative; Urban planning.

Forskningsgrupper

Orgess: Organisering, Etik og Social Bæredygtighed.

Mospus: Mobilitet, Rum, Sted og Urbane studier.

Center for aktionsforskning og demokratisk samfundsudvikling.

Udvalgte projekter

Agroecology Transect (2022-26)

TRANS-Lighthouses (2023-26)

Living Ecologies (2018-)

Citizen Science for Sustainability (2007-09)

Udvalgte publikationer

Jonas Egmose, Henrik Hauggaard-Nielsen, Stefan Gaarsmand Jacobsen 2022: Action Research in the Plural Crisis of the Living. Understanding, Envisioning, Practicing, Organising Eco-Social Transformation. Educational Action Research. https://doi.org/10.1080/09650792.2022.2084433

Jonas Egmose, Stefan Gaarsmand Jacobsen, Henrik Hauggaard-Nielsen & Lars Hulgård 2021: The regenerative turn: on the re-emergence of reciprocity embedded in living ecologies. Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.1911508

Egmose, Jonas; Gleerup, Janne & Nielsen, Birger Steen 2020: Critical Utopian Action Research. Methodological inspiration for democratization? International Review of Qualitative Research. https://doi.org/10.1177/1940844720933236

Egmose, Jonas 2020: Den økologiske bæredygtigheds sociale klangbund. Perspektiver på menneskelige levesteder. I: Dupret, K., Langergaard, L. L. (red.): Social Bæredygtighed - begreb, felt og kritik. Frydenlund Academic. Pp. 181-202.

Egmose, Jonas 2016: Organising Research Institutions through Action Research. In: Gunnarson, Ewa; Hansen, Hans Peter; Nielsen, Birger Steen: Action Research for Democracy. New Ideas and Perspectives from Scandinavia. Routledge Advances in Research Methods. Routledge.

Egmose, Jonas 2016: A Common Sense of Responsibility. Reflecting on Experiences of Commoning amongst Citizens and Scientists in London. In: Hansen, Hans Peter; Nielsen, Birger Steen; Nadarajah, Sriskandarajah: Commons, Sustainability, Democratization: Action Research and the Basic Renewal of Society. Routledge Advances in Research Methods. Routledge.

Egmose 2015: Action Research for Sustainability. Social Imagination between Citizens and Scientist. Routledge.

Eames, Malcolm; Egmose, Jonas 2011: Community Foresight for Urban Sustainability: Insights from the Citizens Science for Sustainability (SuScit) Project. Technological Forecasting and Social Change, Volume 78, Issue 5, pp. 769-784. doi:10.1016/j.techfore.2010.09.002  

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 15 - Livet på land
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer
 • Bæredygtighed
 • Agroøkologi
 • Regenerativ
 • Commons
 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • Byplanlægning
 • Borgerinddragelse
 • Demokratisering
 • Participativ planlægning
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • Aktionsforskning
 • Citizen Science
 • Kritisk teori
 • Sociologi
 • Kritisk utopisk aktionsforskning
 • Økofeminisme
 • Samfundsvidenskab
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Social læring
 • Hverdagsliv
 • Fremtidsværksteder

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller